skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
483 Schutblad
Fol. 390
In een rechtszitting van de schout en schepenen van de dingbank van Vechel is verschenen Thys Gerit Thyssoen, als verweerder, die formeel de aanspraken ontkent van Jan Aertssoen die Vrieze, die mede optreedt namens zijn broers Hanrick en Jaspar, aanleggers in deze zaak. Hij verklaart dat hij 40 jaren geleden getrouwd was met Aleyt, dochter van Wouter van den Pals, die met hem een jaar lang getrouwd is geweest. Wouter had met zijn dochter Aleyt een erfpacht van 1 mud rogge uit zijn goed beloofd, die Thys nooit gekregen heeft. Ook een erfcijns van 4 Bossche ponden payment, die hij ook nooit ontvangen heeft. Wouter van den Pals heeft die erfcijns verkocht 'om te voldoen den nederslach die hy geperpeteert hadde in den persoen van Dirck Dircxs die Smit. 'Ende die erffhave van lynen gewaet hebben Wouter ende Katheryn syn huysvrouwe nae der doot van Aleyten henre dochter weder ontfangen, niet tegenstaende dat Thys, verweerdere, dese gueden hem in huwelycxer voerwaerden geloeft nae recht van huwelycxer voerwaerden had mogen besitten, syn leven lanck duerende in rechter tochten'. Verder weet Thys van geen goederen die gekomen zijn van wijlen ...
fol. 477
Concludeert dese ... dat hy ... vonnisse
ower heeren scepenen ... ...s heeren
stadthelders manen sal ... en..
geabsolveert van der petitien ... inne he...
aenleggeren pretense, aensprake begrepen .. geposteert latende de..
verweerdere die erffenissen in questie rustelycken ende vredelyck
gebruycken soe hij tot noch toe gedaen heeft. Condemenerende
den aenleggeren in alle wittige costen van recht by hem verweerdere
gedaen ende geleden, noch te doen ende te lydende duerende dat
tegenwoerdige processe
In ende op alle uwer eer heeren offitie ende benefitie
van Vechel oitmoedelyc aenroepende.
Persoon in schepenakte:
Jan die Vrieze  
Dirck die Smit  
Thys Gerit Thyssoen  
Wouter van den Pals  
Datering:
Niet gedateerd [1562]
Pagina:
390+477+481
Soort akte:
Geding
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
27
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga