i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Cuijk en Sint Agatha
Tags:

Watersnood 1926

vertelde op 23 december 2009 om 10:50 uur

Dat het water in de winter soms heel hoog kon komen te staan, bewijst deze foto van winterse wateroverlast in 1926 wel. Tot voor het bordes van het raadhuis in Cuijk staat alles blank.

De buren kijken veilig vanachter het raam op de eerste verdieping toe, maar wie wagen zich daar op de trap?

Wie vertelt meer, of kent nog verhalen over deze overstroming?

We zijn benieuwd naar je reactie.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (2)

Kakatoe zei op 3 maart 2016 om 14:33 uur

Hoelang Duurde De Overstroming

Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 3 maart 2016 om 16:02 uur

Van deze hoogwaterperiode in de winter 1925-1926 en de maatregelen die in de eerste maanden in 1926 zijn genomen, is een interessant rapport van Provinciale Waterstaat bewaard gebleven in het archief van het Provinciaal Bestuur, met een kaart van de overstroomde gebieden (toegang 1146, inv.nrs. 682-683). Daaruit blijkt dat de waterberichten van 29 december 1925 al voorspelden dat de toestand langs de Noord-Brabantse Boven-Maas zeer kritiek zou worden. Daarvoor werden al meteen de nodige maatregelen genomen en de dijkbesturen stonden op scherp. Op 31 december 1925 om 6 uur 's-morgens was de waterstand te Grave 11 meter boven NAP en om 7 uur brak de rechter Maasdijk tussen Neder- en Overasselt door. Deze dijkbreuk was rond 10.30 circa 60 meter breed. Op 1 januari was de toestand van de dijken boven de spoorbrug te Heumen uiterst kritiek. Onder de gemeente Cuijk kwam op tal van plaatsen veel kwelwater uit de dijken, vooral waar de wortels van bomen of struiken in of onder de dijk waren gedrongen. Op 2 januari 1926 stond het rivierwater over vrijwel de hele lengte van Katwijk tot Boxmeer op of nabij de kruin van de dijk. Reeds in de vroege morgen stroomde het Maaswater bij Oeffelt en Beugen over de dijken en over de hooge gronden, terwijl in de voormiddag bij Sint Agatha en aan de zuidzijde van de kom van Cuijk op twee plaatsen een begin van doorbraak ontstond.

Op 2, 3 en 4 januari braken op tal van plaatsen de dijken door. Waar? dat kun je allemaal zien op de kaart. De toestand bleef tot 8 januari zorgelijk. Deze enorme overstromingen hadden ook gevolgen voor wegen en spoorwegen.

Over Cuijk meldt het rapport verder:
op 2 januari om 04.00 uur een gat van 15 meter breed in het dijkje ten westen van de Groene Steeg, ten westen van de doorbraak dijk flink beschadigd door overstortend water
Op 2 januari om 12.00 uur: ten zuiden van zuivelfabriek Lacto een gat ontstaan van 23 meter breed en 8-9 meter diep en aan weerszijden van zuivelfabriek St. Maarten een drietal gaten van 30 meter breed en 0.50-1 meter diep. Verder in het dijkvak van de kom van Cuijk naar Sint Agatha en de dijk ten noorden van Cuijk en in de Valuwsche dijk meerdere beschadigingen aangetroffen. Eind januari en begin februari werden de dijkgaten gedicht.

Was men nauwelijks bekomen van deze overstroming, in de periode 18 februari-3 maart trad weer een hoogwaterperiode op, waarbij het Maaswater tot hoog tegen de dijken rees. De nooddijken en zandzakken konden het hoge water tegenhouden.

Dit is een greep uit dit rapport dat is in te zien in de studiezaal van BHIC in Den Bosch.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: