skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
348 Gerijt Peter Jan Vrancken, Melis Hendrix van den Elsen, Geraert Hendrix van den Elsen, Peter Hendrix van den Elsen, Jacob van der Hagen als lasthebber Johan van Alphen, en Peter Peters van Erp, aan de ene zijde, en Peter Goordts en Cornelis van der Hagen 'stadthouder', als voogden over de vier minderjarige kinderen van Hendrick Peters, verwekt bij zijn vrouw Goortien aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten 'wegens seecker testament gemaeckt bij Antonis Jacobs ende Catarina dochtere Peter Jan Vrancken, beyde overledenen, tsamen wettige beddegenoten', gepasseerd voor notaris Van Heessel op 29-11-1661, 'ende daer naerder bij Catarina gemaeckt seecker codicil' voor schepenen en secretaris van Vechel op 18-01-1669, 'waer uijt veele onlusten ende questien waren geschapen te rijsen ofte te comen te rijsen', en daarom is er een accoord gesloten.
* 'eerstelyck latende die voorschreven comparanten het voorschreven testament ende ander maecksel prout jacent alsoo wijdersijts van partijen door onpartydige rechtsgeleerden daer op is geadviseert binnen Shertogenbossche van dato den 6 merdt door de heren Cornelis Colen ende Tempelaer, ende den 15en april 1673 de heren Hamel ende Vloots, malkanderen contrarieren,
* ende om dies wegen de onlusten te schouwen sullen de vier onmundige kijnderen, namentlyck Maria, Heylken, Goordt ende Peter, van Hendrick Peters, verweckt by Goortien synne huysvrouwe', vooraf 750 gulden krijgen, welk bedrag ze mogen kiezen uit de obligaties en rentbrieven nagelaten door wijlen Antonis Jacobs en Catarina voorschreven, wezende een van 150 gulden te betalen door Jan Wouters, en een 'rentbrieff' van een kapitaal van 150 gulden te betalen door Willem Janssen, ook een 'rentbrieff' van een kapitaal van 200 gulden te betalen door Jan Janssen 'laeckenvercoper', ook een 'rentbrieff' van een kapitaal van 300 gulden te betalen door Heuylken weduwe van Luycas Tonissen cum suis,
Vervolg:
* item alle de meubelen soo haeffelycke als erfhaeffelycke van wat materie die mochten sijn'
* al het 'gereet gelt' nagelaten door Catarina zal gebruikt worden voor 'de schulden, soo van begraeffenisse, uijtvaert als andere',
* en als dat niet genoeg zou, dan zullen de supplianten het tekort 'staexks gewys' aanvullen
* alle andere nagelaten goederen, renten of obligatiebrieven 'sullen egalyck staeckxgewys gedeylt worden, te weten in vijf staecken, conform den testamentte'
Getuigen: G. Roeffs, Adriaen Smidts, Aert Claessen en Bartholomeeus Willems, schepenen
Persoon in schepenakte:
Melis Hendrix van den Elsen  
Geraert Hendrix van den Elsen  
Peter Hendrix van den Elsen  
Peter Peters van Erp  
Gerijt Peter Jan Vrancken  
Jacob van der Hagen  
Johan van Alphen  
Cornelis van der Hagen  
Peter Goordts  
Hendrick Peters  
Antonis Jacobs  
Cornelis Colen  
Jan Wouters  
Willem Janssen  
Jan Janssen  
Luycas Tonissen  
Adriaen Smidts  
Aert Claessen  
Bartholomeeus Willems  
G. Roeffs  
Peter Jan Vrancken  
Datering:
02-05-1673
Pagina:
461-463
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga