skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
34.051 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
thumbnail
Schepenakte416 Jan Gijsberts van der Asdonck, mulder te Wolfswinkel machtigt Geraerdt van Boeckholt, procureur te ’s-Hertogenbosch om voor de wethouders te ’s-Hertogenbosch de zaak te vervolgen tegen Bernaert Peter Bernaerts. Getuigen: Dries Jaspars van Aarle bij Beek en Marcelis Lamberts van de Ven.
Datering:
4-12-1657
Pagina:
349
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte412 Jan Gijsberts van der Asdonck, mulder te Wolfswinkel, die borg is gebleven m.b.t. een zekere schuld of pretensie die Bernaert Peter Bernaerts Wagemakers op Gerit van der Loo is eisende en machtigt daarom Geraert van Boeckholt, procureur om voor de wethouders van ’s-Hertogenbosch zijn zicht aldaar te verdedigen. Gepasseerd te Sint Oedenrode.
Datering:
00-00-1657
Pagina:
346v
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte409 Anneken, dochter van Anthonis Lenaerts jongedochter (25)[bij ondertekening staat zij als Anneken Anthonis Lenaerts van Ham] en Anneken, dochter van Wouter Willems ook een jongedochter uit Sint Oedenrode; jongedochters van goede naam en faam met een verklaring t.b.v. Dirck Janssen Ketelaer nl. dat zij attestanten op 13-1-1657 juist op de dag, wanneer “het bruijgomsbier” van Adriaen Goirtssen van Rullen toen ondertrouwd met Cathelijn, dochter van Corstiaen Sijmonse werd gedronken ten huize van Joost Coolen, waard in de Drij Coninghen te Sint Oedenrode ook zijn geroepen om ook dat bier te helpen drinken en beiden present zijn geweest ten huize voornoemd in gezelschap van Dirck Daniels van den Horck, Handrick Corstiaens van de Velde en Adriaen Jan Rutten, allen jongmannen uit Sint Oedenrode en dat Wouter Joost Coolen, waard in de Drij Coninghen ook is geroepen om het bruidegomsbier mee te helpen drinken en dat zij attestanten in de avond, van plan zijnde naar huis te gaan, hebben gezien dat Dirck Daniels van den Horck, Handrick Corstiaens van de Velde en Adriaen Jan Rutten, de jongmannen stonden en brandewijn dronken aan de blok in de keuken of de voorherd van Wouter Joost Coolen en de attestanten zijn toen er bij geroepen om met hen te drinken en ook gezien hebben Hendricxken, dochter van Dirck Janssen Ketelaer, komende van de kamer om naar huis te gaan, ook daarbij geroepen is geweest en Dirck Daniels van den Horck lange tijd en zeer ernstig had gevrijd met Cathelijn Corstiaen Sijmonsse, toentertijd de bruid zijnde en toen hebben ze gehoord, dat Hendricxken in het aankomen van het gezelschap, al lachende en juichende de genoemde Dirck Daniels kwelden, zeggende: ”Men soude wel behoeffven, dat men u de ooghen droochde, omdat gij u vrijster quijt sijt”. Waarop Dirck antwoordde: “Dat is waer, maer daer sijn ander genoch te crijgen”, waarop Hendricxken repliceerde: “Hier staender noch twee off drij, willen uijt d een saterdach oock doen.”
Vervolg:
en toen vroeg Dirck aan genoemde Hendricxken: “Meijnde gij dat? Daer brenge ick u eens op.” en bracht daarop aan genoemde Hendricxken een lepel brandewijn, waarop Hendricxken antwoordde: “Altijt wel meijnen” en dat attestante Anneken toen gezien heeft, dat Dirck Daniels “twee dobbel stuijvers uijt sijn sack haelde ende daer op den block worp” zeggende tegen de twee er omheen staande jongmannen: “Dat sulde gij luijden mij tuijgen, dat leg ick in kennis” en zo verklaart Anneken, dat tussen Dirck en Hendricxken daarna geen verdere woorden zijn gerezen en dat ze met elkaar Lachten, zoals dat jong volk doet, maar wel gehoord, dat het ander volk, dat daar ook bruidegomsbier dronken, alle lachende lieden opriepen “een saterdach hebben wij alweder een ander bruijt, dan sal Dirck Daniels ende Hendricxken beslaen en dijergelijcke lachende propoosten”; voorts verklaarde de attestante, dat zij naderhand de vier stuivers, die Dirck Daniels had “uijtgelanght” heeft helpen verdrinken, dat ook genoemde Dirck Daniels verschillende keren al lachende en juichende tegen Hendricxken zei: “Ick brenght u vrouw”, waarop Hendricxken ook al lachende en juichende antwoordde: “Godt segen u man!” Getuigen: de heer Hyacinthus d’Allij en Delis Joosten van Erp, beiden Sint Oedenrode.
Datering:
24-11-1657
Pagina:
343
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte404 Marten Aertssen van Dinther (70); Jan Peter Jan Maessen (50) en Maria Lamberts van der Heijden (66) uit Sint Oedenrode onder de hertgang Hauthem met een verklaring t.b.v. Aerdt Handrick Houbraecken, pachter van de hoeve toebehorend aan het convent van Binderen nl. dar de abfis van Binderen de opgaande eiken als andere bomen als schaarhout niet alleen binnen de erfenissen van genoemde hoeve, maar ook daarbuiten op de gemeijnte genoemd die Bijndersse gemeijnte altijd heeft verkocht met vrijstelling van de houtschat; de attestanten verklaren, dat ze verschillende keren bij publieke verkopingen present zijn geweest, waarbij “vrij ende exempt van hautschadt” altijd wel ter sprake kwam. Twee of drie jaar na de reductie van ’s-Hertogenbosch heeft Marten Aertssen diverse opgaande eikenbomen gekocht en dat in die tijd Dirck de Clompmaecker uit Schijndel ontvanger van de houtschat was, die toen ook de betaling van de houtschat pretendeerde; Jan Peter Jan Maessen heeft in 1643 een grote hoeveelheid eikenbomen gekocht van de Vrouwe van Binderen staande buiten op de straat langs de Binderse hoeve en wel vrij van houtschat en een partij daarvan heeft doorverkocht aan Jan Corsten Rademaecker en is toen door de ontvanger van de houtschat gearresteerd;Arien Lamberts de derde attestant heeft ook hout gekocht van abdis van Binderen en heeft nooit houtschat betaald. Getuigen: Jan Janssen van den Morselaer en Handrick Aerts Cuijper.
Datering:
21-10-1657
Pagina:
339v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Oedenrode
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
13
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS