Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
12 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte14 Rekest van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Van Rhemen van Rhemenshuijsen daarbij verzoekende haar Ed: Mo: mandement van appèl van een vonnis van de leenmannen in de leen- en tolkamer van de stad ’s-Hertogenbosch met de clausule van inhibitie en van relief jegens de indebite verheffing en prosecutie zijner appelatie mitsgaders, voor zover desnoods met de clausule van edict en voorts in communi forma in zijn zaak contra Hillebrandus Hillebrands gewezen predikant te Heusden uit hoofde van een calange tegen dezelfde geëntameerd wegens het hebben laten stellen van strikken met wippen in het jaar 1788 op de jacht van Helvoirt ter plaatse genaamd de Voorbeemden achter het huis van een zekere F. Perkelmans – zie ook folio 75, folio 128v – bericht van de rentmeester der geestelijke goederen op een rekest van Johannes Marcus Hillebrands predikant te Helvoirt en Haaren onder de classis van ’s-Hertogenbosch met al een diensttijd sinds 1736 dus mm jaar en ook in Den Dungen en klaagt nu over zijn lichamelijke zwakheden en gebreken die doorgaans de ouderdom vergezellen en kan zijn functie niet langer meer waarnemen en verzoekt om een adjunct te mogen aanstellen
Datering:
dinsdag 10 mei 1791
Pagina:
35
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Heusden / Helvoirt / Haaren / Den Dungen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
456 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte21 Rekest van generaal major Robert Douglas commandeur van ’s-Hertogenbosch met verzoek aan hem te accorderen de ordinaire recognities aan het commandement van de stad gehorende zoals dat ook aan zijn voorgangers werd gegeven, met een overzicht van de recognities nl. Den Dungen 1 vet varken en 2 zakken knollen, Vught 1 vet varken en 1 zak knollen, Boxtel 1 vet varken, Helvoort Udenhout Berkel Enschot Heukelom Haaren en Esch ider een wagen met hout, Rosmalen 1 kar met stro.
Datering:
vrijdag 11 februari 1780
Pagina:
95
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Den Dungen / Vught / Boxtel / Helvoirt / Udenhout / Berkel / Enschot / Heukelom / Haaren / Esch / Rosmalen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
425 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte77 Rekest van Johan Adolph van en tot Hardenbroek generaal majoor in staatse dienst en commandeur van ’s-Hertogenbosch met verzoek om hem suppliant te accorderen betreffende de ordinaire recognitie behorende aan het commandement van de stad vanuit de omliggende dorpen waarbij o.a. genoemd worden een vet varken en twee zakken knollen van Den Dungen, vanuit Vught een vet varken en een zak knollen, vanuit Boxtel een vet varken, vanuit Helvoirt Udenhout Berkel, Heukelom, Enschot, Haaren en Esch ieder een wagen met hout, vanuit Rosmalen een kar met stro.
Datering:
maandag 24 mei 1773
Pagina:
433r
Plaats:
Den Dungen / Vught / Boxtel / Helvoirt / Udenhout / Berkel / Heukelom / Enschot / Haaren / Esch / Rosmalen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
411
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte40 Verbaal van de tienden met enige kortere berichten: Willem Mans schoolmeester te Den Dungen wordt gelast om de rekening te doen wegens de administratie der diaconiepenningen nl. binnen een periode van 4 weken; te autoriseren aan de rentmeester der geestelijke goederen Tengnagel om aan het traktement van de weduwe van de onlangs overleden predikant te Helvoirt Boom 4 gl. jaarlijks in te houden totdat is afbetaald wat hij nog schuldig was aan de diaconie; verzoek aan de regenten van Enschot i.v.m. d everhoging van het traktement van de schoolmeester van 150 naar 200 gl.; het maken van enige banken in de kerk van Sint Oedenrode en het verkopen van enige bomen staande op het kerkhof; autorisatie voor de kerkenraad van Heesch [of Heeze] om de 36 gl. die schoolmeester Hendrik Kreuger aldaar profiteert te ontvangen om aan dezelfde te distribueren tot onderhoud van hem, zijn vrouw en kinderen; te gelasten aan rentmeester De Back precies op te geven welke reparatie sgedaan moeten worden aan de kerk te Veldhoven; te stellen in handen van rentmeester De Back het verzoek van de predikant van Veldhoven om de pastoriewoning te mogen vergroten en daar over te spreken met de regenten van het dorp om te bezien wat gedaan zou kunnen worden
Datering:
maandag 19 augustus 1743
Pagina:
306r
Plaats:
Den Dungen / Helvoirt / Sint-Oedenrode / Heesch / Veldhoven
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
340
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS