skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
8 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
38 Andries Jacobs van Kessel, man van Jenneken Jan Lamberts Verhagen, wonend te Schijndel, schuldbekentenis wegens geleend geld
Laureijns Handrick Gijsberts wonend te Schijndel, geldschieter
Jan Everts de Bever, oud-president en notarisgetuige St. Michielsgestel 1703
Jan van der Linden, gezworene en notarisgetuige St. Michielsgestel 1703
Leendert Rijken, notarisgetuige St. Michielsgestel 1703
Persoon in schepenakte:
Andries Jacobs van Kessel
Jan Everts de Bever
Jenneken Jan Lamberts Verhagen
Laureijns Handrick Gijsberts
Jan van der Linden
Leendert Rijken
Datering:
17 juli 1703
Pagina:
scan 092
Plaats:
Gemonde onder Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
9
Bron:
Notarissen
 
 
 
 
 
Schepenakte
53 Jenneken dochter van Mathijs Janssen van der Merendonck, jongedochter oud ca. 22 jaar, wonend in de baronie Boxtel. Verklaring. De zaterdag na Allerheiligen, zijnde 6 november 1671, toen haar broer in ondertrouw ging met Adriaentken Jacob Hessels, wonend te Udenhout was ze daarvoor uitgenodigd. Maar haar broer had geen mogelijkheid om daar te slapen en toen heeft Peterken Martens, die naast haar broer woonde, tegen haar gezegd *compt met mij slapen, gij kunt bij mijn zuster slapen, daar sulde goede ligging hebben*. Peterken had haar toen op een bed gewezen van haar zuster Maijken Martens die is getrouwd met Thomas Jansse van Beurde en zodoende is de attestante bij Maijken Martens gaan slapen. In de zelfde kamer op een ander bed lag Peterken Martens. Genoemde Thomas Jansse als man van Maijken is toen de attestante met Maijken Martens in bed lag, zijn vrouw haar een wegge boter komen brengen. Zij attestante zei toen tegen Maijken dat ze verwonderd (zich afvrioeg) was of haar man daar bleef slapen, maar Maijken zei daarop *die zal wel bij mijn zuster slapen* dat doet hij wel meer als wij hier komen*. Terwijl zij beiden in gespek waren riep Thomas waar hij de kaars zou laten en daarop zei Peterken Martens *doet de kaars daar in den herd uit*. De attestante heeft toen niet gezien of Thomas wel of niet in kamer kwam omdat het onderwijl donker was. Ze heeft Thomas wel horen praten met Peterken maar heeft daar verder geen acht op geslagen. De attestante heeft Thomas de volgende morgen wel gezien die al lachend over het voorgevallene had verteld. Ze verbaasde zich erover dat ze zulke dingen in Gemonde nooit had horen zeggen.
Arien Jan Joosten, inwoner Udenhout, requirant
Willem Hendricx de Bever, inwoner Gemonde onder St. Michielsgestel als notarisgetuige daar 1673
Jan Janssen Spierincx, inwoner Gemonde onder St. Michielsgestel als notarisgetuige daar 1673
Persoon in schepenakte:
Jenneken van der Merendonck
Thomas Jansse van Beurde
Willem Hendricx de Bever
Adriaentken Jacob Hessels
Arien Jan Joosten
Jan Janssen Spierincx
Peterken Martens
Maijken Martens
Thomas Jansse
Mathijs Janssen van der Merendonck
Datering:
5 november 1673
Pagina:
scan 055
Plaats:
Gemonde onder Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
17
Bron:
Notarissen
 
 
 
 
 
Schepenakte
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Persoon in schepenakte:
Jan Corsten van der Merendonck
Jan Corsten van de Merendonck
Claes Willems van der Merendonck
Teunis Aarts van Overbeeck
Catalijn Willems van der Merendonck
Jacob Janssen van Boxtel
Lijsbeth Gerits Janssen
Daam Janssen Schellekens
Willem Janssen Schellekens
Teuntie Janssen Schellekens
Rijckaert Wilberts Clomp
Peter Janssen Casteleijns
Perijn Janssen Schellekens
Baudewijn Janssen Sijmons
Dirck Loijens
Datering:
15 maart 1702
Pagina:
scan 134
Plaats:
Gemonde onder Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
8
Bron:
Notarissen
 
 
 
 
 
Schepenakte
72 Jan Jacobs van Boxtel, weduwnaar van Barbara dochter van Marten Gerits van Empel wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel, teestament. Bevestigt zijn eerder testament d.d. 25 juli 1691, waarin echter als zijn vrouw werd vermeld Laureijnsken Marten Gerits van Empel. ondanks het feit dat haar naam Barbara Marten Gerits van Empel was.
Willem van Gestel, notaris te Den Dungen 1691
Jacob zoon van Jan Jacobs van Boxtel verwekt bij diens eerste vrouw wijlen Meriken Roeffen, erft een perceel onder St. Michielsgetsel en nog inboedel en vee, vanwege bewezen trouwe diensten
heer en meester Willem Caarsmans, belendend St. Michielsgestel
Hendrick Roeloffs, belendend St. Michielsgestel
Jennkeken dochter van Jan Jacobs van Boxtel die getrouwd is met Frans Everts van Valckenborgh. legaat van 39 gulden
Philippus Mans, schoolmeester en schepen van St. Michielsgestel, als notarisgetuige St. Michielsgestel 1702
Dirck Loijens, inwoner Gemonde onder Gestel als notarisgetuige St. Michielsgestel 1702
Persoon in schepenakte:
Barbara van Empel
Jacob van Boxtel
Jan Jacobs van Boxtel
Marten Gerits van Empel
Frans Everts van Valckenborgh
Willem van Gestel
Meriken Roeffen
Willem Caarsmans
Hendrick Roeloffs
Philippus Mans
Dirck Loijens
Marten Gerits van Empel
Jan Jacobs van Boxtel
Datering:
26 februari 1702
Pagina:
scan 130
Plaats:
Gemonde onder Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
8
Bron:
Notarissen
 
 
 
Pagina: 1