Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
816.084 notaris-, schepen- en andere akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte22 actum te Gemonde onder St. Oedenrode ten huize van Aert Handricks, ter plaatse genoemde Berselaer
Adriaan Peter Hendriks had op 1 januari 1647 aan Aert Jacobs van Groenendael al zijn goederen en meubels overgedragen vanwege een door Aert Hendriks te betalen schuld, met de verlplichting dat Aert Jacobs, .... ziek en gezond. ..... (enkele regels zijn zwaar beschadigd en onleesbaar)....... Als zekerheid zijn beiden voor de notaris verschenen en ... om alle bezit te doen inventariseren *ad opus jus habentis* en onder voorwaarde dat ze geen erfgenamen van elkaar zullen zijn. Rijckaert zoon van Jan Rijckaerts van Oetelaer, buurman van Aert Hanricks, heeft de kamer waarin Ariaen Peters was gestorven die eerder was afgesloten weer geopend en daarin is bevonden : een slechte beddekoets, een oud bed, een slechte witte saertse, een hopzak en een rijkleed, een rode lijfrok, twee zwarte broeken etc. etc.
Jan Hendriks de Bever, notarisgetuige St. Michielsgestel 1647
Eimbert Eijmberts, notarisgetuige St. Michielsgestel 1647
Datering:
5 februari 1647
Pagina:
054
Plaats:
Gemonde onder Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
18
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte21 wijlen Dirck Bartholomeussen en diens weduwe Engelken dochter van Peter Willems, inventaris van hafelijke en erfelijk nagelaten bezit, zoals bevonden in de kamer staande op de grote Borchgraeff (?) alhier in de stad Den Bosch.Er is een zuivelkamer in het huis, ook een zolder etc. In de kamer van Engelken is een doosje met enkele brieven aangetroffen, te weten een brief waarin Dirck Bartholomeussen een helofte deed aan Anneken Rademakars, de andere helft van 2 stukken akkerland te Gestel volgens schepenbrief Den Bosch 23 juni 1628. Een schepenbrief Gestel dd. 11 maart 1631 over een rente van 6 gulden per jaar na dood van Dirck en Engelken te betalen. Een schepenbrief Gestel van 11 maart 1631 waarbij Peter Peter Willems zijn erfdeel heeft geruild met Dirck Bartholomeussen. Een kopie van een koop van land aan de kerkpad te Gestel door Dirck Bartholomeussen en Anneken Raijmakers. Een obligatie van 36 gulden te vorrderen van Jan Laurenssen wonend in Den Bosch, nog 836 gulden volgens een akte opgemaakt voor Anthonis Willems van Seelst en van Turnhout d.d. 28 december 1644. Een uitreksel van een schepenbrief over een overeenkomst van Dirck Bartholomeussen met de familie van zijn eerste vrouw Mechteld d.d. 3 oktober 1628. Een vordering van 12 gulden op Arien Meussen, in een schuldboek, een geldlening van 200 gulden aan Jan Jan Michiels. Een vordering van 7 gulden op Corst Jans van Es. Een restantvordering op Jan Handrick Goijarts vanwege 8 jaar huur, van Handrick Jan Rademakers een restantschuld van 36 gulden door Dirck Bartholomeussen te vorderen wegens erfenis. Een vordering op Handrick Meussen van 11 gulden en 13 stuivers. Eeen huurceduul van Engelken Peters wegens verhuur aan Willem en Jan Jan Huijbers. Verder staan er in het huis van Frans Peters ook spullen van Engelken als weduwe. Nog is er een vordering op Marten Peters zijnde de broer van Engelken van 100 gulden.
Neel Jorissen, de koperen heekel is zijn of haar bezit
Vervolg:
zuster Meriken Bartholomeussen, in haar kamer bevindt zich enige inventaris van de overledene.
Willemken Franssen,heeft een vrouwenhemd afgehaald
Jan Henricks van Venroij, uitvoerder van het testament
Jan Janssen Michiels, uitvoerder van een testament
Marten Peter (Willems) en Peter Peters (Willems), broers van Engelken, hebben eerder geld tot hen genomen zijnde ongeveer 100 gulden volgens een briefje ervan, in marge Den Bosch 21 april 1646
Tanneken Mathijssen en Jenneken van Delft, in hun aanwezigheid is het geld aan Marten en Peter als broers van Engelken, overhandigd, in marge Den Bosch 21 april 1646.
M. Vermandel, dienaar van de groene roede Den Bosch 1646 (in marge)
Gerit Jan Rijckers. notarisgetuige 1646
Peter Aert Handricx, notarisgetuige 1646
Datering:
7 april 1646
Pagina:
049
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
18
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte20 Jan Dirckse van de Venne, inventaris van diens nagelaten huisraad, staande ten huize van Huijbert zoon van Aert Huijberts en daarheen overgebracht door Willem Peters van Grinsven en Peter Arien handricx.
Datering:
17 maart 1646
Pagina:
047
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
18
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte19 Jan Peter Broeren. H. Geestmeester te Gemonde. Uitbesteding van Dirck Gijsberts, zijnde simpel, inwoner te Gemonde. Men moet goed toezicht op hem houden dat hij niet verongelukt en ´snacht buiten blijft slapen etc. De eerste termijn van de alimentatie 17 december a.s.
Handrick Wouters, H. Geestmeeste Gemonde
Rudt Jan Rutten, H. Geestmeester St. Michielsgestel
meester Sebastiaen de Vries, H. Geestmeester St. Michielsgestel
Willem Janssen van der Merendonck, neemt Dirck Gijsberts in de kost tegen 51 gulden per jaar.
Datering:
17 september 1643
Pagina:
045
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
18
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS