Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
5.952 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
thumbnail
Schepenakte53 Corstiaen Hendrick Spierincx, requirant. Verklaring door inwoners van Den Dungen en van St. Michielsgestel. Hij requirant woont nog bij zijn schoonvader Jan Gerits van der Westerlaecken en heeft daar sinds zijn trouwen ook steeds gewoond en heeft niets in deze huishouding hoeven te betalen, noch heeft er voordeel in gehad en had ook geen eigen huishouding aldaar. Hij heeft verder geen bezit alhier. Genoemde Jan Gerits van de Westerlaken is nog maar 3 jaar geleden tot borgemeester onder den Keersen of de Kercksen hoek aangesteld geworden. In Den Dungen wordt een borgemeester pas gekozen als die een eigen huishouding voert en bovendien moet die ook voldoende gegoed zijn qua bezit. Er zijn in Den Dungen nooit personen tot borgemeester gekozen als die hun *haelboom niet en hebben hangen danwel haer eighen menagien niet en doen* en ook worden degenen die geen eigen bezit hebben gekozen. (zie volgende, daar wordt verweer in gevoerd blijkbaar)
Lambert van Rosmalen, notarisgetuige Den Dungen 1703
Cornelis Jans van Berlecom, notarisgetuige Den Dungen 1703
Thonis Hermans Pulders, oud-borgemeester
Johannes van Eeckaert, oud-borgemeester te St. Michielsgestel
Goeswijn Verhaijen, oud-borgemeester
Mathijs van Os
Hendrick Aerts Smulders, kerkmeester
Jan Jan Martens Ondersteijn als armmeester
Jacop Hendrik Janssen
Jan Peters Ondersteijn
Hendrick Aerts van Grinsven, oud-schepen en borgemeester te St. Michielsgestel
Sebert Geerits van der Westelaecken
Aert Handrick van Vechel
Willem Hermans
Frans Hendricx, oud- borgemeester Den Dungen
Adriaen Antonissen Capiteins, oud-borgemneester
Peter Janssen Leijten, oud borgemeester
Jacop Jans .... (?)
Antonin Gevers van de Westelaken
Wouter Antonis van Tuijl
Aert Hendrick Broeren, oud-verpondingsbeurder te St. Michielsgestel
Willem Wouters, rotmeester
Adriaan Janssen van Zeelandt
Cornelis Adriaen Hannen
Lamvan Roosmalen, notarisgetuige 1703
Vervolg:
Cornelis Jansen van Berlicum, notarisgetuige 1703
Datering:
13 juni 1703
Pagina:
129
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte34 Lambert van Rosmalen en diens vrouw Hendersken, inwoner Den Dungen. Verklaring. Afgelopen 23 december is Aert Peter Capiteijn als inwoner Den Dungen met een kar geladen met een ton Bosch bier van de brouwerij van Mutsaerts gekomen, de ton gemerkt zijnde met 3 klokken. Hij deponent had aan Aert gevraagd waar hij met de kar vandaan kwam en die had gezegd *daar kom ik mede vant veer en dat heb ik uit de schuit van mijn vader geladen*. Daarop was verder gevraagd voor wie dat bier was bestemd en waar het biljet ervan was. Aert had daarop gezegd dat niet te weten en dat hij er ook geen biljet van had. In de zelfde nacht toen de deponenten al in bed lagen, is aan hun deur een Antoni van de Keer wonend te Schijndel komen kloppen en had gezegd *sa doet U de deur open, dat is mijn bier dat er is aangeslagen en ik heb hier het biljet en als ge niet opendoet, zal ik U morgen wel anders leren*.
Jan Huijbert Cuijpers, inwoner Den Dungen
Cornelis Janssen van Berlicom, inwoner Den Dungen
Antonij de Porter, pachter van de impost op bieren, wijn, brandewijn etc. voor het dorp Den Dungen
Daniel Mutsaerts, notarisgetuige Den Dungen 1702
Peter Janssen, notarisgetuige Den Dungen 1702
Datering:
28 maart 1702
Pagina:
083
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte31 Willem Hendrick Smits, inwoner Den Dungen, machtiging om proces te voeren
Jan Hendricks de Langh, inwoner Den Dungen
Delis Tijs Weijgergancx,inwoner Den Dungen
Geertruijt weduwe van Hendrick Everts de Bever wonend St. Michielsgestel
heer Isacq Elsevier, drossaard te St. Michielsgestel, gemachtigde om naar Den Haag te gaan voor een proces
Nicolaes Hendricx van Hannen, wonend Den Dungen, is eiser in een proces
Hendrick Janssen, notarisgetuige Den Dungen 1701
Aert Janssen, notarisgetuige Den Dungen 1701
Datering:
23 december 1701
Pagina:
074
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte29 Teunis Teunissen van den Heuvel, oud ca. 56 jaar, inwoner Den Dungen. Verklaring. Omstreeks 10 of 11 jaar geleden toen hij nog bij zijn zuster Anneken inwoonde in het huis en erf van Claes Hendricks van Hannen op het Lanck Griensel, heeft hij gezien dat na de dood van Marieken dochter van Claes van Hannen verwekt bij Anneken Peters, vanwege het vruchtgebruik van bezit, daar 2 willigenbomen door Dries van Hannen zijn omgehakt, de een staande op de straat aan het hek nabij de *missie* van het huis en de andere achter hetzelfde huis. Hendrick Snellarts, meester-klompmaker te St. Michielsgestel heeft de bomen laten weghalen. Verder verklaart hij nog dat ongeveer 2 jaar geleden hij deponent Andries Teunis van Hannen, een eikenboom staande op de Poeldoncq, in het Schoenmakersveldeken, daar heeft zien omhakken waarvan Niclaes van Hannen eveneens het vruchtgebruik heeft gehad. Deze Andries van Hannen heeft de takken etc daar weggehaald, maar de stronk of stam ligt daar nog steeds.
Hendrick Lamberts, oud ca. 24 jaar, inwoner Den Dungen. Woonde destijds in bij diens moeder
Jacob Peters Boeckermans, oud c. 40 jaar, inwoner Den Dungen. Verklaart dat hij 8 jaar geleden in het esthuis van het vermelde huis woonde en heeft toen op verzoek van Nicolaes Hendriks van Hannen, een essenboom zijnde een witboom daar omgehakt.
Willem Hendrick Smits, requirant, inwoner Den Dungen
Jan Hendrik Weijgergancx,inwoner Den Dungen
Delis Tijs Weijgergancx, inwoner Den Dungen
Luijcas Janssen Visschers, notarisgetuige Den Dungen 1701
Willem Hermans, notarisgetuige Den Dungen 1701
Datering:
9 september 1701
Pagina:
070
Plaats:
Den Dungen
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS