skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
125 'Alsoo Dirck Jan Claes heeft getrouwt geweest met Agneesken Willems, ende alsoo samenderhant hebben geconquesteert ettelijcke parcelen van erfgoederen, waer onder een is genoemdt den acker den Cloot', groot ontrent 6 lopens, gelegen aen de Nieuwe Capelle, ende alsoo naderhant den voornoemden Dirck Jan Claes is comen aflyvich te worden sonder wettich kint ofte kinderen after te laeten, ende nu ongeveerlyck twee maenden gepasseert de voorschreven Agneesken Willems oock is comen te sterven, die de conquesten tot de ure haerder doot heeft in tochte beseten, ende alsoo nu Willemken Penninckx getroudt hebbende Heijlken Steenbackers des voorschreven Agneesken naer dochter dese voorschreven conquesten blijft gebruijckende, ende in eijgendom besittende, sonder te toonen testament ofte suffisanten blijck waer door hem de selve conquesten soude competeren (soo de naerbeschreven persoonen verclaeren), soo sijn op huijden wesende den vyftienden novembris 1666 voor ons schouth , schepenen ende vorster als representerende het heele gericht ondergeschreven gecompateert ende verschenen Jan Hendrick Jan Claes, hem mede fort ende sterck maeckende voor syne andere susteren ende broederen, Jan Claessen hem mede fort ende sterck maeckende voor Hendric sijnen broeder, Dielis Willems voor sijn selven ende hebben door laste ende volcomen consent van Arien Goorts cum suis ende Willem Hendrickx Verdussen ook cum suis (soo sy verclaerden) als gerechte erfgenamen van den voorschreven Dirck Jan Claes haren oom door houwen van houdt ende breecken van de aerde aen den voorschreven halven acker genoemdt den Cloot possessie genomen ter tijt ende wijlen toe haer bij anderen blijck hare ongerechticheyt bewesen sal worden, ende is den pachter van den voorschreven Cloot behoorlyck afgebodt gedaen ten eijnde den selven pachter den voorschreven halven cloot niet meer en soude gebruijcken'.
Ondertekend door: G. Roeffs, Handryck Handryck Martens, Arien Handryckx, Corstiaen Janssen en ..sen Jan ..ecke..
Persoon in schepenakte:
Jan Hendrick Jan Claes  
Dirck Jan Claes  
Willem Hendrickx Verdussen  
Agneesken Willems  
Willemken Penninckx  
Heijlken Steenbackers  
Jan Claessen  
Dielis Willems  
Arien Goorts  
Arien Handryckx  
Corstiaen Janssen  
G. Roeffs  
Datering:
08-11-1666
Pagina:
193-194
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
67
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga