Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
491 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte78 Missive van rentmeester Van Limburg Stirum inhoudende dat de provisoren van het mannengasthuis gefundeerd door Adam van Mierden, die van de fundatie van Aleida van Berkel en die van de gecombineerde gasthuizen gesticht door Gijsbert van den Broek c.s. aan hem hadden te kennen gegeven dat ter belegging van enige stil liggende penningen zij genegen waren enige roggepachten te kopen die door particiliere ingezetenen van de Meierij te vergelden waren en vervolgens worden genoemd: onder Boxtel de weduwe Jan Gerits van de Sande en Joost Tra te vergelden aan het Convent van Sint Geertruijden 12 varen rogge , te Nistelrode Rombout Jansse van de Loop aan hetzelfde convent 5 vaten rogge en de kinderen van Peter Jan Corsten en de 2 kinderen van Jan Bernard Ras aan genoemd convent 3 vaten, onder Dinther de kinderen van Jacob Donkers aan dat convent 8 vaten, idem aldaar Gerrit van de Schoot aan dat convent 8 vaten, idem de weduwe van Dielis Adriaan Dielisse aldaar 12 vaten en 6 kannen aan genoemd convent, Christina Lambert Hendriks van de Wetering weduwe van wijlen Willem van Driel op Vorstenbosch aan het convent 4 vaten en 6 kannen, idem Klaas Jacobs van Zeeland, Jan Heerkens en de weduwe van Laurens Hendriks aan dat convent 8 vaten, Johannes Jansse van der Burgh en de weduwe Wijnand van den Heuvel aan het convent van Sint Geetruijden 10 vaten rogge [met details], en dat vervolgens aan de 2e vermelde fundatie opgedragen zal worden een roggepacht onder Udenhout te vergelden door Jan Jansse Verhoeven gehuwd met Willemina van den Heesakker en Jan Andries en Lucia van den Bosch uit onderpanden aldaar aan het convent achter de Tolbrug 1 mud rogge, aan de laatste genoemde fundatie een roggepacht uit onderpanden te Tilburg te vergelden door Francis van den Megdenberg, Jan Kouwenberg en de weduwe van Michiel Jan van Iersel uit onderpanden aldaar aan het kapittel van Sint Jan 2 mud rogge.
Datering:
dinsdag 22 september 1789
Pagina:
343v
Plaats:
Boxtel / Nistelrode / Dinther / Vorstenbosch / Udenhout
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
451 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte38 Rekesten van resp. F.Ente schoolmeester te Oisterwijk, G.W.Boon schoolmeester te Tilburg, H.Broeders schoolmeester te Waalwijk, N. de Gester schoolmeester te Venloon of Loon op Zand, J.Duijtz schoolmeester te Boxtel, D.A. van der Hamme schoolmeester te Hilvarenbeek, S,Bell schoolmeester te Gemonde, A.Kemp schoolmeester te Enschot, D.broeksmit schoolmeester te Udenhout, P.U.D. Poll schoolmeester te Hoogemierde, J. de Vries schoolmeester te Hulsel, H. van Heijnsbergen schoolmeester te Haaren, M.Hoogenstreijd schoolmeester te Esch, J. van Kelkhoven schoolmeester te Moergestel, J.Bos schoolmeester te Riel, A. de Boson schoolmeester te Diessen, J.Ente schoolmeester te Vught, G.Bausse schoolmeester te Drunen, Q.Rovers schoolmeester te Goirle, G. van Beijnen schoolmeester te Helvoirt daarbij te kennen gevende dat de traktementen voor de schoolmeester in de Meierij meestal op 200 gl. zijn gereguleerd en in enige tijd, wanneer alle levensmiddelen en noodwendigheden veel lager in prijs en wel de helft minder waren, dan tegenwoordig de schoolmeesters daaruit en door de verdere aan hun geassigneerde emolumenten als van vrije woning, schoolgeld en corporele diensten het welk bij de schoolmeesters die tegelijk koster zijn wordt genoten, een ordentelijk middel van bestaan hadden dan dat de levensmiddelen en verdere noodwendigheden van tijd tot tijd in prijs waren gestegen en thans tot die hoogte geklommen, dat de resp. schoolmeesters, hoe zuinig levende, uit hun traktementen en emolumenten, nauwelijks kunnen bestaan, in zonderheid wanneer zij kinderen hebben en mitsdien verzoekende dat haar Ed: Mo: in aanmerking nemende het aanmerkelijk verschil der prijzen van levensmiddelen en noodwendigheden voor meer dan 100 jaren en tegenwoordig de traktementen, in vroeger tijden aan hen toegelegd, gelieven te verhogen ofwel dat aan de overblijvende weduwen van hun en hun successeuren uit ’s lands kasse een jaarlijks douceur of soelaas mag worden toegelegd
Datering:
vrijdag 31 juli 1789
Pagina:
149v
Plaats:
Oisterwijk / Tilburg / Waalwijk / Loon op Zand / Boxtel / Hilvarenbeek / Gemonde / Enschot / Udenhout / Hooge Mierde / Hulsel / Haaren / Esch / Moergestel / Riel / Diessen / Vught / Drunen / Goirle / Helvoirt
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
451 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte25 Missive van rentmeester Verster met allereerst een bericht waarom de inkomsten van de kapel van Udenhout zijn aangeslagen en genoten worden door de staat en over het verzoek van officier en regenten van Udenhout tot het bekomen van een gracieuze toevoeging van ’s landswege tot vinding der kosten voor de vernieuwing van de kapel; na deliberatie blijkt dat op de 3e maart van dit jaar geresolveerd is goedgevonden en verstaan dat, hoe zeer door het land geen inkomsten van de kapel te Udenhout genoten worden, maar alleen de inkomsten van een en ander beneficie in die kapel oorspronkelijk gefundeerd, de welke nimmer tot onderhoud van de kapel geaffecteerd noch gebruikt zijn geworden, terwijl nog een gedeelte daarvan aan de beneficiaat worden uitgekeerd en het overige met andere geestelijke goederen geëmploijeerd tot betaling van de kosten, op de oefening van de gereformeerde godsdienst vallende, die door het land worden gedragen, niettemin aan de supplianten, om het corpus in de kosten van de vernieuwing van de voors. kapel enigszins tegemoet te komen, zal worden toegelegd een som van 1000 gl. met last om die post in de gemeenterekening behoorlijk te verantwoorden en rentmeester Verster zal worden geautoriseerd om genoemde som aan de supplianten op behoorlijke kwitantie te betalen en een extract wordt gezonden aan de leen- en tolkamer – zie ook folio 404 .
Datering:
vrijdag 19 september 1788
Pagina:
66v
Plaats:
Udenhout
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
449 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte4 Rekest van C. van Strijen verzoekende om een akte van betaling van het traktement als bevestigd predikant van Oisterwijk en Udenhout.
Datering:
vrijdag 2 mei 1788
Pagina:
7v
Plaats:
Oisterwijk / Udenhout
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
448 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
Je kunt dit stuk / deze stukken raadplegen in de studiezaal van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) te ’s-Hertogenbosch.
Het is aan te raden de stukken online te reserveren via www.bhic.nl. Je weet dan meteen of de stukken beschikbaar zijn.
Je kunt natuurlijk ook altijd het BHIC mailen met je aanvraag; aanvragen@bhic.nl
]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS