Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
829.400 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
thumbnail
Schepenakte393 Jan Lamberts en Jan Wijnenals als arbiters in de zaak *differentiael* tussen Gerard en Marten Simons ter ener zijde en Daniel Huijberts ter andere zijde met de heer pastoor als overman, zijn tot overeenstemming gekomen. De uitspraak is dat Gerard en Marten Sijmons aan Daniel Huijberts eenmalig de som van 16 gulden 6 stuivers zullen betalen. Daarmee zijn alle aanspraken van Daniel op de twee broers en op de andere broer Henrick komen te vervallen. Bij niet nakoming wordt er een boete opgelegd van 2 pond vlaams. Actum als voor.
Willem Aert Loijen is alhier verschenen en verklaart dat meester Jan Scheenkens als vorster, een beest van Willem heeft *gepand* vanwege een contributie waarvan Willem beweert dat die is betaald. Verder beklaagt Willem zich over de vele onnodige extra kosten die hem daarin worden opgelegd door de vorster en hij Willem is niet bereid die te betalen. Actum als voor.
Schepenen, na aanwijing van de stadhouder appointeren dat de comparant het recht krijgt de volgende zitting in verweer te komen tegen de onkosten en dat hij de koe onder borgstelling terug zal krijgen mits dat hij de vorster daarvan zal verwittigen.
Datering:
1595-1601
Pagina:
scan 395
Plaats:
Dinther
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
6
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte392 Jan Henrick Jan Celen protesteert van nulliteit van het vonniswijzen in de zaak tussen hem en jonker Adolff van Hoengen genoemd Wassenberch, zulks vanwege de besloten brieven van de stad Den Bosch die aan Wassenberch zijn gestuurd en Jan wil daar zijn aanspraken tegenover stellen en zijn exceptien en verdediging temeer daar de heer van Dinther nu is overleden waardoor alle ambten, wethouders etc. van hun functies zijn ontheven, tenzij er andere ordonnanties zijn gemaakt.door diens opvolgers.. Actum in judicio (januari 1601). De drossaard verklaart dat dit verzoek aan hem is gedaan na het opzetten van het genecht en het daarin *impertinent* (brutaal?) is.
Veel inwoners hinderen de vorster van Dinther thans in de uitoefening van zijn funktie door het niet nakomen van opgelegde vonissen of opgelegde lasten etc. Daardoor is het nodig dat er andere dienaars uit andere dorpen worden ingeschakeld om de vorster te assisteren, hetgeen tot hoge kosten lijdt. Er wordt daarom nu door de drossaard en het corpus verordonneerd dat die extra kosten van 2-3 of soms 4 personen, ten laste komen van de betreffende onwilligen, of die daarvoor aan *lijf en goed* executabel te verklaren.
Jan Dirckss, Aert Janse en Henrick Lenarts als huidige borgemeesters wordt door het corpus van Dinthert bevolen om elk hun derde deel van de dorpslasten te *overcommen* (te betalen). Als er daardoor schade voor het dorp ontstaat, komt die schade ten lasten van degeen die zijn derde deel niet heeft bijgelegd. Actum als voor.
Datering:
1601
Pagina:
scan 394
Plaats:
Dinther
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
6
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte391 Henrick Boogers, aanlegger. Er zal een samenkomst zijn te Heeswijk ten huize van de secretaris daar om de affaire af te handelen, zulks op straffe van 3 gulden voor diegeen die niet verschijnt.
de kinderen van Claes Ariens, gedaagden
Henrick Geraerts Verheijden cum suis, aanlegger
Jan van Oetelaer, gedaagde
Mechtelt Joosten qualitate qua, aanlegster en requirante
de voogden van de kinderen van Gijsbert Diricks,gedaagden
Jan Scheenkens als gemachtigde voor de erfgenamen van Henrick Sijmons, aanlegger. Heeft een schepenbrief laten lezen van 3 malders rogge Bossche maat
Daniel Huijberts, gedaagde
Lenart Emont Janssen heeft van Jan Arnts op Hazelberch aangenomen om voor hem aan diens gerechtigde de achterstand te betalen van de koninsgbede die Jan Arnts onlangs is gaan innen. Actum in judicio.
Datering:
1595-1601
Pagina:
scan 393
Plaats:
Dinther
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
6
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte390 Jan Henrick Jan Ceelen verklaart aangaande de *nederslag* die hij heeft gepleegd op de persoon van Dirick de Cuijper, dat hij aan alle eisen in de zoenovereenkomst zal voldoen zoals een misdadiger hoort te doen. Hij verklaart dat de drossaard hem daarin geweld heeft aangedaan en geen recht. De drossaard protesteert weer vanwege deze belediging en stelt vast dat wel degelijk recht zal worden gedaan zoals dat hoort.
Datering:
1595-1601
Pagina:
scan 392
Plaats:
Dinther
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
6
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS