skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
619 Hanrick soene wylen Dirck Wouterss en Willem soene Aernt Philipssoen die Lew man van Katherine dochter wylen Dircx soene wylen Wouters hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Dircken en hun moeder Agneesen dochter wylen Danelt Goertssoen, volgens het testament van Dirck soene Wouter Aernt Hanricx en zijn vrouw Agnees voirs(eyt). Hanricken soene wylen Dircx krijgt toebedeeld 'een huys, hostat ende hoff', schuer, bachuys ende torffscoppe, boomgaert', waar voornoemde Dirck en zijn vrouw Agnees gewoond heeft, met 7 daarbij gelegen 'loepensen lants', gelegen in Veghel op Sontvelt: - e.z.: Dirck Hanricx Sleuwen die jonge en zijn kinderen; - a.z.: Jan Willem Beverss; - e.e.: 'die gemeynt'; - a.e.: voornoemde Hanrick Dircxs. Ook'een stuck lants', groot ca. 1 'mudsaets lants', genoemd den Groeten Acker met een 'stegen', gelegen als voor: - e.z.: de erfgenamen van Jan Jan Stanssartss; - a.z.: Jan Willem Beverss; - e.e.: Willem Aert Philipss; - a.e.: Hanricx Dircxs voirs(eyt). Ook'een bemptken ende dat calver Eeussel mitten houtwassche dair toebehoirende', gelegen als voor: - e.z.: 'teynden dese voirs(eyt) hostat'; - a.z. en e.e.: Dirck Hanricx Sleuwen die jonge; - a.e.: JanWillem Beverss. Ookde ½ van 'enen heytvelt mitten bosch dair aen': - e.z.: het goed van Jans Willem Beverssoen; - a.z.: Willem Aert Philipss; - e.e.: de erfgenamen van Jan Delis Loeyen; - a.e.: Willem Aert Philipss. Ookde ½ van 'enen aabempt', groot ca. 1 'dachmaet', gelegen als voor int Akart: - e.z.: de erfgenamen van Aert Jan Deliss; - a.z.: Margriet we(duw)e wylen Peter Willem Goertss en haar kinderen en anderen; - e.e.: de Aa; - a.e.: 'scerp vuyt op enen pael aldaer staende'. Ookde ½ van 'enen bemptken', gelegen in de parochie Beeck, ter plaats genoemd Leeck, voor zover als Dirck Wouterss voirs(eyt) daarin tijdens zijn leven gerechtigd was. Het goed is belast met jaarlijks de ½ van: - de ½ van een grondcijns van 1 ½ oude groten aan de heer van Helmont;
Vervolg:
- de ½ van een cijns van 1 oort stuivers aan de landsheer; - de ½ van 2/3 deel van een 'heychyns' van 2 stuivers aan 'den gebueren van Vechel'; - de ½ van 16 stuivers en 9 'placken'aan de heer van Jecscot; - de ½ van 8 2/3 vaten haver, 'Roedtser maten' aan dezelfde heer; - de ½ van 4 'smalder hoenderen' aan voornoemde heer; - een erfpacht van 1 mud rogge, veghelse maat, aan Katherynen Jordens tot Erp; - de ½ van een erfpacht van 1 'Vechels mud roggen', aan 'eenre vrouwen op Boerdonck'; - een erfpacht van 1 mud rogge, dezelfde maat, aan Jannen Surmonts soene wylen Jans; - de ½ van een erfpacht van 1 mud rogg, dezelfde maat, aan Willemen Hanrick Houbraken; - een erfpacht van 1 mud rogge, dezelfde maat, aan Ghielen Ariaen Aert Heymensoen; - een erfcijns van 4 Bossche ponden payment aan Jacoppen Hanrick Sleuwens; - de ½ van een erfcijns van 5 Carolus gulden aan Wouteren Willem Wouterss; - de ½ van een grondcijns van 1 ½ oort stuivers uit Leeck. Getuigen: Wouter Willemss en Jan van Tillair, schepenen.
Persoon in schepenakte:
Willem die Lew  
Willem Aert Ookde  
Ghielen Ariaen Aert Heymensoen  
Dirck Sleuwen  
Jans Willem Beverssoen  
Jan Delis Loeyen  
Willemen Hanrick Houbraken  
Jan van Tillair  
Hanrick Dircxs  
Jannen Surmonts  
Aernt die Lew  
Wouter Aernt Hanricx  
Datering:
27-05-1549
Pagina:
434-435
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
25
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga