Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
11.735 oude akten sorteren op:
 
 
Uw zoekopdracht heeft meer dan 1000 pagina's met zoekresultaten opgeleverd.
Pas uw zoekargument(en) aan of gebruik een filter om het resultaat te verfijnen.
Pagina: 1001
 
 
Regest318 1406-12-14.
1406 december 14 (sdinsdages na sente Lucyendach)
Schepenen van Heusden, Heiman van Hedichusen en Merten Aalbrechtszn, oorkonden, dat Arnt van Gent Godertszn, als man en voogd van Agnes Heine Koks, dochter van Jan Henrik Koksznszn van Herpt, voor Dirk Jacobszn afstand heeft gedaan van:
8 hond onder Vlijmen in Lusebroek in Geerken over Oude Weteringe
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 96
Gecancelleerd
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest78 1664-05-31.
1664 mei 31
Margaretha de Bakker, weduwe kapitein Willem de Bie, en haar 4 kinderen oorkonden in 's-Gravenhage, dat zij aan haar zuster en tante Anna de Bie, jaarlijks 50 carolus guldens zullen uitbetalen, zolang deze zal wonen in klooster Mariëngraf in Grave
Grosse, inventarisnr 8
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest37 1434-11-04.
1434 november 4
Arnold Stamelart de Uden heeft overgedragen, voor schepenen van 's-Hertogenbosch, aan Sophia, weduwe Johan Heym, dochter wijlen Gooswin Steenweg:
jaarlijkse erfcijns uit hoeve Schoorvoort in Vught-Sint-Petrus
Origineel inventarisnr 1438
Met zegels Bartholomeus Spierink en Henrik Dicbier
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest816 1431-07-16.
1431 juli 16
Jacob Willem Obrechtszn oorkondt dat hij overgedragen heeft aan kartuizers: rente-akten met renten uit huizen en erven in Den Haag
Origineel inventarisnr 90
Kopie inventarisnr 2, 2e deel, folio 47, G 30
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1918 1561-08-06.
1561 augustus 6
Schepenen van Heusden oorkonden, dat Melis Meliszn beloofd heeft aan weeskind, door wijlen Godert Joosten verwekt bij zijn vrouw Emmeke:
rente van 21/2 carolusgulden uit huis en erf in Heusden aan Engestraat, van welke rente Emmeke levenslang vruchtgebruik zal hebben
Origineel (inventarisnr 437)
Schepenzegels Willem Baudewijnszn van Wijk en Gerit Janszn Nevenzn ontbreken
Met transfix van 1568 september 20 (regestnr 1927)
Charter is grotendeels weggeknaagd
Gevidimeerd in Hollands Boek van Vidimus (inventarisnr 87) folio 157r, volledige tekst
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest355 1540-12-24.
1540 december 24
Godschalk Beukelaar en Peter Jansz van Ypelaar de oude, schepenen van Heusden, oorkonden, dat Henrik Potters en Antonis Gerit Henrik de Pottersznsz, broers, afstand deden van:
erfcijns van 4 schilden uit 8 hont met huis onder Babyloniënbroek en uit 6 hont aldaar / 2 gulden uit landgoed met huis onder Hedikhuizen en uit 1/2 perceel land aldaar / 2 gulden uit 8 hont onder Wijk op de Koorwaard, uit 8/3 hont en uit 5 hont aldaar, voor kapittel van Heusden
Gegeven in 't jair ons Heeren vijftienhondert ende viertich opten vier ende tweyntichsten dach in Decembri
Origineel (inventarisnr 103)
Met zegel Godschalk Beukelaar
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1047 1460-04-28.
1460 april 28
Rechter en heemraden van Raamsdonk oorkonden dat Boyen Schaart Pouwelszn overdroeg aan broeder Jan Steenken, prior: land in Raamsdonk op Sandoel
Kopie inventarisnr 2, 1e deel, folio 119-119v, S 9
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1439 1485-02-27.
1485 februari 27
Herman Pieck, gebeneficieerd kapelaan kerk Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, oorkondt, dat, nadat Jan van den Bosch, prior / Jan van Worcum, supprior / Heiman van Heusden, keldermeester / convent van Mariëndonk, aan hem verkocht hadden:
erfrente van 6 rijnsgulden uit 8 morgen land, voornoemd Herman of diens erfgenaam heeft toegestaan, deze cijns af te lossen met 90 rijnsgulden
Origineel (inventarisnr 385)
Met zegel oorkonder
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1108 1463-10-14.
1463 oktober 14
Schepenen van 's-Hertogenbosch, Gooswin van den Heezeakker en Christian Becker, oorkonden, dat Egidius, zoon wijlen Johan van der Audermolen, overgedragen heeft aan Franco de Langel:
boerderij van 3 kamers in Zadelstraat aan markt, alsook overgang van de stenen brug van Franco de Langel en watertrap onder brug, met 1/2 stenen gebouw, de Stenen Gevel, met muren, gronden en goten, met behoud echter van erfcijns van 6 pond en van 18 pond voor Henrica, weduwe Arnold van den Loeken, en haar kinderen met nader genoemde bepalingen over waterloop, riool, vensterbouw, bebouwing en beplanting
Kopie in groot cartularium (inventarisnr 120) pagina 203
Franco de Langel, secretaris stad en vader van Johan van Busco, broeder van Mariëndonk, wilde op dit perceel zijn huis herbouven, dat bij de stadsbrand van 1463 verwoest was. Zie nota in het cartularium.
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1507-08-17.
1507 augustus 17
Zeger Jacobsz van Cuijk en Adriaan Klinker, schepenen van Heusden, oorkonden, dat Cornelis Zeebenz zich verbond tegenover Aart Henrik Sassenz, tot erfcijns van 1 gulden uit 7 hont onder Vlijmen in de Naakte Hoek
Gegeven in 't jair ons Heeren vijftienhondert ende seven opten seventienden dach in Augusto
Origineel (inventarisnr 45)
Met zegels schepenen
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1001
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS