skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archeologieles voor groep 6

Wijlen Boekelse amateurarcheoloog Ad Rutten, lid van de archeologie-werkgroep bij de Heemkundekring van Boekel, vond in herfst van 1994 bij zandafgravingen op de Peelse Huis diverse aanwijzingen van vroegere bewoning. Dit leidde tot een bijzondere geschiedenisles in groep 6 van basisschool De Octopus.

Het begon met zwerfkeien van een oude waterput. En niet veel later met vele potscherven die zowel op de bodem van ’n put als in vroegere greppels en aparte afvalkuilen gevonden werden.
Voor het eerst in zijn negen jaar speuren in Boekel ontdekte hij op deze schaal interessante vondsten van een vroeger boerengehucht.

Amateurarcheoloog Martin Coolen uit Grave, door Ad benaderd om zijn vergevorderde kennis op dit gebied, concludeerde dat de oudste veelal ongeglazuurde scherven te dateren waren rond 1350, dus ruim 6 eeuwen oud.

Al de vondsten werden schoongemaakt, potscherven eventueel gelijmd en provisorisch werden aantekeningen gemaakt van hoe en waar iets gevonden was. Ook werden de werkzaamheden en vondst-situaties gefilmd en gefotografeerd.

Van het een kwam het ander. Midden december van dat jaar kwam er, mede door het enthousiasme van Ad en zijn medevrijwilligers, een stuk over in de krant. En dat had weer tot gevolg dat onderwijzer Henk Wassenberg van de Octopusschool samen met Ad tot het idee kwam om er een les voor zijn groep 6 aan te wijden.

Op maandagochtend 19 december 1994, in de laatste week voor de kerstvakantie, was het zo ver en betraden Ad, en ik als o.a. fotograaf, met volle dozen archeologisch materiaal de schoolklas aan de Bernhardstraat.

Een 28-tal leerlingen vonden het maar wat interessant met die “nieuwe meester”. Behalve dia’s bekijken mochten ze ook de oudheden uit hun dorpsgrond aanraken en vastpakken. Menige vraag werd er gesteld zodat het al snel dreigde uit te lopen tot in de middagpauze.

Na alles weer ingepakt te hebben vroegen we ons af of deze les zou bijgedragen hebben tot eventuele toekomstige archeologie-vrijwilligers.

In 1995 ging de archeologie-groep als onderdeel van Heemkundekring “Sint Achten Op Boeckel” zelf weer naar school. De Heemkundekring verhuisde namelijk van Kerkstraat-Noord naar het dan al ruim 110 jaar oude schoolgebouw van de Sint-Jansschool.

Er werd vanaf 1993 (op “Bovenste Huis”) en in de jaren 1994 t/m 1996 (op “Peelse Huis”) met regelmaat zand afgegraven en Ad werd steeds door het zandwinningsbedrijf op de hoogte gehouden wanneer er afgegraven zou worden.

Met name in 1995 / '96 werden overblijfselen van oude putten, in de vorm van karwielresten en oude vaten die daarvoor werden gebruikt, blootgelegd.

Een klein decennium later kreeg Boekel een echte officiële archeologische opgraving op het terrein waar de nieuwe Octopusschool moest komen. Men vond er de resten van extreem grote urnen, in de volksmond “De Joekels van Boekel” genoemd. Ze zijn te zien in vitrines bij de Heemkundekring.

Reacties (10)

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 23 juni 2016 om 10:46
Bedankt voor je prachtige verhaal, Gerard! Zulke geschiedenislessen zouden we denk ik allemaal wel gewild hebben! Misschien zijn er nog wel oud-leerlingen die zich deze bijzondere les nog kunnen herinneren. Laat het ons weten!
Henk Wassenberg zei op 23 juni 2016 om 15:20
Hoi Gerard....

Vanmiddag kwam ik je tegen in de nieuwe bieb van Boekel in Nia Domo.
Je vertelde dat je een verhaal ,met foto's erbij ,had gemaakt over jou als fotograaf en Ad Rutten als amateur archeoloog bij jullie bezoek aan mijn groep 6 op basisschool Octopus in 1994.
Dat was toen nog in het gebouw van de voormalige Mariagaarde op de plek waar nu de huizen staan van de tuinen van Boekel.

Ik herinner me nog goed hoe Ad vol passie vertelde over zijn hobby als archeoloog.
Hij had veel gevonden stenen en scherven meegenomen en de leerlingen vonden het prachtig om dat alles te mogen bekijken en vasthouden.
Het was een leerzame les, die de meeste leerlingen, die inmiddels rond de 31 jaar jong zijn, zich nog goed zullen herinneren.

Een mooi verhaal Gerard en ik zie dat je er al vele hebt gemaakt. Goed bezig. Ga zo door en groeten van mister Henk Wassenberg.
Crista Pearson zei op 9 februari 2017 om 23:18
Als archeologische werkgroep hebben we meegeholpen bij de opgeaving aan de Parkweg, hier zijn veel foto's van in de Heemkamer. Ook het rapport is hier ter inzage. Bij de eerste steenlegging van de nieuwe school zijn er tijdcapsules begraven in afgedichte pvc pijpen. Na de opening van de nieuwe Octopus basisschool aan de Parkweg heb ik, samen met Ad Rutten een paar archeologie lessen gegeven. We namen dan een doos vol met allerlei scherven mee. Uit de bronstijd, ijzertijd, ook uit de tegenwoordige tijd, een porseleinen kopje,bordje. Om te laten zien aan de kinderen hoe de dingen veranderd zijn. We vonden het altijd belangrijk dat de Boekelse kinderen hun eigen erfgoed leerden kennen.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 10 februari 2017 om 09:16
Zeker Christa, en jullie aanpak lijkt me dé methode om eigen erfgoed onder de aandacht te brengen bij de jeugd. Het is een mooie aanvulling op het verhaal.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 24 mei 2017 om 00:35
Vorig jaar (2016) deed Brabant voor het eerst mee met de Nationale Archeologiedagen.
Van de Boekelse Heemkundekring ging een delegatie van 3 personen naar de vooraf aangekondigde info- middag in Den Bosch.
Daarop besloot Heemkundekring Sint Achten op Boeckel daar aan mee te doen.
Op de site van de Nationale Archeologiedagen kwam daarvoor de volgende tekst te staan :
=" De archeologie van Boekel gaat duizenden jaren terug in de tijd
Het 700-jarig bestaan van Boekel? Da’s lang geleden! In 2013 vierden we ‘Boekel 700’. Want, de oudst bewaarde schriftelijke bron waarin Boekel vermeld wordt, dateert namelijk uit het jaar 1313. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Boekel daarvoor niet bewoond werd.
Er zijn zeker op een stuk of tien verschillende plaatsen in Boekel archeologische vondsten gedaan. Zoals vuurstenen vuistbijlen van 200.000-50.000 jaar oud, in de ijstijd gemaakt en gebruikt door de prehistorische mens (Neanderthalers). Een naaldenslijper, pijlspits en bijlen uit de oude, midden en nieuwe steentijd (ca. 10.000-2.000 voor Christus). En van latere datum; aardewerk potten en scherven uit het begin van de midden bronstijd (ca. 1.800 voor Chr.) en de vroege ijzertijd (ca. 700-600 voor Chr.). Dus weliswaar 700 jaar geleden voor het eerst op schrift genoemd, maar al vele eeuwen langer bewoond.
Verscheidene van bovengenoemde vondsten zullen van 14 tot 16 oktober (2016) in de Heemkamer te zien zijn.
Datum: vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 oktober
Tijd: vrijdag 09.00-15.00u, zaterdag 12.00-16.00u en zondag 12.00-17.00u.
Aanmelding: Aanmelden is niet nodig.
Toegang: gratis "=.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 9 juni 2018 om 19:16
Ik merk steeds meer dat het geheugen de tijd in elkaar drukt. Ik betrapte me er op dat ik bij de opgraving van de staatskerk met oud kerkhof er met m'n inschatting er een paar jaar langs zat. Vandaar dat ik het hier vastleg voor eenieder die het precies wil weten . De opgraving was in mei 2004.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 10 juni 2018 om 16:50
Helemaal duidelijk, Gerard: we noteren mei 2004.

(En mooi verwoord dat geheugen 'de tijd in elkaar drukt'. Vast voor velen herkenbaar!)
Crista Pearson zei op 10 juni 2018 om 17:08
Agathaplein Boekel /Waterstaatkerk. Omdat de plannen voor het nieuwe verlaagde plein in 2004 al vergevorderd waren is in samenwerking met de Rijksdienst beslote tot het in kaart brengen van de Waterstaatkerk en kerkhof. Dit wil zeggen dat er dus weinig of niets opgegraven is het geheel is in situ, dus nog steeds aanwezig onder het huidige plein. Leden van de werkgroep archeologie van Heemkunde Kring St. Agten hebben daarna in overleg met de gemeente ervoor gezorgd dat de fundering van de kerk als contouren teruggelegd zijn in de bestrating op het plein. Er staat een informatie zuil bij het plein met een afbeelding van kerk. De eerder gevonden 'waaltjes' van het kerkhofpad zijn ook op de originele plaats terug bestraat.
Gerard H.A.A. de Bie
Gerard H.A.A. de Bie zei op 10 juni 2018 om 17:52
Er zijn toen o.a. oude stenen van die Waterstaatskerk gevonden. En met toeval was men afgelopen dinsdag in de Heemkamer op de pc aan het kijken naar foto's en kwam de vraag is het nou Waterstaatkerk of Waterstaatskerk. We kwamen er achter dat het Waterstaatskerk is.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 10 juni 2018 om 22:07
Ah kijk Crista en Gerard, dank voor jullie aanvullingen. En toeval bestaat niet, zou je haast concluderen ;)

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.