Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
21.786 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte16 actum op huize Seldensaet in Berlicum
jonker Henrik van Vlierden als man van juffrouw Catharina van Hedickhuijsen. Verklaring. Toen haar vader nog leefde heeft die aan zijn jongere broer jonker Huijbrecht van Hedickhuijsen de rechten en aanspraken overgedragen inzake een vicariaat gesticht in de kerk Meeuwen op het altaar genoemd *de Noodtgodts*, waarvan het bezit is gelegen te Meeuwen. Hun vader had dat geerfd van wijlen vrouwe Alit van Assendelft, vrouwe te Ethen en Meeuwen. Ze doen er afstand van in geval ze er aanspraken in hebben ten behoeve van hun oom.
jonker Henrick van Gestel, raad en rentmeester van de koning voor de stad Thienen, als man van juffrouw Geertruijt van Hedichuijsen
Catharina en Geertruijt dochters van wijlen jonker Joost van Hedickhuijsen, in leven heer van Heeswijk, Eeckaert etc. verwekt bij joffrouw Maria Hovelmans, erlaters
Henrick Janssen Eijckemans, inwoner Middelrode als notarisgetuige Berlicum 1660
Michiel Janssen, inwoner Middelrode als notarisgetuige Berlicum 1660
Datering:
20 mei 1660
Pagina:
020
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
20
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte79 Roelof Teunis van Kilsdonck, oud ca. 36 jaar wonend te Veghel. Verklaring. Is deze morgen tussen 11 en 12 uur in de herberg geweest van Jan Craenven, herbergier te Berlicum om vandaar naar de stad Den Bosch te gaan. Hij hoorde een groot rumoer en geroep buitende deur en heeft daar gezien dat de heer N. Roghmans die een blauwe rok aan had, tegenover de doornenheg van het kasteel van de heer Houthorst stond, aldaar met een blanke degen de requirant heftig aanviel. De requirant had daarbij diverse keren om hulp geroepen en gezegd *kom vriend mij helpen want de heer Roghman wil mij vermoorden en dood steken en ik heb *plomp of scherp bij me*. De requirant heeft de aanvaller toen de degen af kunnen nemen en Roghmans heeft de vlucht genomen. Direkt erna hebben de deponenten de requirant onderzocht, maar die had geen *plomp of scherp* (kruitlood?) bij zich, alleen de afgenomen degen.
Leendert Teunissen (genoemd Reijnders) oud ca. 42 jaar, wonend ter Horst in het land van Kessel
Gerit Reijnders, oud ca. 36 jaar wonend ter Horst in het land van Kessel
Michiel de Lavigne, herbergier te Berlicum, requirant
Barthelmeeus van Gestel, inwoner en notarisgetuige Berlicum 1703
Peter Willem Smulders, inwoner en notarisgetuige Berlicum 1703
Datering:
25 januari 1703
Pagina:
187
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte69 heer Abraham Schortes, gewezen officier voor Berlicum en Middelrode, machtigt een procureur voor het vervolgen van een procedure
heer Johan van Ouwerijck, procureur in de Raad van Staten in Den Haag.
Adtiaen Cauwenbergh, bierbrouwer te Rosmalen en pachter van de bierimpost voor Berlicum
Theodorus van Meijsenheijm, inwoner en notarisgetuige Berlicum 1703
Michiel de Lavigne, inwoner en notarisgetuige Berlicum 1703
Datering:
17 januari 1703
Pagina:
163
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte58 Teunis Ariens, inwoner te Berlicum, oud ca. 27 jaar. Verklaring. Afgelopen Allerheiligendag 1702 voormiddag toen de laatste roomse mis uit was, stond de requirant op de openbare kerkweg met enkele buren te praten over het ophalen van de Franse lasten. de comparant heeft toen door Hendrick Jan Martens als afgegaan president- schepen horen zeggen *wat segde gij Lavingne dat schepenen schelmen sijn?* Ook had hij gezegd * waar bende nu schepenen, hoorde wel wat Lavingne daar zegt*. Daarop had Sebert Conincx als schepen te Berlicium gevraagd aan de requirant *wat segde gij Lavinge, dat schepenen schelmen sijn?* Daarop had Lavinge gezegd *dat seg ik niet, maar ik segge dat diegene die de Franse contributie ten onrechte ophalen, dat die maar fielen(schurken) zijn*
Michiel de Lavingue, herbergier *in de Ster* te Berlicum, requirant
Lambert van Rosmalen, inwoner Den Dungen als notarisgetuige Berlicum 1703
Goijaert van der Vreden, inwoner Den Dungen als notarisgetuige Berlicum 1703
Datering:
15 januari 1703
Pagina:
141
Plaats:
Berlicum
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
27
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS