skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
34.098 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
441 Alsoo Aert Peter Aertsoon wettelijck hadde vercocht ende opgedragen Peeteren Pouwelsoon schepen tot Tongelro eene jaerlijcke ende erffelijcke losrenthe van ses gulden jaerlijcx. Vuijt huijs, hoff ende aengelach ende andere onderpanden gestaen ende gelegen binnen den dorpe van Tongerlo ter stede geheijten Cleijn Tongerlo. Verder vermelding van Hendrick sone Maessen van Duijnhoven. Jannen Rutten van Heretum ende Rutger Janssen van Heretum sijne sone. Alphonsa van Heessel.
Persoon in schepenakte:
Hendrick van Duijnhoven
Jannen Rutten van Heretum
Rutger Janssen van Heretum
Alphonsa van Heessel
Peter Aertsoon
Cleijn Tongerlo
Maessen van Duijnhoven
Datering:
1644
Pagina:
672
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
114
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
440 Copije van seeckeren vonnisse alhier geregistreert ten versoecke vanGijsbert Jan Cluijtmans tusschen den selve tegens Gijsbert van Diepenbeeck ende desselfs huijsvrouw Maijken voir schepenen der stadt vanden Bossche geweest ende luijde aldus: o.a. een verclaring als dat sij Gijsbert Janssen Cluijtmans nijet gelastert te hebben etc.
Persoon in schepenakte:
Gijsbert Jan Cluijtmans
Gijsbert Janssen Cluijtmans
Gijsbert van Diepenbeeck
Datering:
1644
Pagina:
669
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
114
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
439 Jan sone Andries Janssen heeft gelooft midts deesen Willem Mathijs Dircxssen alias Rooxkens te betaelen de somme van vijfftich carolus guldens. In de marge vermelding van Ariaen Jan Heijmans als vader ende momboir over Peter sijne oudste soone.
Persoon in schepenakte:
Willem Mathijs Dircxssen
Ariaen Jan Heijmans
Andries Janssen
Datering:
1644
Pagina:
668
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
114
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
438 Handrick Eijmberts van Cromvoirt man ende momboir Lijsbeth sijne huijsvrouwe dochter wijlen Daniel Laureijns Sichmans van Sonne, een hoffstadt daer ene huijsinge op heeft gestaen ende alnoch een cleijn huijsken op is staende met het vierde gedeelten int voirschreven cleijn huijsken, soo groot ende cleijn dese hoffstadt mette hoff aldaer affgepaelt met het vierde part inde steechde, van de gemeijnte aff totter voirschreven hoffstadt toe ende potagie daerop staende metten boomgaert opde voirschreven hoffstadt staende, met het stuck erffve genoempt de streepe tsamen aen malcander gelegen ter plaetse genoempt Vressel, aldaer tusschen erffenisse Frans Joosten der Kijnderen deen sijde ende de kijnderen Hans Rutten van Herenthum dander sijde, streckende vande erffenisse Catharina dochtere Daniel Laureijns voirschreven totter voirschreven steechde ende erffenisse Laureijns ende Jenneken oijck kijnderen van Daniel Laureijnssen voirgenoemde. Hen vercopere bij scheijdinge ende erffdeijlinge tegen sijne mede condividenten den kijnderen Daniels Laureijnssen meergenoempde gedaen opden 14e junij 1644 te deele gevallen sijn. Heeft hij vercocht aen Jannen Mathijs Dircxssen Versantvoirt. Grontchijns aen het boeck van Helmont.
Persoon in schepenakte:
Handrick Eijmberts van Cromvoirt
Laureijns van Sonne
Frans Joosten der Kijnderen
Hans Rutten van Herenthum
Jannen Mathijs Versantvoirt
Daniel Laureijnssen
Daniels Laureijnssen
Daniel Laureijns
Datering:
1644
Pagina:
667
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
114
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende