skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jenna The
Jenna The
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jenna The
Jenna The

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
35 'Scheijdinge ende erffdeijlinge tusschen Weijnant Hendrick Henssen, Peter Peter Goorts als man ende momboir van Jenneken Hendrick Henssen sijne huijsvrouw, Marten Hendrick Henssen, Goort Hendrick Henssen, mitsgaders Dielis Gerrit Dielis ende Jan Teunis Leesten als momboir over den onmondigen Jan soone van Hendrick Henssen, verweckt bij Elisabeth Weijn Jan Ceelen, alle kinderen ende erffgenaemen van Hendrick Henssen, verweckt bij Elisabeth Weijn Jan Ceelen, van de goederen haarder voornoemde ouderen als volgt'.
Peter Peter Goorts als man van Jenneken Hendrick Henssen krijgt toebedeeld 'een huijs, schuer, hoff, boomgaert ende aengelegen lant, met de poterijen ende gerechtigheden van dien, groot vier loopense', gelegen op Sontvelt, zoals het afgepaald is
* e.z.: het goed van de weduwe van Teunis Marcelissen
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: de gemijnte van Vechel
* a.e.: 'den condivident selffs'
Ook 'een eusselvelt genaemt het Weijer Eussel, groot twee loopense'
* e.z.: het goed van Jan Joseps
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: Hendrick Hendrickx
* a.e.: 'opt selve lott'
Ook 'een buendervelt, groot twee loopense', gelegen in de Buenders opt Sontvelt
* e.z.: de weduwe van Teunis Marselissen
* a.z.: 'dit selve lott'
* e.e.: het goed van Teunis Marcelissen
* a.e.: 'dit selven lot'
Ook 'een heijvelt, groot twee loopense', gelegen aldaar
* e.z.: het goed van Dirck Hendrick Jan Dirckx
* a.z.: 'dit selve lott'
* e.e.:Teunis Marcelissen
* a.e.: de mede condivident
Ook 'een hoijbeemt', gelegen aldaar, groot 2 karren hoijwas
* e.z.: het goed van monseigneur Gijsselen
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: Adriaen Boermans
* a.e.: de mede condivident
Dit lot is belast met:
* een erfcijns van 10 gulden te betalen aan Jacob Joorden Donckers tot Erp
* een erfcijns van 3 gulden en 18 stuivers aan mijnheer Van Bungen
* een erfcijns van 1 gulden en 8 stuivers aan Kuchlinus tot Shertogenbosche
Vervolg:
Maerten Hendrick Henssen krijgt toebedeeld 'een stuck tueijllants', groot 5 loopense, gelegen opt Sontvelt
* e.z.: het goed van Dirck Hendrickx
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: de gemeijnte van Vechel
* a.e.: de mede condivident
Ook 'een stuck teuijllant, soo hoij, heij als teullant', groot 6 loopense
* e.z.: de weduwe van Teunis Marcelissen
* a.z.: Dirck Hendrickx
* e.e.: de mede condivident
* a.e.: Johan van Campen als rentmeester
Dit lot is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Jacob Joorden Donckers tot Erp.

Weijnant Hendrick Henssen krijgt toebedeeld 'een stuck teuijllant genaemt de Kortte Stucken', groot 2 loopensaeden, gelegen op Sontvelt
* e.z.: Dirck Hendrickx
* a.z.: de mede condivident
* e.e. en a.e.: het goed van Jan Jan Gerits cum suis
Ook 'een stuck teuijllants, soo lant, hoij als weij', groot 6 loopense, gelegen op Sontvelt, zoals het is afgepaald
* e.z.: het goed van Willem Aert Dirckx
* a.z.: de mede condivident
* e.e.: monseigneur Gijsselen
* a.e.: Willem Aert Dirckx voornoemd
Dit lot is belast met een erfcijns van 6 gulden aan Marten Mieghiel Donckers.
'Ende sal dit lott gehouden sijn te geven ende betaelen vijf ende twintig guldens eens aen het tweede lott'.

Dielis Gerrit Dielesen en Jan Teunis Leesten als man van Jan soone Hendrick Henssen krijgen toebedeeld 'een stuck teuijllants genaemt de Pael', groot 2 loopense, gelegen op Sontvelt
* e.z.: het goed van Adriaen Boermans
* a.z.: Claes Ariens
* e.e.: de gemeijnte van Vechel
* a.e.: Boermans voorschreven
Ook 'een heijvelt, soo heij als weij', groot 2 loopense, gelegen aldaar
* e.z.: het goed van monseigneur Gijsselen
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: de weduwe van Teunis Marcelissen
* a.e.: Gijsselen voornoemd
Ook 'eenen hoijbeemt, groot twee karren hoijwas', gelegen agter het Zeijtaart aen den Schopacker, hooiende en rijdende tegen Peter Goorts en Willem Peter Elias
Vervolg 2:
* e.z.: d'A stroom aldaer vlietende
* a.z.: Willem Peter Elias
'Alnog heeft dit lot vijftig guldens staende aen Jacob Gerrits aen de Vechelse heij, sijnde jaerlijckx twe gulden twaelf stuyvers agt penningen'.
Dit lot is belast met een erfcijns van 3 gulden en 11 stuivers aan Jan Rijckers op de Donck.

Goort Hendrick Henssen krijgt toebedeeld 'eens tuck tueijllant gelegen in den Biesen', groot 2 1/2 loopensen
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Gerit Geerlinx
* a.z.: Jan Teunis Leesten
* e.e.: het goed van Jan Weijnen
* a.e.: de erfgenamen van Aert Everts
Ook 'een groesveldeken, groot een half lopensen', gelegen aen den Biesen
* e.z.: het goed van de erfgenamen van Jan Goorts
* a.z.: Baltus Lauwerensen
* e.e.: Jan Weijnen
* a.e.: Aert Everts voornoemd
Ook 'een stuck tueijllant, gelegen int Heijllicht, genoemd Gerits Kamp, groot een loopense, met een stuck van een houtbergh'
* e.z.: het goed van Delis Claesen
* a.z.: de gemeijnte van Vechel
* e.e.: de erfgenamen van Handrick Peter Elias
* a.e.: de erfgenamen van Teunis Martens
Ook 'twee karren hoijwas gelegen achter het Seijtaart, hoijende ende reijende met Jan Ariens cum suis'.
Dit lot is belast met:
* een erfpacht van 2 vaten rogge 'aen den rentmeester Donder, wegens de pastorije van Vechel'
* een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Arien Jan Rijckers op de Donck
'Ende sal dit lot nog genieten ende profiteeren vijftigh guldens, staende aen Jacob Gerrits aen de Vechelke Heij, sijnde den interest jaerlijckx twee gulden twalf stuyvers, agt penningen'.
Getuigen: Jan Aerts van der Mee, Adriaen Smits en Wouter van der Santvoort, schepenen in Vechel
Persoon in schepenakte:
Jan Aerts van der Mee
Elisabeth Weijn Jan Ceelen
Dirck Hendrick Jan Dirckx
Weijnant Hendrick Henssen
Peter Peter Goorts
Jenneken Hendrick Henssen
Marten Hendrick Henssen
Goort Hendrick Henssen
Dielis Gerrit Dielis
Jan Teunis Leesten
Jacob Joorden Donckers
Jan Jan Gerits
Willem Aert Dirckx
Marten Mieghiel Donckers
Dielis Gerrit Dielesen
Willem Peter Elias
Handrick Peter Elias
Arien Jan Rijckers
Johan van Campen
Wouter van der Santvoort
Hendrick Henssen
Teunis Marcelissen
Jan Joseps
Hendrick Hendrickx
Teunis Marselissen
Adriaen Boermans
Dirck Hendrickx
Claes Ariens
Peter Goorts
Jacob Gerrits
Jan Rijckers
Gerit Geerlinx
Jan Weijnen
Aert Everts
Jan Goorts
Baltus Lauwerensen
Gerits Kamp
Delis Claesen
Teunis Martens
Jan Ariens
Adriaen Smits
Datering:
06-04-1680
Pagina:
64-71
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
57
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga