skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
241 Voor schepenen en secretaris van Vechel verschenen Marten Dirck Martens en zijn vrouw Magdalena Michiel Gijsberts 'gesont van lichaeme' om hun testament op te maken: ze bevelen hun zielen aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood behoorlijk begraven zullen worden; voor de goederen'die sij staand haer huwelijck hebben geconquesteert en verkregen, als daar sijn: stuck lants gekomen van Hendrick Teunis tot Erp int Aackert; stuck lants gekomen van Hendrick Jan Hendrick Ariens aant Havelt bij ofte ontrent de leengoederen; stuck lants daaraan gelegen, gekomen van de kinderen van Maria weduwe van Hendrick Dircks; mitsgaders den beent agter de Straat, gekoomen van Tijs Peters; en soo eenige meerdere verkregen een geconquesteerde goederen mogten wese' benoemen zij als enige en universele erfgenamen de kinderen van wijlen Jan Dirck Martens bij Aletta Michiel Gijsberts; als een of meer van die kinderen overlijden dan is dat deel voor de andere kinderen 'met uijtsluijtinge van Aletta Michiel Gijsberts haere moeder voorschreven'; deze kinderen moeten aan kinderen van Lambert Gerrit Stevens bij Margriet Dirck Martens 300 gulden geven en aan kinderen van Jan Joorden Donckers bij Marijcken Dirck Martens ook 300 gulden; ze legateren vooraf aan Zijcken Jan Dirck Martens 'den beemt genaamt den Appelenweert agter Aackert, reijend met Jan Joorden Donckers, sijnde mede staende huwelijck verkregen'; als Zijcken Jan Dirck Martens zonder kinderen zou overlijden, dan is deze 'beemt voor haar andere zussen en broer die dan nog leven, 'met uijtsluijtinge van Alette Michiel Gijsberts haere moeder voornoemt'; ze willen 'dat langstlevende van haer testateuren sal blijven meester en vollen eijgendom behouden, soo lange als langstlevende blijft ongetrouwt en langer niet, alle gerede en erfhaevelijcke goederen en meubelen als huijsraadt, kleederen, liwaat, peerden, beesten en al het gene in den huijse bevonden sal worden en onder havelijcke en erfhaevelijcke goederen is behoorende;
Vervolg:
en in cas den langstlevende mogte komen te trouwen, soo sullen alle deselve havelijcke en erfhaevelijcke goederen in togt blijven aan langstlevende en na doot den eijgendom moeten worden uijtgekeert aan gemelte kinderen van Jan Dirck Martens en kinderen van Hendrick Michiel Gijsbertd, woonende tot Geffen, ider voor de helft'; ze legateren 'aan arme taaffel van Vechel' obligatie van 150 gulden, te betalen door 'het dorp van Vechel, mede conquest sijnde'; Marten Dirck Martens, 'gebruijckende de magt hem bij de Raeden van Leenhoven van Brabandt' op 21-06-1694 'om van leengoederen te mogen disponeren verleent, heeft daar van en generalijck van alle sijne goederen, soo leen als allodiaal, die hem van sijn ouders sijn aangekoomen, het zij huijsen, hoven, bouwlanden, groesen, beemden en weijden, egeene uijtgesondert' tot zijn enige en universele erfgenamen benoemd de kinderen van Jan Dirck Martens bij Aletta Michiel Gijsberts voorschreven; als een of meer van die kinderen overlijden dan is dat deel voor andere kinderen 'met uijtsluijtinge van Aletta Michiel Gijsberts haere moeder '; Michiel Gijsberts benoemd tot enige en universele erfgenamen 'van de goederen haar van haere ouders aangekomen, tot nog toe onbedeijlt sijnde' voornoemde kinderen van Jan Dirck Martens bij Aletta Michiel Gijsberts voor ene helft en de kinderen van Hendrick Michiel Gijsberts, 'woonende tot Geffen' voor andere helft; als een of meer van die kinderen overlijden dan is dat deel voor de andere kinderen 'met uijtsluijtinge van de ouders’; langstlevende behoudt recht op vruchtgebruik van goederen van eerstoverledene. Getuigen: Jacob Martens van den Tillar en Jan Jansen van den Horck, schepenen, mij present J. Boor, secretaris.
Vervolg 2:
Bijschrift: Rut Lambert Geerits, Maria weduwe van Jan Lambert Geerits, Tunis Teeuwens getrouwd met Anneken Lambert Geerits, Wilbort Jan Joorden Doncquers, Marten van Doorn als man van Anneken, Jan Hendrick Tijssen getrouwd met Maria, beiden dochters van Jan Joordens verklaren op 27-02-1728 het nevenstaande legaat van 300 gulden ontvangen te hebben van de erfgenamen van de testateurs. Getuigen: Rover van den Groenendael en Gysbert van der Linden, schepenen.
Persoon in schepenakte:
Jacob Martens van den Tillar  
Jan Jansen van den Horck  
Hendrick Jan Hendrick Ariens  
Zijcken Jan Dirck Martens  
Wilbort Jan Joorden Doncquers  
Marten Dirck Martens  
Magdalena Michiel Gijsberts  
Jan Dirck Martens  
Aletta Michiel Gijsberts  
Lambert Gerrit Stevens  
Margriet Dirck Martens  
Jan Joorden Donckers  
Marijcken Dirck Martens  
Alette Michiel Gijsberts  
Hendrick Michiel Gijsbertd  
Hendrick Michiel Gijsberts  
Rut Lambert Geerits  
Jan Lambert Geerits  
Anneken Lambert Geerits  
Jan Hendrick Tijssen  
Rover van den Groenendael  
Gysbert van der Linden  
Hendrick Teunis  
Hendrick Dircks  
Marten van Doorn  
Tijs Peters  
Michiel Gijsberts  
Tunis Teeuwens  
Jan Joordens  
J. Boor  
Datering:
17-7-1694
Pagina:
459-463
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga