skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
185 Deling tussen Peter, Jan en Lambert Thijs Lamberts; Marten Aert Teunissen als man van Anneken Thijs Lamberts; Hendrick Claes Marcelissen als man van Maria Tijs Lamberts; Catalijn Tijs Lamberts, allen kinderen en erfgenamen van Thijs Lamberts bij zijn vrouw Heijlken Hendrick Gerrits, 'en dat van des selfs naergelaeten goederen'. Lambert Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'acker teuijllants', groot 2 1/2 loopense, 'tegens Jan, sijnen broeder, even groot op te deijlen', e.z.: goed van Goort Aert Jacobs, a.z.: Jan sijnen broeder voorschreven, e.e.: de weduwe van Jan Luijcassen, a.e.: de gemeijne straet. Dit 'parceel' is belast met: erfpacht van 4 vaten rogge 'aen de armme taeffel alhier'; cijns van 2 stuivers en 8 penningen aan de heer van Heurn als rentmeester. Ook 'een stucxken teuijlant', groot 30 roeden op de Boeck, e.z.: het goed van de kinderenvan Gerrit Gerrits, a.z. en e.e.: de straet, a.e.: Jan Everts. Jan Thijs Lamberts krijgt toebedeeld 'acker teuijllant', groot 2 1/2 lopense op de Boeckt, 'tegens het eerste lot als daer in vermelt even groot op te deijlen', de.z.: 'erve 't selve lot', a.z.: Jan Claes Jansen, e.e.: de weduwe van Jan Luijcassen, a.e.: de gemeijne straet. Dit goed is belast met: erfpacht van 4 vaten rogge 'aen de armme taeffel alhier'; cijns van 2 stuivers en 8 penningen aan de heer van Heurn als rentmeester. Ook krijgt dit lot kapitaal van 50 gulden te betalen door Hendrick Jan Hendrick Ariens met jaarlijkse rente van 2 gulden en 10 stuivers. Catalijn Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'huijs, scheur, hoff en aengelegen lant, groot ontrent drie lopense aent Havelt, rontsom in de gemeijnte'. Dit goed is belast met: erfcijns van 5 gulden aan de geer van Zantvoort tot Shertogenbosche; cijns van 3 gulden 'aen den block van de marckt tot Shertogenbosche'; cijns van 3 1/2 stuivers aan de heer van Heurn; cijns van 2 penningen aan de domeinen van Brabant; erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Jan Thijs Lamberts, 'haeren broeder', aflosbaar met 50 gulden.
Vervolg:
Peter Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'acker teuijllants, groot ontrent twee loopense en veertien roeden aent Haevelt, genaemt Delis acker', e.z.: het goed van Jan Hendrick Gerrits, a.z. en e.e.: Jan Joorden Donckers, a.e.: de straet. Dit goed is belast met een erfpacht van 3 vaten rogge en een cijns van 10 stuivers aan de heer van Heurn als rentmeester. Hendrick Claes Marcelissen als man van Maria Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'acker teuijlant, hoij ende groes, groot ontrent vijf loopense in de Oortse Hoeff', e.z.: het goed van Jan Hendrick Gerrits, a.z. en e.e.: de gemeijnte, a.e.: Marten Dirck Martens. Dit goed is belast met erfcijns van 5 gulden aan Meus Willenm, aflosbaar met 100 gulden. Marten Aert Teunissen als man van Anneken Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'hoijbeemt bij den Appelenweert, groot anderhalf kaar hoijgewas', hooiende met Lambert Gerrit Stevens en rijdende tegen Jan Claesen van Kilsdonck en Marcelis Jaspers, e.z.: het goed van Marten Dierck Martens, e.e.: den Appelenwaart, a.e.: d' Aastroom. Dit lot krijgt 50 gulden kapitaal te betalen door Hendrick Jan Hendrick Ariens met jaarlijkse rente van 2 gulden en 10 stuivers. Getuigen: C. van der Hagen en Jan Goijaerts, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Persoon in schepenakte:
Jan Claesen van Kilsdonck  
Hendrick Jan Hendrick Ariens  
Lambert Thijs Lamberts  
Marten Aert Teunissen  
Anneken Thijs Lamberts  
Hendrick Claes Marcelissen  
Maria Tijs Lamberts  
Catalijn Tijs Lamberts  
Heijlken Hendrick Gerrits  
Lambert Tijs Lamberts  
Goort Aert Jacobs  
Jan Thijs Lamberts  
Jan Claes Jansen  
Peter Tijs Lamberts  
Jan Hendrick Gerrits  
Jan Joorden Donckers  
Marten Dirck Martens  
Anneken Tijs Lamberts  
Lambert Gerrit Stevens  
Marten Dierck Martens  
Thijs Lamberts  
Jan Luijcassen  
Gerrit Gerrits  
Jan Everts  
Meus Willenm  
Marcelis Jaspers  
Jan Goijaerts  
C. van der Hagen  
H. Bijmans  
Datering:
24-9-1692
Pagina:
341-345
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga