i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Oss
Tags:

Het Heilig-Hartbeeld

vertelde op 10 juli 2013 om 10:17 uur

Naar aanleiding van de foto over de bloemenhandel aan de voet van het H. Hartbeeld in Oss, kwam het bij mij op dat ik over dat beeld nog oud materiaal bezit, afkomstig van mijn opa. Mijn opa was J. van Grunsven en voor de oorlog was hij o.a. lid van de Osse gemeenteraad.

In de koffer die ik nog van hem heb, vond ik onder meer informatie over het oprichtingscomité H. Hartbeeld van de Katholieke Sociale Actie, waarvan hij secretaris was. Hij heeft de gebeurtenissen zelf als volgt samengevat:

“In den maand juni van het jaar 1919 kwamen te Oss eenige heeren bijeen om elkander eens te polsen, of het niet mogelijk zou zijn in navolging van andere plaatsen ook in Oss te komen tot de oprichting van een H. Hart Monument. Na eenig onderling overleg bleek men algemeen van gevoelen te zijn dat het Plaatselijk Comité van Katholieke Sociale Actie het aangeweezen lichaam was om hiertoe het initiatief te nemen.

Op 21 juni 1919 ontving het Bestuur der Kath. Soc. Actie te Oss dan ook reeds een schrijven, door 26 heeren onderteekent, waarin dit Comité verzocht werd bij de katholieken van Oss belangstelling voor de stichting van een H. Hart Monument op te wekken.”

Een belangrijk argument voor de 26 initiatiefnemers was de angst voor zedelijk verval als gevolg van een snel groeiende beroepsbevolking. Dat formuleerden ze zo in hun oproep aan het bestuur van de KSA: ”onze gemeente gaat naar alle waarschijnlijkheid op stoffelijk en maatschappelijk gebied een schitterende toekomst tegemoet. Het is echter niet denkbeeldig, dat door den grooten aanwas der bevolking en de vestiging van zeer vele huisgezinnen uit allerlei plaatsen, de zedelijke en godsdienstige toestand van Oss met de stoffelijke vooruitgang geen gelijke tred zal houden, indien van Katholieken zijde niet met alle kracht aan de geestelijke verheffing der Gemeente gewerkt wordt. Een der krachtigste middelen hiertoe is voorzeker de bevordering der vereering van het H. Hart.”

Het KSA-bestuur pakte het initiatief op en riep een gecombineerde vergadering bijeen van allerlei katholieke verenigingen op 21 november 1919 in de benedenzaal van het R.K. Bondsgebouw, waarbij men de argumenten van de initiatiefnemers nog eens nadrukkelijk herhaalde.

Het resultaat was uiteindelijk dat in 1922, onder grote publieke belangstelling, het H. Hartmonument werd onthuld. (Hieronder de petitie uit 1919, ondertekend door 26 Osse "heeren").

 

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (1)

Johan Juurlink zei op 21 augustus 2013 om 00:01 uur

Het valt mij op dat een groot aantal namen, voorkomend op deze lijst, nog steeds in Oss bekend is. Ook de naam van pater Titus Brandsma komt begrijpelijkerwijs erop voor

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 4 juni 2013 om 16:29 uur

Het H. Hartbeeld

vertelde op 14 maart 2009 om 08:20 uur

H. Hart op de dijk

vertelde op 16 april 2010 om 15:18 uur

Het H. Hartkoor