skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
93 'Erffscheijdinge ende deijline tusschen Dirck, Cornelis, Goijaert, Jenneken, Margrita Jan Hendrick Jan Claes, Anthonis Ariens als man ende momboir van Cathalijn Jan Hendrick Jan Claes, mitsgaders Dirck voorschreven ende Jan Goort Tijssen als momboiren over de onmondige kinderen van Hendrick Jan Hendrick Jan Claes, verweckt bij Anganees Driesen, alle kinderen en erffgenamen van Jan Hendrick Jan Claes, verweckt bij Elisabeth Aert Ariens, ende dat van de goederen haerder voorschreven ouderen'.
Cornelis Jan Hendrick Jan Claes krijgt toebedeeld 'het huijs met het esthuijs, hoff, boomgaert met het aengelegen lant, groot vier loopense', gelegen 'aen den Doorenhoeck, rontsom in de gemeijnte van Vechel'.
Ook 'een groesveldeken', groot 1 1/2 loopense, gelegen aldaar
* e.z.: het goed van Baltus Lauwereijnsen
* a.z.: Jan Claes Goossens
* e.e.: de kinderen van Dirck Willems cum suis
* a.e.: de kinderen van Peter Goorts
Ook 'een stuck teulants, genaemt de Stelt', groot 1 1/2 loopens, gelegen aldaar
* e.z.: de kindeen van Peter Goorts
* a.z.: de kinderen van Dirck Willems
* e.e.: Willem Verdusschen
* a.e.: 'dit selfde lot'
Ook 'een stuck lants, genaemt het Kleijn veltien, groot drie kops', gelegen aldaar
* e.z.: Willem Verdusschen
* a.z.: de kinderen van Peter Goorts
* e.e.: de kinderen van Dirck Willems
* a.e.: Jan Hendrick Ariens
Ook 'eeb buender veltien genaemt den Knokert, gelegen in de Heijse Buenders'.
Dit lot is belast met:
* een erfcijns van 9 gulden aan de erfgenamen van Aert Jacobs
* een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers aan de weduwe van Dirck Aerts van Eert
* een cijns van 1 gulden en 14 stuivers 'aen den h. geest tot Shertogenbossche'
Dit lot moet 25 gulden geven aan het zevende lot.

Goijaert Jan Hendrick Jan Claes krijgt toebedeeld 'eenen acker teuijllants genaemt Voermans velt', groot 4 loopense, gelegen aen de Doorenhoeck
* e.z.: het goed van Jan Jan Coppens
Vervolg:
* a.z.: Jan Hendrick Ariens
* e.e.: de kinderen van Willem Tijssen
* a.e.: de gemeijnte van Vechel
Ook 'een hoijvelt, gelegen in de Geer buenders', groot 2 karren hoijwas, rijdende tegen Jan Tijssen den Jongen
* e.z.: het goed van de kinderen van Aert Lonissen cum suis
* a.z.: Vorstenbossche Buender
* e.e.: Gerrit Janssen in den Elsen
* a.e.: de Watersteegt
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers aan Willem Everts alhier
* een cijns van 'in drie posten samen' 4 gulden en 5 stuivers 'aen de armme taeffel van Vechel'
* een erfcijns van 4 gulden en 10 stuivers te betalen met Jan Jan Coppens aan Chatelijn de bruijn tot Shertogenbosche, 'sijnde dit lot voor sijn contingent' 2 gulden en 5 stuivers
* een erfcijns te betalen met Jan jan Coppens van 1 gulden en 5 stuivers 'aen de advocaet Blommerts als volmagtigden tot Shertogenbosche, sijnde dit lot voor sijn contingent' 10 stuivers en 8 penningen
* een cijns van 5 duiten 'aen de dommijnnen van Brabant'

Jenneken Jan Hendrick Jan Claes krijgt toebedeeld 'eenen acker teijllants genaemt den Camp aen den Kollick', groot 2 1/2 loopense, gelegen int Havertientien
* e.z.: het goed van Dielis Gerrit Dielis
* voorts: de gemeijnt van Vechel
Ook 'een hoijbemt gelegen op de Watersteegt', groot 1 1/2 kaar hoijgewas, hooiende met de weduwe van Jacob Jonge Jans, en rijdende tegen Tijs Willems Meussen.

Margrita Jan Hendrick Jan Claes krijgt toebedeeld 'eenen acker teijllants met een driesvelt genaemt den Quaden Koop, groot 3 1/2 loopense, gelegen int Havertientien aent Reibroeck alhier
* e.z.: het goed van de kinderen van Jan Leennaerts
* a.z.: de gemeijnte van Vechel
* e.e.: Dielis Gerrit Dielis
* a.e.: Aert Teunis van Eert
Vervolg 2:

Ook 'eenen hoijbeemt, gelegen aent Steenweg hecken, groot 3 karren hoijwas, te hooien met Hendrick Marten Hendrickx, en rijdende tegen Jan Jan Gerrits van der Heijden cum suis, en tegen Jan Peter Jans van Uden 'over het derde jaer'.
Dit lot is belast met:
* een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Jan Teunis van Eert
* een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Claes Arien Weijnen alhier

Dirk Jan Hendrick Jan Claes krijgt toebedeeld 'eenen acker teijllants genaemt den Hemel', groot 3 loopense
* e.z.: het goed van Adriaen Mieghiel Donckers
* a.z.: de mede condividente
* e.e.: de gemeijnte van Vechel
* a.e.: de mede condividente voorschreven
Dit lot is belast met:
* een cijns van 6 gulden 'aen den blockmeester tpt Shertogenbosche op den Vughterendeijck
* een cijns van 3 duiten aan de heer van Helmond

Dirck Jan Hendrick Jan Claes en Jan Goort Tijsen als voogden over de minderjarige kinderen van Hendrick Jan Hendrick Jan Claes krijgen toebedeeld 'een stuck teullants genaemt het Nieu Lant, gelegen in den Hemel met een schop', groot 4 1/2 loopense, gelegen aen den Doorenhoeck
* e.z.: de mede condividenten
* a.z.: de gemeijnte
* e.e.: Jan Joorden Donckers
* a.e.: de gemeijnte
Dit lot is belast met een cijns 'aen het groot gasthuijs tot Shertogenbosche'.

Antonis Ariens als man van Cathelijn Jan Hendrick Jan Claes krijgt toebedeeld 'eenen acker teijllants, gelegen in de Aeckerse riende', groot 2 loopense, gelegen aldaar
* e.z.: het goed van Jan Tijssen den Jongen
* a.z.: Aert Jan Leesten
* e.e.: de kinderen van Jan van Eert cum suis
* a.e.: de gemeijnne straet
Persoon in schepenakte:
Dirck Aerts van Eert  
Jan Tijssen den Jongen  
Aert Teunis van Eert  
Jan Gerrits van der Heijden  
Peter Jans van Uden  
Jan Teunis van Eert  
Margrita Jan Hendrick Jan Claes  
Cathalijn Jan Hendrick Jan Claes  
Hendrick Jan Hendrick Jan Claes  
Cornelis Jan Hendrick Jan Claes  
Goijaert Jan Hendrick Jan Claes  
Jenneken Jan Hendrick Jan Claes  
Dirk Jan Hendrick Jan Claes  
Dirck Jan Hendrick Jan Claes  
Cathelijn Jan Hendrick Jan Claes  
Jan Hendrick Jan Claes  
Jan Goort Tijssen  
Elisabeth Aert Ariens  
Jan Claes Goossens  
Jan Hendrick Ariens  
Jan Jan Coppens  
Dielis Gerrit Dielis  
Jacob Jonge Jans  
Tijs Willems Meussen  
Hendrick Marten Hendrickx  
Claes Arien Weijnen  
Adriaen Mieghiel Donckers  
Jan Goort Tijsen  
Jan Joorden Donckers  
Aert Jan Leesten  
Jan van Eert  
Anthonis Ariens  
Baltus Lauwereijnsen  
Dirck Willems  
Peter Goorts  
Willem Verdusschen  
Aert Jacobs  
Willem Tijssen  
Aert Lonissen  
Gerrit Janssen  
Willem Everts  
Jan Leennaerts  
Antonis Ariens  
Datering:
03-02-1681
Pagina:
172-180
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
57
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga