Archieven

 Vredegerechten 1811-1838
 
 
 
 
 
1.761 akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
VredegerechtVeroordeling
Datering:
17 november 1820
Onderwerp:
Veroordeling
Beschrijving:
Concluderende om Henricus Anthonie van der Sanden, 40 jaar, geboren en in Erp, dagloner, mag worden gecondamneert tot straffe volgens artikel 44. Hij heeft rossen of zoden gestoken en vervoerd uit het gemeentes Broek in Erp. Verdediging: hij heeft bekend dat het verboden is zonder authorisatie op gemeentes gronden rossen of zoden te steken, doch dat het aldaar een oud gebruik is geweest waar hij de gezegde rossen of zoden had gestoken. Oordeel: geldboete 3 franken, geliquideert op 1 gulden 42 cent ten profijte van de gemeente, gevangenisstraf van 3 dagen, 4 gulden 20 cent kosten der justitie.
Plaats:
Gemert
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
27
Plaats vonnis:
Gemert
 
 
 
 
 
thumbnail
VredegerechtVeroordeling
Datering:
17 november 1820
Onderwerp:
Veroordeling
Beschrijving:
Concluderende om Antonetta Tielemans, 60 jaar, geboren in Erp, huisvrouw van Huibert Gruiters, particulier in Erp, mag worden gecondamneert tot de straffe volgens art 33. Antonetta heeft koemest geraapt op het gemeentes broek in Erp zonder verlof blijkens een Proces-verbaal van de veldwachter van Erp. Verdediging: zij had een weinig mest geraapt om boomen te planten. Oordeel: geldboete van 1 gulden 25 cent ten profijte van de gemeente Erp. 2 Gulden 17 œ cent kosten der justitie.
Plaats:
Gemert
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
28
Plaats vonnis:
Gemert
 
 
 
 
 
thumbnail
VredegerechtVeroordeling
Datering:
16 november 1820
Onderwerp:
Veroordeling
Beschrijving:
Concluderende om Willem Verhees, 15 jaar, geboren in Deurne, schaapherder bij Hendrik van de Laar, landbouwer in Gemert, mag worden gecondamneert tot de straffe volgens artikel 471 no. 14. Willem Verhees heeft zijn meesters schapen gehoed op het Groeskuilens Gebroekken, behoorende aan de gemeente Gemert, alwaar het verboden is schapen te hoeden of weiden. Verdediging: Ontkent. Zegt de schapen langs een daaronder lopende weg gedreven te hebben. Oordeel: geldboete van 3 franken, geliquideert op 1 gulden 41 œ cent ten profijte van de gemeente. 1 Gulden 10 cent kosten der justitie.
Plaats:
Gemert
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
26
Plaats vonnis:
Gemert
 
 
 
 
 
thumbnail
VredegerechtVeroordeling
Datering:
16 november 1820
Onderwerp:
Veroordeling
Beschrijving:
Concluderende om Maria van Houtert, 46 jaar, geboren in Gemert, e.v. Hendrik Stockmiler, particuliere in Gemert, gecondamneert tot straffe volgens artikel 33. Maria heeft koemest geraapt op het Esdonks Broek behorende aan de gemeente Gemert. Verdediging: zij heeft voor de 1e maal uit armoede droge koemest geraapt om tot brandstof te gebruiken en de nodige spijzen voor haar huisgezin te kunnen koken. Oordeel: geldboete van 1 gulden 50 cent ten profijte van de gemeente. 1 gulden 10 cent kosten der justitie.
Plaats:
Gemert
Toegangsnummer:
21
Inventarisnummer:
Volgnummer:
23
Plaats vonnis:
Gemert
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS