skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

xNotaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Notaris-, schepen- en andere akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
86 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
55 Vandaag 18 november 1693 hebben Jan Mattijssen Weijgergancx en Willem Geris van Griensven als bij testament aangestelde voogden over Maria en Geertruijd minderjarige kinderen van Claes Matijssen Weijgergancx verwekt bij diens wettige vrouw Anna Gerits van Griensven in het openbaar een huis etc. verhuurd dat eigendom van deze minderjarigen is, alhier in Den Dungen. De huur loopt voor 6 jaren en kan door elk van de partijen na 3 jaar worden beeindigd maar die zulks wenst dient dat voor Kerstmis in het derde jaar op te zeggen. De huur van de tuin en boomgaard en hopland gaat in per half maart, de beethof en het huis op Pinksteravond a.s. anno 1694 en het akkerland ook half maart 1694 en zo ook weer achter te laten aan het einde van de periode. De pachter moet ook de straat onderhouden die bij het bezit hoort en de pachter mag de houtwas niet beschadigen. De huur bedraagt ... karolusguldens steeds te betalen op St. Maartensdag en voor de eerste keer met St. Maartensdag anno 1695, vrij van dorpslasten en verpondingen behalve wat betreft de lasten die aan de eigenaar worden opgelegd, die de pachter op de huursom in mindering mag brengen. De pachter moet elk jaar 5 vijm dakstro op het huis leggen, de dekker helpen en de kost geven voor de afval maar het dagloon komt voor rekening van de verpachter. De huurder moet verder het huis *vitten en leijmen* met het materiaal van de verpachter. De hoogste bieders zullen het voormijnen krijgen, waarbij de verhuurder het recht heeft de koop aan de 1e, 2e of derde bieder te gunnen. De koper moet daarbij 2 goede borgen benoemen tot genoegen van de verpachter zijnde. Het opbod zal plaatsvinden ten huize van Cornelis Huijsmans alhier in Den Dungen per heden datum over 8 dagen. Elke slag doet 10 stuivers, half en half volgens oud gebruik, welk slaggeld en het schrijfgeld etc. met een halve rijksdaalder als wijnkoop direct na het opbod betaald dient te worden.
Vervolg:
De verpachter kan als er twee of meer biedingen tegelijkertijd zijn, zelf kiezen wie hij de koop gunt en de voogden mogen het dan opnieuw laten veilen ofwel onderhands of openbaar. De pachters zijn verplicht zich te onderwerpen aan de vrijwillige rechtspraak in de stad Den Bosch en alles te voldoen waartoe ze worden veroordeeld. Nadien is de pacht voor het bezit van ca. 5 lopenzaad in Den Dungen in de Flaes waar thans Willem Jan Hermans woont als volgt aangeboden. Wijnkoop voor 1 gulden 5 stuivers, schrijfgeld eveneens 1 gulden 5 stuivers. Er is ingezet door Anthonij Verhagen voor 26 gulden per jaar en afgehangen voor 70 guldens en daarna gedaald tot 36 guldens en daarbij is gemijnd door Peter Hendrick Daniels alhier wonend en heeft daarvoor 10 slagen gedaan, de zelfde nog eens 10 slagen en hij belooft de voorwaardes na te komen. Actum in Den Dungen, datum als boven in aanwezigheid van Anthonij Verhaegen en Daniel Adriaens de Vos als getuigen. Getekend : Jan Mathijssen Weijgergancs, Willem Gerits van Griensven, Peter Hendrick Daniels, Anthonij Lambers Verhagen, Daniel Adriaens Vos, mij present W. Mans, notaris. Het opbod heeft plaatgehad ten huize van Cornelis Huijsmans alhier en omdat er verder niemand meer heeft geboden is de koop gegund aan Peter Henricks voor de som van 36 gulden per jaar en als borgen treden op zijn vader Henrick Peter Daniels en nog Daniels Adriaens die daarvoor hun persoon en bezit verbinden. Actum Den Dungen 25 november 1693 getuigen Adriaen Jans van Zeelandt en Peter Adriaen Broeren. Getekend : Daniel Adriaen Vos, Ariaen Janssen Zeelandt, dit merk + Peter Adriaen Broeren, mij present W. Mans notaris.
Datering:
18-11-1693
Pagina:
57r
Soort akte:
Huurovereenkomst
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
4
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
110 Voor mij notaris verscheen Michiel Willems van Sprangh ter ener zijde en Aert Gijsberts Aerts als diens schoonzoon en Michiel verklaart aan deze Aert Gijsberts zijn woonhuis, erf, tuin, boomgaard, hop- en akkerland te hebben verhuurd, groot ca. 3 lopenzaad gelegen in Den Dungen ter plaatse genoemd in het Wout, met nog een half veldje in de Bauw onder Den Dungen, nog een veldje daar, nog 3 lopenzaad land gelegen aan de Mijldoorn onder Schijndel. De huur loopt voor 4 jaar maar kan door elk der partijen na 2 jaar worden beeindigd maar die zulks wenst te doen dient dat voor Kerstmis in het tweede jaar aan de ander door te geven. De huur van het huis met beethof gaat in met Pinksteravond, de boomgaard met houtopstand en het hopland half maart en het akkerland op St. Maartensdag van dit jaar anno 1686. De pachter mag geen hout hakken dat jonger is dan 4 jaar en moet alles na de periode weer achterlaten zoals hij het heeft aanvaard. Naast de dorpslasten en verpondingen zal de huurder de straat moeten onderhouden en de loopgraven vegen die bij het bezit behoren en alle burenplichten nakomen. Verder moet de pachter het huis onderhouden wat betreft *vitten en leijmen* en moet zelf ook het matariaal daarvoor leveren. Verder moet de pachter jaarlijks 1 vijm dakstro op het huis leggen en nog 1 vijm dakstro van de verpachter afkomstig gedurende het eerste jaar en de andere jaren maar een vijm. In het laatste jaar mag de pachter geen graskanten of driessen afmaaien en ook geen hop *uitstoten*. De huurder zal verder jaarlijks de rentes en pachten betalen die op het bezit drukken, zijnde 2 gulden 2 stuivers per jaar aan het zinneloos huis in Den Bosch, 5 gulden aan Madeleen Michiels aldaar voor de rente van een kapitaal van 100 gulden, als zijnde de vergoedingen voor de huur. De eerste termijn gaat in met St. Maartensdag anno 1687 en de huurder moet steeds kwitanties daarvan overleggen.
Vervolg:
Daarnaast zal de huurder aan de verpachter kost en wonining verschaffen, vuur en licht zoals de pachter en zijn gezin wonen en leven. Ingeval de verpachter iets buitengewoons nodig heeft hetzij bier, wijn of andere zaken komen die voor rekening van de pachter. Verder moet de pachter aan de verpachter jaarlijks een nieuwe fatsoenlijk vlashemd geven zolang deze huur duurt en hem schone lakens bezorgen op zijn bed. De pachter gaat akkoord deze voorwaardes na te komen en stelt daarvoor zijn persoon en bezit in onderpand. Aldus gepasseerd in Den Dungen in aanwezigheid van Huijbert Teunis Huijberts en Henrick Mathijssen van Osch als poorters van de stad Den Bosch. Datum 23 november 1686. Getekend : Aert Gijsberts, dit merk + van Michiel Willems van Sprangh, Huibert Teunissen, Hendrick Matijssen van Osch, mij present W. Mans notaris.
Datering:
23-11-1686
Pagina:
II-25v
Soort akte:
Huurovereenkomst
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
4
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
90 Voor mij Willem Mans als notaris en getuigen verschenen Hendrick Janssen Spierinkcs en Theunis Hendrick Goossen als voogden over Gerit minderjarige zoon van Peter Jans Spierincks verwekt bij zijn wettige vrouw Meriken Hendricks en verhuren hierbij aan Jan Delis Spierincks wonend te St. Michielsgestel aan de Dungense Cant een huis, erf, tuin, boomgaard en akkerland met het *werftie* op de Keer achter Roelof Komm...(?) van Den Dungen op de Keer, zoals nu wordt gebruikt door Claes Adriaens. De huur loopt voor 8 jaar en kan door elk van de partijen na 4 jaar worden beeindigd, maar die zulks wenst te doen, dient dat de ander voor St. Maartensdag in het vierde jaar op te zeggen. De huur voor het akkerland en het *werftie* gaat in per a.s. St. Maartensdag anno 1695, de tuin en boomgaard per half maart, het huis en beethof met Pinksteravond anno 1696 en zo na het einde van de huurperiode weer achter te laten. De huur bedraagt 48 karolusguldens steeds met Kerstmis te betalen en voor de eerste keer met Kerstmis anno 1697, vrij van alle lasten. De huurder moet alle burenplichten nakomen zoals onderhoud van de straat en de dijk, het vegen van de loopgraven en daarover de schouw moeten leveren. De huurder moet verder alle dorpslasten en verpondingen betalen, behalve als er meer dan 12 boeken worden omgeslagen, zal het meerdere daarbij voor rekening van de minderjarigen komen. Verder moet de pachter het huis goed onderhouden en moeten *vitten en leijmen* met het materiaal van de verpachters. Verder zal de pachter elk jaar 3 vijmen dakstro op het huis moeten leggen, de dekker mee moeten helpen en die de kost geven voor het afval maar het dagloon mag de pachter op de huur in mindering brengen. Verder zullen de verhuurders aan het huis een paardenstal laten maken waarbij de huurder zo veel mogelijk zal meehelpen met *vitten en leijmen* en het materiaal mee aanvoeren zonder dat op de huursom in mindering te brengen.
Vervolg:
Verder mag de houtopstrand niet worden beschadigd met hakken, maaien of door vee en mag in het laatste jaar geen driessen of graskanten maaien of *breken*. De huurder samen met Jan Spierincks hierbij beloven deze voorwaardes na te zullen komen op onderpand van hun persoon en bezit. De huurder onderwerpt zich hiervoor aan de vrijwillige rechtspraak en machtigt daarvoor sr. Michiel Withnij en Laureijns Sijmonts als procureurs van de stad Den Bosch of eerste toonder van deze brief. Aldus gepasseerd in Den Dungen op 21 september 1695 in aanwezigheid van Paulus Hendrick van Gerwen en Teunis Janssen van Uden als poorters. Getekend : Hendrick Jansen Spierincks, Teunis Hendrick Goossens, deze letters + zijn van Jan Delis Spierincks, Paulus van Gerwen als getuige, Tonis Janssen van Uden, mij present W. Mans notaris.
Datering:
21-09-1695
Pagina:
89v
Soort akte:
Huurovereenkomst
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
4
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
89 Voor mij notaris en getuigen verscheen mevrouw Catharina van Rooij weduwe van de heer Rutger Tullekens in zijn leven raad voor de stad Den Bosch die verklaart aan Jan Peters van Overbeeck thans wonend te St. Michielsgestel haar hoeve te hebben verhuurd, bestaande uit akker-en hopland hooi- en weiland met huis en tuin, boomgaard etc. zoals gelegen in de parochie van Gemonde in de jurisdictie van Boxtel en ook van St. Michielsgestel en zoals het bezit voor het laatst door Jan Henrick Pennincks werd gebruikt. De huur loopt voor 8 jaar en kan door elk van de partijen na 4 jaar worden beeindigd maar die zulks wenst te doen moet dat de ander voor Kerstmis van het vierde jaar opzeggen. De huur voor de tuin, boomgaard, hooiland en driessen gaat in per half maart, het huis met graskanten en weilanden op Pinksteravond, de tuin binnen de doornenheg en het akkerland per oogsttijd stoppelbloot en het hopland met dubbenstijd, alles a.s. jaar 1696 en zo aan het einde van de periode ook weer achter te laten. De pachter moet alle burenplichten nakomen zoals onderhoud van de straat, het vegen van de loopgraven (sloten) etc. zonder last voor de verhuurster. Verder moet de pachter de dorpslasten betalen en de verpondingen, behalve de lasten die aan de eigenaresse zelf worden opgelegd, welke lasten de pachter dan op de huur in mindering mag brengen. De huurder moet het huis goed onderhouden met het materiaal van de verpachtster en moet elk jaar 4 vijmen dakstro op het huis leggen, de dekker mee helpen upperen en die de kost geven voor de afval, maar het dagloon van de dekker mag de pachter op de huursom in mindering brengen. Als de verhuurster aan het huis moet laten *timmeren* (repareren), moet de pachter die timmerlieden en arbeiders de kost geven maar krijgt daarvoor de afval. Nog moet de pachter de landerijen behoorlijk bemesten naar tevredenheid van de verhuurster. Verder mag de houtwas niet worden beschadigd door hakken, maaien of door vee en mag ook geen graskanten
Vervolg:
of driesen afmaaien of *breken* en mag ook geen hop *uijtstoten*, verder mag de pachter niet onder de bomen of houtopstand maaien. De huur bedraagt 60 karolusguldens per jaar en daarnaast nog 6 mud rogge en 2 mud boekweit, een vet varken van 125 pond gewicht en als het meer of minder zou wegen zullen partijen dat met elkaar verrekenen, nog 4 koppel hoenderen, 60 pond boter en 50 eieren. Daarvan het voorlijhf (geld) te betalen met St. Maartensdag, het graan met Kerstmis, de helf van de boter in de spurrietijd en de andere helft in mei en de hoenderen en eieren met Bossche kermis, steeds aan de verhuurster in Den Bosch te voldoen, vrij van alle lasten en voor de eerste keer voor het geld per St. Maartensdag en het koren met Kerstmis anno 1697. Verder moet de pachter de grondchijns betalen aan de heer van Boxtel. Verder moet de pachter de heg om de oude tuin schoonhouden, nog moet de pachter voor de huurster elk jaar 3 karvrachten vervoeren ten behoeve van personen in Den Bosch. Als er door slecht toezicht van de pachter of zijn bediendes schade ontstaat aan het huis, bakhuis etc. door brand moet de pachter het bezit weer in de oorspronkelijke staat brengen op zijn kosten De pachter mag van het bezit niets afgraven en wegvoeren of de schade daarvoor moet hij dan vergoeden. De verhuurster stelt aan de pachter alle *schaarhout* (hakhout) ter beschikking behalve het hout rondom de doornakker en rondom het huis dat bij het kleine driesje staat en verder de helft van het schaarhout in het hooiland dat de verhuurster voor haarzelf houdt. Het schaarhout te hakken op de leeftijd van 5 jaar. De schade door hagel en wind zal aan de pachter worden vergoed zoals andere omwonenden zal worden vergoed. De pachter belooft op onderpand van zijn persoon en bezit deze voorwaardes na te komen en onderwerpt zich daarvoor aan de vrijwilige rechtspraak en machtigt daarin sr. Michiel Withnij en Laureijns Sijmonts als procureurs in Den Bosch.
Vervolg 2:
Als de oogst mislukt mag de pachter 15 guldens, 2 mud rogge, een zak boekweit in mindering op de huur brengen en zulks voor de eerste 2 jaar, ieder jaar daarvan de helft, vanwege de redenen van hiervoor. (weersomstandigheden). De pachter zal het hopveldje in de doornenakker per a.s. dubbenstijd aanvaarden en hetgeen de verhuurster nu nog gebruikt zal ze tot dubbenstijd anno 1698 houden. Aldus gepasseerd in de parochie van Gemonde onder Boxtel ten huize van de verhuurster op 17 september 1695 in aanwezigheid van Jan Hendrick Pels en en Jan Janssen Hessels, inwoners van Gemonde onder Boxtel. Getekend : Catarina van Roije weduwe Tullekens, Jan Peters van Overbeeck, Jan Hendrick Heessels, Jan Janssen Heessels, mij present W. Mans notaris.
Datering:
17-09-1695
Pagina:
88r
Soort akte:
Huurovereenkomst
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
4
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS