skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
36.101 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
744 Voor schepenen voorschreven bekennen Jacop en Belij e.l. voorschreven dat sij sich bedancken volle betaelinge van alle termijnen van de coop des voorschreven huis en erve, mits ook van de leste termijn die op Pasen naastvolgende verschenen en vervallen solt sijn, daarvan de eluijden bedancken voller vuijtreijckinge en betaelinge van Jan Melis en Belij e.l. als coopers voorschreven.
Persoon in schepenakte:
Jan Melis
Datering:
21-4-1566
Pagina:
scan 444
Soort akte:
Kwitantie
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
247
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
743 Jacop Haenen en Leunis Verhorst schepenen tot Grave tuigen dat Jacop Verlijnden en Belij e.l. hebben gevest Jan Melis en Metken e.l. huis en erve dat Jan de Raijmaeker Goertssoen zaliger toe te behoren plach, gelegen op de dijk buiten de Brugpoort, met een zijde en achter neven Jan Melis voorschreven, de andere zijde neven Jan Claessoen schoenmecker en voor aan de gemene dijk.
Persoon in schepenakte:
Jan de Raijmaeker
Jacop Haenen
Leunis Verhorst
Jacop Verlijnden
Jan Melis
Jan Claessoen
Datering:
21-4-1566
Pagina:
scan 444
Soort akte:
Transport
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
247
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
742 Jan van Kessel en Lambrecht Wolffs schepenen tot Grave tuigen dat de erenfeste en vrome jonker Willem van Chanu en Anna van der Aelsfort e.l. hebben samentlijck en eendrachtich bekent dat sij gehalden, vuijtgerijckt en voldaan willen hebben alle articelen ende maeckkelen gelijck sij eluijden daar voor notaris en getuigen gemaeckt en gelegateert hebben, soe deselve int lange inden testamente en instrumente gescrijven en gespecificeerte staan, daar dese tegenwoordige transfixbrief duergesteken is en dat sulcx is haeren vrijen en vuijterste wille, dat datselve testament met alle clausulen daarinne begrepen, onderhouden, voldaen en voltrocken ende vuijtreijckt sal worden sonder tegenseggen van haar erfgenamen of van yemant anders. Sonder argelist.
Persoon in schepenakte:
Jan van Kessel
Willem van Chanu
Anna van der Aelsfort
Lambrecht Wolffs
Datering:
20-4-1566
Pagina:
scan 443
Soort akte:
Testament
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
247
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
741 Jacop Haenen en Lambrecht Wolffs schepenen tot Grave tuigen dat Jan van Kessel voor hemzelve en mede als gemachtigde van Coenraet Boener en Magdalena e.l.; item Otto van Kessel en Grietken e.l. geconstitueert bij procuratiebrieven voor schepenen van Venlo gepasseerd, oick als tuteurs, oemen ende momboirs van Jenneken dochter van Henrick van Kessel, de voorschreven Jan van Kessel en Jenneken e.l.; item Henrick Hoernkens en Vijna e.l., mits de voorschreven Henrick als gesustitueerte van Jacop Horque en Metken e.l. bij procuratie voor schepenen van Grave gepasseerd hebben gevest Derick Daemssen en Margriet e.l. huis en erve daar Goert van Ravesteijn zaliger in te wonen plach gelegen in de Veerstraat met een einde neven erve Jan Daemssen, de andere zijde neven Anneken de weduwe van Leunis Janssen de Visscher met haar erven, achter schietende aan erve Jan Daemssen voorschreven twelck heer Henrick van Waelwijck gelegateert heeft tot Godts eeren in secker vonnisse deser tijt geadministreert bij heeren Ouwen vanden Broecke en voor aan de gemene straat.
Persoon in schepenakte:
Jenneken van Henrick van Kessel
Leunis Janssen de Visscher
Jan van Kessel
Otto van Kessel
Goert van Ravesteijn
Henrick van Waelwijck
Jacop Haenen
Lambrecht Wolffs
Coenraet Boener
Henrick Hoernkens
Jacop Horque
Derick Daemssen
Jan Daemssen
Henrick van Kessel
Datering:
20-4-1566
Pagina:
scan 442-443
Soort akte:
Transport
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
247
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS