Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
46.731 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
thumbnail
Schepenakte577 Openbare verkoop van bomen op verzoek van Philippus Jacobus Baetings, dokter wonende te Sint Michielsgestel.
Datering:
10-01-1842
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7701
Inventarisnummer:
69
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte14 Missive vanuit de leen- en tolkamer met hun consideratie tot vinding der kosten wegens het bouwen van een nieuw raadhuis te Sint Michielsgestel – zie ook folio 104 opname van extra gelden vanwege te kort komende financiële middelen.
Datering:
vrijdag 17 september 1790
Pagina:
65
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
454 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte7 Missive van de gezamenlijke rentmeesters der geestelijke goederen in de Meierij met enige posten van ontvangst en uitgaaf in het kader van traktementen van predikanten schoolmeesters etc. waarvan ze een compleet overzicht hebben samengesteld waarin genoemd worden:
* in Peelland traktement met huishuur van de predikant van Geldrop en van de schoolmeesters in Deurne en Vlierden
* in kwartier Oisterwijk de traktementen met huishuur van de predikanten te Sint Michielsgestel, Vught en Moergestel en de traktementen der schoolmeesters in Sint Michielsgestel Gemonde Vught Cromvoirt en Helvoirt
* in kwartier Kempenland het traktement van de schoolmeester te Oirschot maat dat daarentegen door dezelfde rentmeester wordt genoten wegens de Faculteit te Leuven uit de tienden van Schijndel incl. het predikantstraktement aldaar, conform een resolutie van 7 mei en 31 augustus 1749 een som van 657-16-0 per jaar als ook 6 mudden rogge à 80 gl.
* alsmede wegens de abt van Sint Geertruiden tot betaling van het predikantstraktement te Helvoirt conform een resolutie van 30 maart 1652 een bedrag van 540 gl. per jaar
* eindelijk dat ten comptoire [kantoor] van de rentmeester der geestelijke goederen in kwartier Peelland worden betaald de traktementen van de predikant te Eindhoven en van de schoolmeester en diens substituut te Vessem
* met nadere details
Datering:
donderdag 2 september 1790
Pagina:
9
Plaats:
Geldrop / Deurne / Vlierden / Sint-Michielsgestel / Vught / Moergestel / Gemonde / Vught / Cromvoirt / Helvoirt / Oirschot / Schijndel / Vessem
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
454 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte21 wijlen Dirck Bartholomeussen en diens weduwe Engelken dochter van Peter Willems, inventaris van hafelijke en erfelijk nagelaten bezit, zoals bevonden in de kamer staande op de grote Borchgraeff (?) alhier in de stad Den Bosch.Er is een zuivelkamer in het huis, ook een zolder etc. In de kamer van Engelken is een doosje met enkele brieven aangetroffen, te weten een brief waarin Dirck Bartholomeussen een helofte deed aan Anneken Rademakars, de andere helft van 2 stukken akkerland te Gestel volgens schepenbrief Den Bosch 23 juni 1628. Een schepenbrief Gestel dd. 11 maart 1631 over een rente van 6 gulden per jaar na dood van Dirck en Engelken te betalen. Een schepenbrief Gestel van 11 maart 1631 waarbij Peter Peter Willems zijn erfdeel heeft geruild met Dirck Bartholomeussen. Een kopie van een koop van land aan de kerkpad te Gestel door Dirck Bartholomeussen en Anneken Raijmakers. Een obligatie van 36 gulden te vorrderen van Jan Laurenssen wonend in Den Bosch, nog 836 gulden volgens een akte opgemaakt voor Anthonis Willems van Seelst en van Turnhout d.d. 28 december 1644. Een uitreksel van een schepenbrief over een overeenkomst van Dirck Bartholomeussen met de familie van zijn eerste vrouw Mechteld d.d. 3 oktober 1628. Een vordering van 12 gulden op Arien Meussen, in een schuldboek, een geldlening van 200 gulden aan Jan Jan Michiels. Een vordering van 7 gulden op Corst Jans van Es. Een restantvordering op Jan Handrick Goijarts vanwege 8 jaar huur, van Handrick Jan Rademakers een restantschuld van 36 gulden door Dirck Bartholomeussen te vorderen wegens erfenis. Een vordering op Handrick Meussen van 11 gulden en 13 stuivers. Eeen huurceduul van Engelken Peters wegens verhuur aan Willem en Jan Jan Huijbers. Verder staan er in het huis van Frans Peters ook spullen van Engelken als weduwe. Nog is er een vordering op Marten Peters zijnde de broer van Engelken van 100 gulden.
Neel Jorissen, de koperen heekel is zijn of haar bezit
Vervolg:
zuster Meriken Bartholomeussen, in haar kamer bevindt zich enige inventaris van de overledene.
Willemken Franssen,heeft een vrouwenhemd afgehaald
Jan Henricks van Venroij, uitvoerder van het testament
Jan Janssen Michiels, uitvoerder van een testament
Marten Peter (Willems) en Peter Peters (Willems), broers van Engelken, hebben eerder geld tot hen genomen zijnde ongeveer 100 gulden volgens een briefje ervan, in marge Den Bosch 21 april 1646
Tanneken Mathijssen en Jenneken van Delft, in hun aanwezigheid is het geld aan Marten en Peter als broers van Engelken, overhandigd, in marge Den Bosch 21 april 1646.
M. Vermandel, dienaar van de groene roede Den Bosch 1646 (in marge)
Gerit Jan Rijckers. notarisgetuige 1646
Peter Aert Handricx, notarisgetuige 1646
Datering:
7 april 1646
Pagina:
049
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
18
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS