skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
465 Marten Marten Huijbers, president te Liempde; Henrick Corstiaen Marcus en Henrick Janssen van de Ven, schepenen; Corstiaen Henrick Corstiaens (23) en Maijken dochter van Handrick Handrickx (23) ook te Liempde met een verklaring op verzoek van schepenen en regenten van Liempde; een deel van hen verklaart, dat Adriaen Hugens, secretaris der baronie van Boxtel op 2-9-1658 is gekomen ten huize van Henrick Corstiaen Mercus met een deurwaarder die de opening eiste van de “kasse” waar de schepenprotocollen, rekeningen, dorpsschriften van Liempde lagen opgeslagen teneinde al deze documenten te inventariseren, wat de drie attestanten als schepenen niet hebben geweigerd en hebben goedgevonden, dat de inventarisatie zou geschieden in hun presentie; Adriaen Hugens stak de sleutel van de schepenkist, die dus bij Hendrick Corstiaen Mercus stond, maar de attestanten hebben wel een kopie van de inventarisatie geëist om zich tegenover de ingezetenen te kunnen verantwoorden inzake dorpsbrieven en andere bescheiden, wat Hugens heeft geweigerd. De attestanten spraken toen de nodige harde woorden tot de deurwaarder er zich mee bemoeide en zei: “Gij moet hun copije geven ende ick begeerder oock eene te hebben”, waarop Hugens heeft beloofd, dat hij de volgende dag ’s morgens met de deurwaarder zou terugkomen en hen dan een kopie zou geven; ze legden de inventaris in de schepenkist die weer werd gesloten en de attestanten taken de sleutel in hun zak. Hugens verscheen de volgende dag niet en is vervolgens in gebreke gebleven om een beloofde kopie aan te leveren. De attestanten bespraken dit met hun mede-schepenen en toen is door de gezamenlijke schepenen “uijt speciale consideratie, dat den gemelte Hugens in faute verbleeff om copij te geven ende den sleutel van de genoemde kasse op gesteecken hadde, goet gevonden ende geordonneert een ijsere garde voor deselve kasse te laten maecken met een bijsonder sloth ende den sleutel te laeten onder de schepenen tot een versekeringe,
Vervolg:
omdat gemelte Hugens par avonturen onversiens ende sonder bijwesen van de schepenen niet alleen den inventaris soude wegnemen, maer oock de papieren, prothocollen ende rekeningen daer den dorpe grootelijckx aangelegen is mochten verduijstert oft wechgebrocht werden ende is alsoo volgens resolutie ende goetvinden van de scepenen een nieuwe ijsere garde met een sloth voor deselve kasse genaeckt ende gehangen ende den sleutel daervan gesteldt in handen van Henrick Corsten tweede attestant. De andere attestanten verklaren gezamenlijk, dat zij hebben gezien, dat Adriaen Hugens, secretaris van Boxtel met zijn broer op 10-10-1658 na de noen is gekomen ten huize van Henrick Corstiaens om de schepenkist te openen, maar nu die met een ijzeren roede was afgesloten, verklaren de attestanten gehoord te hebben, dat Henrick Corstiaens oresenteerde de president te halen om de kist ten overstaan van de schepenen te openen, waarop Hugens liet weten, dat hij geen president of schepen nodig had en toen hebben de attestanten gezien dat de secretaris met zijn broer de kamer binnenliep waar de schepencomme stond en voordat de president kwam, met een smidshamer de krammen van de aangemaakte ijzeren garde aan stukken sloeg, de kist opende en alle papieren in een zak stak en heeft weggedragen en de attestanten verklaren gehoord te hebben, dat Henrick Corstiaens toen overluid geroepen heeft: “Ick beclaegh mij daerover, dat mij gewelt gesciedt in mijn huis.” Corstiaen Henrick de zoon van Henrick Corstiaens het geweld ziende en bewogen door het geroep van zijn vader, heeft nog willen proberen te beletten, dat Hugens geweld zou gebruiken, maar zijn vader verbood hem in actie te komen. Maijken Henrickx, die dienstmaagd is bij Henrick Corstiaens heeft gehoord, dat Willem Arien Philipsen, timmerman, die bij Henrick aan het timmeren was verklaard ha, gehoord te hebben dat secretaris Hugens met zijn broer de “kasse” opensloegen,
Vervolg 2:
maar niet gezien te hebben dat Hugens en zijn broer de zak met papieren meedroegen en het huis uitgingen en de scretaris zou tegen de timmerman gezegd hebben: “Dat most soo met een gauwicheijt gedaen sijn, eer sij (denoterende de schepenen) bijeen waeren; als sij gelijck bijeen waeren, dan souden sij dit niet laeten volgen, daerom nam ik mijn degen mede, dat sij mij gemoijt hadden, ick souder eenen een oor van de kop hebben gehouwen.” De andere attestanten verklaren bovendien gehoord te hebben, dat Hugens ook nog gezegd zou hebben: “Ick hebt gedaen ende maeckt daer een attestatie aff, ick alse …………….”. Getuigen: Handrick Lambert Goijaertss en Marten Janssen Quinten, beiden uit Liempde.
Datering:
14-10-1658
Pagina:
389
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Liempde
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS