skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
289 Dierck zoon van wijlen Jan Jaspers de Bresser door deze Jan verwekt bij diens vrouw Neeltien Janssen, verder Michiel Willems als man van Maeijken, Goijaert Hendricks van de Ven als man van Emken, Jan Antonissen als man van Jenneken, allen dochters zijnde van wijlen Jan Jaspers de Bresser en vermelde Neeltien, genoemde Dierck voor hemzelf handelend en nog samen met Jan Goijaerts van de Biechelaer als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan ook zoon van genoemde Jan Diercks de Bresser en Neeltien, verder Jan Jan Gerits als man van Maijken dochter van wijlen Jan zoon van Jan Jaspers de Bresser en Neeltien, welke Michiel Willems nog handelt als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Antonis ook zoon van genoemde Jan Jaspers de Bresser en van Neeltien, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. Genoemde Dierck krijgt een huis met schuur, hofstad tuin en aanliggend erf, gelegen te Boxtel onder Munser (=Munsel), belendend Antonis Jans de Bresser, de minderjarige kinderen van Jan Jan Jaspers de Bresser waarvan is afgedeeld, de straat daar. Nog krijgt hij een perceel teulland genoemd de Ouden Boomgaert groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te Boxtel ter zelfder plaatse als voor, belendend de weduwe van Marten Janssen, de minderjarige kinderen van Jan Jan Jaspers dat ervan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg, de zandbergen daar. Nog krijgt hij een stuk teulland genoemd de Crieckelaer, groot anderhalf lopenzaad gelegen te Gemonde, belendend Goijaert Jan Jonkers, Petyer Aerts van Overbeeck, de kinderen van Jan Jan Jaspers, Michiel Jan Corsten en meer anderen, de gemeenschappelijke mestweg. Nog krijgt hij de helft van een hooiveldje gelegen te Munsel aan het einde van de Nijsbocht daar, belendend Antonis Jans de Bresser cum suis, de erfgenamen van meester Aert van Horenbeeck, Goijaert van de Weege, de genoemde Bocht. Nog krijgt hij een weiveld genoemd de Braecxen Camp
Vervolg:
met het recht van een pad daar gelegen te Gemonde, belendend Jan Jan Everts, Jan Henricks de Bever, Michiel Willems dat ervan is afgedeeld, Jan Jan Eeverts, de gemeijnte. Nog krijgt hij de helft van een moerveldje genoemd het Gagelreijs gelegen in herdgang Luijcel. Nog krijgt hij een keuter turfrecht op de gemeijnte van Kempen afkomstig van Jan Tijssen de Molder. Hieruit jaarlijks de helft van 11 smalhoenderen te betalen aan de heer van Boxtel, nog een kapoen aan de heer van Boxtel, nog 18 gulden 15 stuivers per jaar aan Jan van Velp in Den Bosch aflosbaar met 300 gulden, nog een malder aflosbare rogge aan Walder van Belcom dat wordt betaald met 3 gulden, nog jaarlijks 3 gulden aan de geestelijke rentmeester. Genoemde Michiel Willems krijgt een stuk teulland genoemd de Straetecker met de halve dijk groot ca. 2 lopenzaad en 7 roedes gelegen te Boxtel onder Munsel, belendend Peter Wouters en Heijltien Arien Hessels, de gemeenschappelijke erfdijk daar, de kinderen van Anthonis Jan Jaspers dat ervan is afgedeeld, Peter Wouters. Nog krijgt hij een perceel teulland genoemd de Wielacker, zijnde het lange en het korte stuk groot 2 lopenzaad en 30 en een halve roede, ter zelfder plaatse als voor, belendend de kinderen van Catelijn Blommendaels, meester Jan Affoorden, de kinderen van Antonis Jan Jaspers, Aert Peters en meer anderen, meester Jan Afforden, Thomas Gijsberts. Nog krijgt hij een stuk teulland genoemd de Dijsselacker, ter zelfder plaatse gelegen aan het Elsbroeck groot 2 lopenzaad, belendend de weduwe van Hendrick Roelofs, Jan Diercks, Antonis Janssen de Bresser, de mestweg daar. Nog krijgt hij een perceel teulland in de Crieckelaer groot anderhalf lopenzaad gelegen te Gemonde, belendend de kinderen van Jan Jan Jaspers, de kinderen van Antonis Jan Jaspers, die er beiden van zijn afgedeeld, het erf genoemd de Sandersacker, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een perceel akkerland genoemd de Dorenacker groot anderhalf lopenzaad,
Vervolg 2:
ter zelfder plaatse gelegen, belendend het Groot Gasthuis van Den Bosch en meer anderen, de kinderen van Antonis Jan Jaspers dat ervan is afgedeeld, de H. Geest van Den Bosch, de gemeenschappelijke mestweg. Nog krijgt hij de helft van een hooibeemd genoemd het Hendricksbeemtien, gelegen onder Munsel in het Elsbroeck, belendend de weduwe van Jan Hendrick Santegoets, Willem Mauris en meer anderen, Hendrick Jan Santegoets. Nog krijgt hij een weiveld genoemd den Achtersten Camp, gelegen in de bodem van Ell, belendend de weduwe van Hendrick Jan Schellekens en meer anderen, Thonis Janssen de Bresser, Jan Hendrick de Bever, de gemeijnte van Ell. Nog krijgt hij de helft van het recht in twee moerveldjes aan de Langenberch. Hieruit jaarlijks 3 stuivers 7 duiten chijns te betalen aan de heer van Boxtel, nog 7 oortjes als koningchijns in het boek van Gestel, nog een derde part van een rente van 15 gulden per jaar aan advokaat Nagelmakers als aflosbare rente, verder 5 gulden per jaar in een grotere rente van 15 gulden aan de heer Becx aflkosbaar volgens de brief ervan. Verder moet er overpad worden verleend aan Dierck Jan Jaspers over de achterste heijcamp. Genoemde Goijaert Hendrixks van de Ven krijgt het oude huis, tuin, hofstad met de varkenskooi de halve tuin etc. groot een lopenzaad 29 roedes, gelegen te Boxtel onder Munsel in het Elsbroeck, belendend Wouter Jaspers, Jan Antonissen dat ervan is afgedeeld, Antonis Janssen, de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij een stuk teulland genoemd de Thien Loopens groot 2 lopenzaad en 36 roedes, ter plaatse als voor gelegen, belendend Thomas Gijsberts, de weduwe van Jan Bressers en meer anderen, Jan Antonissen, de heer Breugel. Nog krijgt hij een perceel teulland genoemd de Zijdert groot ca. 2 lopenzaad en 22 roedes, ter zelfder plaatse als voor gelegen, belendend Jan Antonis Henricks waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg, Antonij de la Vignij.
Persoon in schepenakte:
Dierck de Bresser  
Jan de Bresser  
Goijaert Hendricks van de Ven  
Jan Jaspers de Bresser  
Jan Goijaerts van de Biechelaer  
Jan Diercks de Bresser  
Antonis Jans de Bresser  
Petyer Aerts van Overbeeck  
Jan Henricks de Bever  
Jan Tijssen de Molder  
Antonis Janssen de Bresser  
Thonis Janssen de Bresser  
Jan Hendrick de Bever  
Goijaert van de Ven  
Jan Jan Gerits  
Jan Jan Jaspers  
Goijaert Jan Jonkers  
Michiel Jan Corsten  
Jan Jan Everts  
Jan Jan Eeverts  
Heijltien Arien Hessels  
Anthonis Jan Jaspers  
Antonis Jan Jaspers  
Jan Hendrick Santegoets  
Hendrick Jan Santegoets  
Hendrick Jan Schellekens  
Dierck Jan Jaspers  
Jan Antonis Henricks  
Aert van Horenbeeck  
Goijaert van de Weege  
Jan van Velp  
Geest van Den  
Antonij de la Vignij  
Neeltien Janssen  
Michiel Willems  
Jan Antonissen  
Marten Janssen  
Peter Wouters  
Catelijn Blommendaels  
Jan Affoorden  
Aert Peters  
Jan Afforden  
Thomas Gijsberts  
Hendrick Roelofs  
Jan Diercks  
Willem Mauris  
Wouter Jaspers  
Antonis Janssen  
Jan Bressers  
Jan Jaspers de Bresser  
Jan Jaspers de Bresser  
Datering:
15-02-1667
Pagina:
216r
Soort akte:
Boedeldeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
100
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga