Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
11.814 oude akten sorteren op:
 
 
Uw zoekopdracht heeft meer dan 1000 pagina's met zoekresultaten opgeleverd.
Pas uw zoekargument(en) aan of gebruik een filter om het resultaat te verfijnen.
Pagina: 1001
 
 
Regest1110 1463-12-09.
1463 december 9 Gegheven in onsser stadt van Brugge
Philips de Goede, hertog van Brabant, oorkondt, dat hij Arnt Stamelaart Henrikszn in 's-Hertogenbosch toestaat:
bij testament te beschikken over goederen, die deze van hem in leen houdt
Gevidimeerd in akte van 1469 mei 10 (regestnr 1159)
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1235 1474-04-13.
1474 april 13
Drost Land van Eethen en Meeuwen, Robbrecht van Drongelen Peterszn, gemachtigd door zijn zoon Adriaan, heer van Eethen en Meeuwen, en leenmannen, Klaas van der Merwede, bastaard / Jacob van Dobben / Jan Mallantszn / Adriaan Henrikszn, oorkonden, dat:
zij Willem van Wijfliet als man en voogd van Liesbeth, dochter van wijlen Anthonis van Wijfliet, beleend hebben met 1 hoeve moerland boven ambacht van Nederveen
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 131
Gecancelleerd
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest39 1443-04-29.
1443 april 29
Godschalk Roesmont heeft overgedragen, voor schepenen van 's-Hertogenbosch, aan Henrik, zoon wijlen Gerard van Vladeracken:
land Borgstuk in Vught-Sint-Petrus
Origineel inventarisnr 1426
Met fragment-zegel Daniëlis Roesmont en zegel van Godefrid Boest
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest289 1520-04-18.
1520 april 18
Peter Godertsz en Steven Blankaart, schepenen van Heusden, oorkonden, dat Ywen Hackenz van Oudheusden, bekende ontvangen te hebben van Jan van Katwijk, deken, en kapittel van Heusden: 200 gulden, wegens koop van tienden in Drongelen, leengoed van huis Oijen
Gegeven in 't jair ons Heeren vijftienhondert ende twyntich opten achtienden dach in Aprille
Origineel (inventarisnr 3)
Met zegels schepenen
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest937 1444-01-31.
1444 januari 31
Rechter en heemraden van Raamsdonk oorkonden dat Adriaan Zegerszn overdroeg aan prior: land in Raamsdonk
Kopieën inventarisnr 1, folio 35v, ah inventarisnr 2, 1e deel, folio 104-104v, R 18
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1050 1460-08-08.
1460 augustus 8
Arnt van Goirl Arntszn erkent verkocht te hebben aan kartuizers: 1/2 rente uit land op Wolferen in Gorinchem
Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 40, G 23
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1172 1485-05-28.
1485 mei 28
Rechter en heemraden van Raamsdonk oorkonden dat Adriaan Peters Busserszn overgaf aan Peter van Diemen, prior: land in Raamsdonk
Origineel inventarisnr 222
Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 104v, R 20
Gedrukt in J.L. van der Gouw, 'Oud Schrift in Nederland' (Alphen a/d Rijn 1978) oefening 42.
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1272 1517-02-17.
1517 februari 17
Hermannis Herder, procurator klooster van Oosterberg, verklaart ontvangen te hebben van prior kartuizers: som geld
Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 5 (zonder nr)
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1311 1478-05-20.
1478 mei 20 Acta fuerunt hec in domo porte infra septa monasterii Ad Coronom Beate Marie Virginis
Notaris Reijmboldus Adriaanzn de Heusden, priester bisdom Utrecht, instrumenteert, dat Johan van Bie, zoon wijlen Henrik, burger van Babyloniënbroek, zijn testament heeft gemaakt als volgt
fabriek grote kerk in Utrecht legaat van 7 stuivers / kerk van Babyloniënbroek klein erf aldaar, alsook zijn lijfwapenen / klooster Mariënkroon 5 gulden / 4 bedelorden 2 blanke stuiver / Gasthuis in Heusden een bed en 1 malder rogge aan broden / Johanna Hollanders 1 rijnsgulden / zijn jongste dochter 25 Bourgondische schild / kerkfabriek Esch smaltiende voor houden wekelijkse mis van Heilige Kruis op Vrijdag;
verder bepaalt hij, dat erfgenamen hiermede zullen instemmen, voordat zij zijn kist in handen krijgen, die in voornoemd klooster staat;
tenslotte benoemt hij tot executeurs Lambert, prior klooster voornoemd / Johan Christian, pastoor in Heusden / Petrus van den Schoer, inwoner van Heesbeen;
waarna zijn wettige dochter Katherina haar instemming met deze beschikking betuigt
Origineel (inventarisnr 205)
Met handmerk notaris
Charter draagt onder tekst van deze akte een aanvullende beschikking van 1478 augustus 2 (regestnr 1314)
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1375 1482-08-19.
1482 augustus 19
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Reijmbout Janszn Busenzn zich heeft laten rechten wegens achterstallige pacht aan:
goed, dat Zeger Offraanszn van Drongelen en zijn zoons Offraan en Aarnt en Dirk Dirks van den Hovel hadden onder Drongelen op 1399 januari 22, namelijk 8 hond op Oestenwal / 6 hond op Korten Mergen / 8 hond in Schoutenkamp / 4 morgen op Assem, en deze heeft verkocht aan Liesbeth, weduwe Willem Zegerszn, voor 9 penning, behoudens Reijmbout' zijn pacht
Origineel (inventarisnr 196)
Met schepenzegels Dirk Spierink van Wel Willemszn en Roelof Rijkoutszn
Met 2 transfixen van 1486 december 21 en 1488 december 13 (regestnrs 1459, 1487)
Gehecht aan akte van 1474 juli 6 (regestnr 1243)
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1001
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS