skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
202 Deling tussen Claes Aerts, Anthonij Aerts en Jan Peters als man van Mariken Aerts, allen kinderen en erfgenamen van Aert Jan Ariens van Helvoort bij zijn vrouw Ariken Claes Gerrits van Soest 'en dat van desselfs nagelaten goederen'. Claes Aerts krijgt toebedeeld 'huijs, hoff, boomgaert, aangelegen lant, met sijn poterijen ende gerechtigheden van dien, groot twee loopense' int Franckefort, e.z.: het goed van Claes Gerrits van Soest, a.z. en e.e.: de gemeijn straet, a.e.: den condivident. Ook 'acker teuijlant genaemt de Braeck, groot ontrent twee loopense', 'met sijnen poterije en gerechigheden van dien', e.z.: het goed van Meus Willems, a.z.: Claes Gerrits van Zoest, e.e.: Hendrick Martens cum suis, a.e.: de gemeijne straet. Ook 'stuck teuijlants groot een loopense' op de Boeckt, e.z.: het goed van de kinderen van Aert Claesen, a.z.: Hendrick Zeger Donckers, e.e.: het goed van de erfgenamen van Claes Marcelisen, a.e.: de gemeijne straet. Ook 'hoijvelt groot vijf loopense, te hoijen met Jan Peters, den condivident' aent Bueckelaer, e.z.: het goed van Jan Jan Thijssen van den Horck, a.z.: Teunis Hendrick Lamberts en kinderen van Gerrit Gerrits, e.e: de gemeijnte, a.e.: Jan Jan Thijssen van den Horck voorschreven. Dit lot is belast met: erfpacht van 4 vaten gerst, te betalen met Hendrick Aert Claesen 'tot Shertogenbosche aen diegeene daer toe gerecht sijn'; erfcijns van 10 stuivers en erfcijns van 18 stuivers te betalen met Meus Willems 'tot Shertogenbosche aen die geene daer toe gerecht sijn'; cijns van 1 gulden en 10 stuivers 'alhier aen de arme taeffel'; erfcijns van 5 gulden en 10 stuivers aan de kinderen van Gerrit Gerrits; helft van cijns van 10 penningen aan de heer van Helmond. Jan Peters als man van Mericken dochter van Aert Jan Ariens van Helvort krijgt toebedeeld 'acker teuijlants, groot vijf loopense' int Franckefort, e.z. en e.e.: Claes Gerrits van Soest en de mede-convident, a.z.: de gemeijne Kerckstraet, a.e.: de kinderen van Aert Claesen cum suo.
Vervolg:
Ook 'hoijvelt groot vijf loopense te hoijen met Claes Aerts den meden condivident int eerste lot vermelt'. Ook 'de helft vant eijcken houdt op het erf en buijten staende'. Dit lot is belast met: cijns van 1 gulden en 8 stuivers aan de heer van Heurn als rentmeester; erfcijns van 2 gulden en 16 stuivers aan de heer van der Meulen tot Shertogenbosche; erfcijns van 6 gulden en 5 stuivers aan Mereken meester Claesen 'tot Schijndel te gelden en betaelen met Meus Willems'; cijns van 1 duit aan de heer van Helmond. 'Met alle syne potereijen ende gerechtigheden van dien'. Anthonij Aert Jan Ariens van Helvort krijgt toebedeeld 'acker teuijlants, groot vier loopense' aant Franckefort, gekomen van Jan Jan Wouters, 'met sijn poterije en gerechtigheden van dien', e.z.: het goed van kinderen van Jan Hendrick Dircx; a.z.: gemeijne Kerckstraet; e.e.: H. Geest hoeve van Shertogenbosche; a.e.: de gemeijne straet. Ook 'hoijbeemt voor helft groot drie karre hoijgewas', hooiend met Jan Thijssen en Corstiaen Jan Teunissen 'agter Ham', e.z.: het goed van Arien Jan Dircks, a.z.: Teunis Hendrick Lamberts cum suis, e.e.: Gerrit Aert Welten, a.e.: Corstiaen Jan Teunissen. Ook erfrente van 7 gulden en 10 stuivers van kapitaal 150 gulden, te betalen door kinderen van Huijbert Aerts. Ook kapitaal van 25 gulden te betalen door 'corpus en gemeijnte van Vechel'. Ook 'helft vant eijcken hout op erf en daer buijten staende'. Dit lot is belast met: erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan de kinderen van Gerrit Gerrits; cijns van 5 gulden 'aen arme taeffel alhier'; cijns van 1 gulden en 2 stuivers te betalen met Dirck Jan Ariens cum suis 'tot Shertogenbosche aen diegene die daer toe gerecht sijn'; 'half kan wijn aen de kerck alhier' te betalen met 3 stuivers en 8 penningen; erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Jan Hendrix van Deursen, aflosbaar met 50 gulden. Getuigen: J. Boor, Jan Goijaerts, schepen en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Persoon in schepenakte:
Anthonij Aert Jan Ariens van Helvort
Jan Ariens van Helvoort
Claes Gerrits van Soest
Claes Gerrits van Zoest
Jan Thijssen van den Horck
Jan Hendrix van Deursen
Hendrick Zeger Donckers
Teunis Hendrick Lamberts
Hendrick Aert Claesen
Jan Jan Wouters
Jan Hendrick Dircx
Corstiaen Jan Teunissen
Arien Jan Dircks
Gerrit Aert Welten
Dirck Jan Ariens
Claes Aerts
Anthonij Aerts
Jan Peters
Mariken Aerts
Meus Willems
Hendrick Martens
Aert Claesen
Claes Marcelisen
Gerrit Gerrits
Jan Thijssen
Huijbert Aerts
Jan Goijaerts
H. Geest
J. Boor
H. Bijmans
Aert Jan Ariens
Datering:
21-5-1693
Pagina:
376-380
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga