skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.415 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest65 1533-09-26.
Schepenen, gezworenen, raadslieden en dekens van de ambachten en de stad 's-Hertogenbosch, borgmeesters, schepenen, gezworenen, kerkmeesters, heilige-geestmeesters, ingezetenen en naburen van de steden Helmond en Eindhoven en de vrijheden Sint-Oedenrode, Oerle, Oisterwijk, Oss, Oirschot en Hilvarenbeek oorkonden dat zij achterstallige beden van de laatste jaren op diens verzoek zullen betalen aan keizer Karel. Daarvoor zullen de nodige renten bedesgewijs jaarlijks worden afgelost.
NB:
Origineel inv.nr. 537
Met drie beschadigde zegels
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest97 1444-02-15.
Notaris Rutgerus de Arkel de Buscoducis oorkondt aan deken Petrus en het kapittel van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch dat Johannes Pels, zijn echtgenote Margareta, en Willelmus Hals, clericus, een kapelanie gesticht hebben in de Sint-Jan in het koor van de Heilige Maria op het altaar van de Heilige Barbara als derde fundatie van dat altaar en het begiftigen met een roggepacht uit een hoeve in Sint-Oedenrode aan Gheen Schoere, land in Oss in Metgoebels Camp, een erfpacht die wijlen Henricus Lemmens, oom van genoemde Willemus, aan deken en kapittel had vermaakt ten behoeve van een mis, een erfcijns uit een halve hofstad in de Gorterstrate in 's-Hertogenbosch, een erfcijns uit land in Oss en een erfcijns uit goederen in Rumel in Sint-Michielsgestel. Willelmus Hals wenst de eerste rector ervan te zijn, met als last een wekelijkse mis. Zijn opvolgers moeten drie wekelijkse missen opdragen, op straffe van een boete aan de kerkfabriek van Sint-Jan en aan de broederschap van de Heilige Barbara. Dit alles onder de bescherming van deken en kapittel, die na de dood van de eerste rector het collatierecht krijgen, met wie een betaling wordt afgesproken over de voor de mis benodigde wijn en een regeling wordt getroffen voor de opleiding van Willelmus tot priester. Heer Philippus de Boningen, gebeneficieerd priester in de Sint-Jan, stelt Willelmus in het bezit van deze kapelanie. Gedaan voor het altaar van de Heilige Barbara.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. 46
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest42 1479-06-17.
Louis de Bourbon, bisschop van Luik, geeft zusters te Achel verlof tot verplaatsing van het altaar. Met in dorso bevestiging door bisschop Jan van Hoerne uit 1494.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. 36
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest598 1558 december 21
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich eenentwintich dagen in Decembri.
Voor Bartholomeus Cornelis Laureysszoon en Boudewijn Wytman Dorenzoon, schepenen in de palen van de hoeven van Etten, verkoopt Cornelis Janszoon Ypelaer van Breda, aan Jan van Esch, rentmeester van St. Catharinadal, een erfcijns van 9 gulden te innen naar inhoud van de schepenbrief van 20 October 1511 [1541] (nr. 579).
NB:
Origineel : Karters, nr. 465, op 11-26 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rugzijde : Tconvent van sinte Kathelynen dale tot Breda.
Afschrift : Cart. B, fol. 111 vso ; cart. C, fol. 45 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest591 1554 juni 18
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert vierenvyftich, achthien daghe in Junio.
Voor Gooswijn Buyten en Adriaan Schoyte, schepenen van Breda, neemt Peter Aert Schuermanszoon van Andiesen Claes Adriaenszoon, rentmeester van St. Catharinadal, een erf van 27 roeden gelegen op het Nonnenvelt « inde nyeuwe strate aldaer gemaect om te gaen vande nyeuwe veemerckt ter ackerstrate waert, westwaert ende noortwaert aen sheeren strate, oostwaert aen Willem Mathys Dyrven zoons, Kerstyne Bernaert de Loeckers wedue, Margriet Cooman Jans wedue ende wylen Lodewyck Dyrcx zoons des tymmermans wedue ende erfgenamen hoven ende erven, ende zuytwaert aen Jan Lodewycx des gareelmaekers ende Anthonis Cornelis Anthonis zoons Vos des tenghieters hoven ende erven, behoudelyck dat de voorgen. Jan Lodewycx met synen hoff ende erve over dit vercofle erve eenen wech van vyer voeten ende eenen halvenvoet wyt hebben moet, ende de poorte daer moet voorgen. Peter Aert Schuermans zone onderhouden », voor 6 kar. gulden en 15 stuivers erfcijns.
NB:
Origineel : Karters, nr. 484. a, op 18-33 cm., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Clooster van Sinte Cathelynendale te Breda. — Peter Aert
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest579 1541 october 20
Int jaer ons Heeren mccccc een ende veertich, twintich daghen in october.
Voor Cornelis Buesse en Cornelis Danielszoon vander Mewen, schepenen in de palen van de hoeven te Etten, verkoopt Boudewijn Cornelis de Backerszoon aan heer Adriaan Hey, priester, 9 gulden erfcijns op een half bunder beemd, « gelegen op de oostzijde van de Lourvaert int Elshout, zuytwaert de Maijblock, westwaert den Eadycke, noortwaert Cornelis Aert Loen Huyghen erfgenamen erve », en veronderpand op 1 gemet made « gelegen int Elshout, oostwaert Heyndrick Wouters erve, zuytwaert Thonis Verstaemxsen erfgenamen ende westwaert de Laecke, noortwaert Adriaen de Byen erfgenamen erve ». [zie ook nr. 598]
NB:
Origineel : Karters, nr. 464, op 11-22 cM., met 2 zegels (één af) in bruin was op dubbele strook.

Op rugzijde : Margriet Bouwens iiij karolus gulden ende x st. gecooft metten penningen die Jan Hulshoudts ons aff leede a° x viij. — Een onderpant tot Etten gelegen. — Doude clooster xxj decembri Lviij (XVIe e.). — Bouwen Cornelis de Backere sed modo Willem Cornelis Pagii, HO R. g. x st. (XVIIe e.). — Modo Jacob Dirickx Haegers. — D (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 111 (Opschrift alhier Van iiij karolus gl, ende x stuy. getocht met de penningen die Jan Cor. Hulshouts ons aflegde a° Lviij) ; cart. C, fol. 44 vso
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest578 1541 april 11.
Philips van Bruheze en Wouter Thielemanszoon. schepenen van Oosterhout, getuigen dat Cornelis de Gran, priester, als rentmeester van sint Catharinadal, heeft gewonnen een erfpacht van 3 1/2 sester rogge en 4 kapuinen en van 15 veertel rogge en 12 kapuinen, volgens inhoud van den erfbrief van 15 Juni 1364 (nr. 95).
NB:
Origineel : Karters, nr. 65, op 8-14 cM., met nog een der twee zegels op groen was, doorgestoken met de akte van 15 Juni 1364.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest572 1515 november 16
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende vyf tien sesthien daghe in novembri.
Voor Willem Boeykens en Hendrik vanden Keessel, schepenen in Breda, verkoopen Marie Jan Hermanszoon dochter, mei haar man en voogd Peter Wytenzoon aan Cornelis Jacops van Oeters 10 stuivers erfcijns, naar inhoud van den schepenbrief van 23 Februari 1468 (nr. 453).
NB:
Origineel : Karters, nr. 341, op 9-24 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strookjes, doorgestoken met 23 Feb. 1468.
Op rugzijde : (Geen aanteekeningen).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest570 1515 april 19
Int jair ons heeren duysent vyfhondert ende vyftinen negenthien daghe in Aprille.
Voor Godert van Nyspen en Hendrik vanden Keessel, schepenen in Breda, verkoopes Gielis wijlen Peter Peter Faytmans, alias Seysemakerssone, en Lambrecht zijn moeder met haar voogd Jan Faytmans, aan Willem vander Raick tot behoef van Marien wijlen Jans dochter vander Raick, zijn nicht, 3 gulden erfcijns in afkorting van de 10 gulden erfcijns uit den brief van 4 October 1494, en waarvan de ander 7 gulden verkocht zijn aan de kinderen Mercelis Keteler (zie nr. 538).
NB:
Origineel : Karters, nr. 381, op 12-23 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook doorgestoken met 4 Oct. 1494.
Op rugzijde : S, Marie vander Raick (XVIe e.). — Jan Joris xrxst. tsiaers. — xxx st. (XVIIe .). — fol. 25, — No. 10 (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest568 1514 februari 17
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende twelve, seventhien daghe in februario.
Voor Ghijsbrecht Henrixzoon en Bertholmeeus Peter Jansz., schepenen in Princenhage, verkoopt Aart, wijlen Merten Aert Vrients soons zoon, aan Cornelissen Jacopszoon van Oeters 15 stuivers erfcijns, verpand volgens inhoud van schepenbief van 7 Februari 1511 (nr. 563).
NB:
Origineel : Karters, nr. 373, op 8-23 cm., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met 7 Februari 1511.
Op rugzijde : (Geen aanteekeningen).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS