Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
71 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
thumbnail
Schepenakte368 Voor mij notaris en getuigen verscheen Jenneken Jan Arien Spierincks weduwe van Jan Rutten Guldemans wonend in Den Dungen en verhuurt hierbij aan David Davids Dusardt, meester-linnenwever van zijn vak wonend te St. Michielsgestel een woonhuis met tuin, boomgaard en aanliggend teulland, samen ca. 4 lopenzaad, staande en gelegen te Gestel ter plaatse genoemd de Beeckkant. De huur loopt voor 6 jaar en kan door elk der partijen na 3 jaar worden beeindigd maar die zulks wenst te doen dient dat de ander tijdig voor de vervaldag uiterlijk met Kerstmis op te zeggen. De huur bedraagt 19 gulden per jaar plus elk jaar 2 vijmen dakstro voor het huis, verder alle dorpslasten en verpondingen etc., de huurder moet verder de straten, dijken en waterlopen schouwvrij houden en moet het huis goed onderhouden met witten en lijmen, maar het materiaal is voor rekening van verhuurster. De verhuurster zal bij het begin het huis repareren en winddicht maken voor het dak, de vensters en deuren. De huur voor de tuin en boomgaard gaat in per half maart, het woonhuis met Pinksteren en het akkerland in de oogsttijd stoppelbloot alles a.s. jaar 1692. De huurder moet de heueur elk jaar op de twee vervaldagen betalen, maar uiterlijk met Kerstmis moet alles betaald zijn en voor de eerste keer op Kerstmis 1693. De verhuurster krijgt de helft van de appels van een zekere bijndersboom staande in de boomgaard, verder een spierzak met peren als die tenminste voorhanden zijn. Nog moet de verhuurster een russen waterput maken, te weten in de zomer van 1692. Actum Den Dungen 29 december 1691, ondertekend : Jenneken Janssen, David David Dussaert, Hendrick Huijsmans, Jan Hendricks et me presente W. van Gestel notarius publicus.
Datering:
29-12-1691
Pagina:
(232-r)
Soort akte:
Verhuur
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte365 Op de navolgende voorwaardes verhuurt de edele heer Gerard Theodoor van Houthorst drossaard van de stad Ravesteijn, wonend op het slot Ravesteijn, aan de volgende personen bepaalde percelen land. Eerstens aan Hendrick Hermans van Vught twee strepen land liggend achter de pad zoals de huurder thans al in gebriuiik heeft voor een jaarlijkse huur van 10 gulden 10 stuivers. Aan Aert Jan Thonissen een streep land langs de eerste twee strepen van Herman van Vught, nog een streep langs de pad daar. De huur bedraagt jaarlijks 10 gulden 10 stuivers. Aan Willem Jan Driessen een streep land in de hoeve naast de streep van Aert Jan Thonissen en nog een streep land in de Zijehoeve. De huur bedraagt samen 11 gulden 5 stuivers. Aan Adriaen Janssen Spierincks een streep land langs de streep van Willem Jan Driessen, de huur bedraagt 6 gulden 5 stuivers per jaar. Aan Willem Gerrits van Gerwen twee strepen land naast de streep van Ariaen Spierincks, de huur bedraagt 13 gulden 10 stuivers per jaar. Aan Hendrick Lambert Peters een streep land naast de streep van Gerrit Adriaens Craij, de huur bedraagt 5 gulden 5 stuivers per jaar. Aan Gerrit Adriaens Kraij een streep land naast de voorgaande streep voor een huur van 4 gulden 10 stuivers pe jaar. Aan Anna van den Ende weduwe van Jan Haechjens een streep land naast de streep van Gerrit Kraij voor een huur van 4 gulden jaarlijks. Nog huurt ze het hoge land ter zijde van de lindebomen voor de som van 23 gulden per jaar. Aan Zeger Jacobs meester- smid 3 strepen land in de hoeve, samen voor 7 gulden. De huur voor alle percelen gaat in per St. Maartensdag anno 1692, voor een periode van 5 jaar. De huurders mogen in die periode het schaarhout wel kappen, mits dat schaarhout 5 jaar oud is en zoals dat recht in de huurprijs is inbegrepen. De huur steeds tijdig op St. Maartensdag te moeten betalen, verder de dorpslasten en de verpondingen etc. en ze moeten de dijken, straten en waterlopen schouwvrij houden.
Vervolg:
Tot zekerheid van het nakomen van de kondities onderwerpen de huurders zich aan de vrijwillige rechtspraak hierover en machtigen daartoe Libertus Loeff en Joannes Boon als procureurs van de Raad van Brabant. Actum te Berlicom 28 november 1691, ondertekend : Gerard Theodoor van Houthorst, dit merk is van Hendrik Hermans van Vught, Aert Jan Thonissen, Willem Gerrits van Gerwen, Adriaen Jan Spierincks, dit merk is van Willem Jan Driessen, dit merk is van Lambert Peters, Anna van de Eijnde, Zeger Jacob Smits,Thonis Peter Smits, Peter Janssen Guldemans et me presente W. van Gestel notarius publicus.
Datering:
28-11-1691
Pagina:
(229-r)
Soort akte:
Verhuur
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte364 Vandaag 28 november 1691 verscheen voor mij de heer Gerard Theodoor van Houthorst drossaard van de stad Ravesteijn wonend op het slot van Ravesteijn en verklaart land te verhuren aan Jan Janssen Spierincks, Hendrick Hermans van Vught, Aert Jan Thonissen, Willem Janssen van Gerwen, Gerrit Adriaen Kraij, Willem Jan Driessen, Zeger Jacob Smits en aan Willem Haechjens, allen wonend te Berlicom. (akte is niet afgemaakt en doorgestreept, zie volgende)
Datering:
28-11-1691
Pagina:
(229-r)
Soort akte:
Verhuur
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte363 Vandaag 22 november 1691 verscheen voor mij notaris en getuigen Adriaen Huijberts Broeren inwoner van Den Dungen en verklaarde aan Jan Huijberts van de Merendocbk een akker te hebben verhuurd, groot ca. 2 lopenzaad gelegen op Den Dungen ter plaatse genoemd het Campse Velt, welke akker van oudsher de Haeghenakker wordt genoemd. De huur loopt voor een periode van twee keer 9 jaar, ingaande St. Maartensdag van dit jaar 1691. De huur bedraagt 2 gulden 10 stuivers per jaar, plus daarnaast de dorpslasten en de verpondingen. De huurder hoeft nooit meer dan de 2 gulen 10 stuivers te betalen en de verhuurder zal in die tijd zelf alle schaar- en ander hout mogen kappen, hetgeen inbegrepen is in de huurprijs. De huur steeds op St. Maartensdag te voldoen. Beide partijen verbinden hiertoe hun persoon en bezit. Actum Den Dungen, ondertekend : Adriaen Huijberts Broeren, Jan Huijberts van de Merendonck, Adriaen Huijberts, Jan Hendricks et me presente W. van Gestel notarius publicus.
Datering:
22-11-1691
Pagina:
(228-v)
Soort akte:
Verhuur
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 4
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS