Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
9.469 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte120 Verbaal van de commissie langs de Maas met de volgende opmerkingen: het in onderhandeling treden met landmeter Verhees over het samenstellen van een kaart waarbij de limieten der dorpen en gronden waren gedesigneerd; de vermindering der emolumenten van de raad en rentmeester generaal der domeinen; verbetering van huis en tuin van de major van de Citadel; i.v.m. de predikdienst op fort Isabella blijkt de predikant van Vught genegen te zijn dit te doen; het verzoek van de commandant op fort Crevecoeur over aanschaf van een voorraad turf en nieuwe goten aan zijn woning; de reparatie van geweren op fort Crevecoeur; rekest van de ‘casteleijnsche van ’s lands huijs te ’s-Hertogenbosch’ om vermeerdering van huurpenningen; voorts een overzicht van punten t.a.v. diverse imposten zoals: informatie betreffende de kleine kramers en uitslijters van zout en zeep, het niet opgeven van lijsten door de magistraten aan de pachters van de gemene middelen van de hele en halve capitalisten en kleine getaxeerden, waarom de tappers van wijn geen krans en door de tappers van bier geen kan of kennelijk teken werd uitgestoken, wat er is van de klachten door de gebroeders De Goeij in een memorie vervat, diverse zaken betreffende de stad Grave, klachten van ontvanger Van Hanswijk over fraudes na het in vaten doen van gebrouwen bier – zie ook folio 653 over die verhoging der huurpenningen.
Datering:
donderdag 26 november 1789
Pagina:
607
Plaats:
Crevecoeur / Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
451 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte119 Rekest van de dienstdoende predikanten bij de Nederduitse gemeente te ’s-Hertogenbosch zich beklagende dat niettegenstaande resolutie van 30 juli 1694 aan het classis van ’s-Hertogenbosch was gelast om in het toekomende, doorgaans en ten minste tweenaal in 3 jaar een van de stadspredikanten te committeren tot de Gelderse Synode waaraan ook was gehoorzaamd tot op heden, maar dat nu serdert 3 jaar nl. 1786, 1787 en 1788 een meerderheid van het classis de stadspredikanten van de synode hebben gehouden en ze verzoeken nu aan de overheid om het classis te gelasten om jaarlijks één predikant af te vaardigen; idem is ingediend het belang van de buitenpredikanten en een memorie van nadere eludatie vanwege de buitenpredikanten aan hun commissarissen.
Datering:
donderdag 26 november 1789
Pagina:
605
Plaats:
Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
451 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte118 Verbaal van de commissie langs de Maas met de volgende opmerkingen: memorie van de commies van de veldtrein te ’s-Hertogenbosch over het ontledigen van houwitser en speigelgranaten en kogelmallen en het verkopen van koperen kogelmallen tot kanon en houwitsers van verschillend kaliber; aanstelling van paratonneres of conducteurs aan de pulvermagazijnen te stellen; voorstel van commies Van Goens tot het overstorten van een deel van het pulver in tonnen zonder zakken met bijvoeging van een lijst van defecte en goederen; nieuwe fournitures i.p.v. de defecte bedoeld voor de geconfineerde deserteurs bij de provoost o.a. nieuwe wollen dekens – zie ook folio 713v.
Datering:
donderdag 26 november 1789
Pagina:
602v
Plaats:
Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
451 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte115 Missive van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Van Rhemen over de noodzakelijke vernieuwing van het dak van de domaniale waag in ’s-Hertogenbosch voor een bedrag van 244 gl.
Datering:
maandag 23 november 1789
Pagina:
589v
Plaats:
Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
451 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS