skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
301 Jacob ende Mariken meerderjarige dochter, broeder ende suster kinderen wijlen Goijart Mathijs van de Hage en wijlen Heijlleken sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Roelof Frans, Jan Jan Wouter Vogels als man ende momboir van Berbera sijne huijsvrouwe. Hendrick Jans Cuijpers als man ende momboir van Heijlken sijne huijsvrouwe gesusteren, dochtere wijlen Goijert Mathijs ende Hilleken Roeloffs voornoemt. Hebben met malcanderen gedaen ende gemaeckt eene erffdeijlingen van de goederen hen luijden vermits der doot van henne ouders aengecomen. Soo sal de voorschreven Jacob Goijert Mathijs o. a. hebben ende houden een woonhuijs, schuer, bogaert ende hoff. Gestaen ende gelegen ter plaetse Houtem, tusschen erffvenis Jan Hans Gijssen aen de eene sijde ende tusschen erffvenis de gemeijte van Bijnder, de gemeijne straet tusschen beijde liggende, aen de ander sijde, streckende metten eene eijnde aende voorschreven gemeijnt ende den Ruijten Camp, streckende metten andere eijnde neffens eene gemeijne vaerwech.
Persoon in schepenakte:
Goijart Mathijs van de Hage  
Jan Jan Wouter Vogels  
Hendrick Jans Cuijpers  
Jacob Goijert Mathijs  
Jan Hans Gijssen  
Roelof Frans  
Goijert Mathijs  
Hilleken Roeloffs  
Datering:
1670
Pagina:
358
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
119
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga