skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest278 1384-07-31.
1384 juli 31
Schepenen van Oosterhout oorkonden dat Michiel Michielszn en Henrik Pylencer in erfpacht genomen hebben van Jannes van Wijffliet Jacobszn, voogd van Angneese van Loven: goed op Ulendonk
Origineel en authentieke kopieën inventarisnr. 288
Authentieke kopie inventarisnr 1, folio 59, q
Kopie inventarisnr 2, 2e deel, folio 99v, V 13
 
 
 
 
 
Regest1169 1484-02-03.
1484 februari 3
Rechter en heemraden van Raamsdonk oorkonden dat Willem Jansen overdroeg aan Geerbrants Clauwertszn: land in Rijsbroek, dat laatstgenoemde daarna in erfcijns teruggaf aan Willem
Origineel inventarisnr. 289
Kopieën inventarisnr 2, 1e deel, folio 110v, 62 inventarisnr 15, folio 7, B 24
 
 
 
 
 
Regest1078 1465-07-08.
1465 juli 8
Rechter en buren van Meeuwen oorkonden dat Andries Loureinszn, voogd van Marie, dochter, en Marie, weduwe Jan Louwerijnszn, overgedragen heeft, aan Godevart Brievonk, pastoor van Doeveren, voor kartuizers:
land in Zuidbroek in Meeuwen, dat laatstgenoemde daarna samen met ander land aldaar in erfcijns teruggaf aan Andries, als voogd
Kopieën inventarisnr 2, 2e deel, folio 63v - 64, M 30 en inventarisnr 2, 2e deel, folio 64
 
 
 
 
 
Regest65 1533-09-26.
Schepenen, gezworenen, raadslieden en dekens van de ambachten en de stad 's-Hertogenbosch, borgmeesters, schepenen, gezworenen, kerkmeesters, heilige-geestmeesters, ingezetenen en naburen van de steden Helmond en Eindhoven en de vrijheden Sint-Oedenrode, Oerle, Oisterwijk, Oss, Oirschot en Hilvarenbeek oorkonden dat zij achterstallige beden van de laatste jaren op diens verzoek zullen betalen aan keizer Karel. Daarvoor zullen de nodige renten bedesgewijs jaarlijks worden afgelost.
NB:
Origineel inv.nr. 537
Met drie beschadigde zegels
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest97 1444-02-15.
Notaris Rutgerus de Arkel de Buscoducis oorkondt aan deken Petrus en het kapittel van Sint-Jan in 's-Hertogenbosch dat Johannes Pels, zijn echtgenote Margareta, en Willelmus Hals, clericus, een kapelanie gesticht hebben in de Sint-Jan in het koor van de Heilige Maria op het altaar van de Heilige Barbara als derde fundatie van dat altaar en het begiftigen met een roggepacht uit een hoeve in Sint-Oedenrode aan Gheen Schoere, land in Oss in Metgoebels Camp, een erfpacht die wijlen Henricus Lemmens, oom van genoemde Willemus, aan deken en kapittel had vermaakt ten behoeve van een mis, een erfcijns uit een halve hofstad in de Gorterstrate in 's-Hertogenbosch, een erfcijns uit land in Oss en een erfcijns uit goederen in Rumel in Sint-Michielsgestel. Willelmus Hals wenst de eerste rector ervan te zijn, met als last een wekelijkse mis. Zijn opvolgers moeten drie wekelijkse missen opdragen, op straffe van een boete aan de kerkfabriek van Sint-Jan en aan de broederschap van de Heilige Barbara. Dit alles onder de bescherming van deken en kapittel, die na de dood van de eerste rector het collatierecht krijgen, met wie een betaling wordt afgesproken over de voor de mis benodigde wijn en een regeling wordt getroffen voor de opleiding van Willelmus tot priester. Heer Philippus de Boningen, gebeneficieerd priester in de Sint-Jan, stelt Willelmus in het bezit van deze kapelanie. Gedaan voor het altaar van de Heilige Barbara.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. 46
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest145a Notaris Johannes Amelrici de Buscoducis oorkondt dat Aleydis, weduwe van Arnoldus Monicx, in leven raad van 's-Hertogenbosch, afstand doet ten behoeve van de kapelanie van het haar toekomende vruchtgebruik van de goederen die zij en haar echtgenoot gedoteerd hebben ten behoeve van drie wekelijkse missen aan het altaar van Sint-Sebastianus en Anthonius in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch, met nadere bepalingen omtrent de aard van de op te dragen missen..
Ontwikkelingsstadium:
origineel
Datumaanduiding:
1465-03-11
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest142a 1462-12-1..
Notaris Johannes Amelrici de Buscoducis oorkondt dat Arnoldus Monicx, raad van 's-Hertogenbosch, en zijn vrouw Aleidis, dochter van Arnoldus Stamelaert de Uden, een kapelanie gesticht hebben op het altaar van Sint-Sebastiaan en Anthonius in de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch onder last van drie wekelijks missen onder nadere voorwaarden en deze voorzien van inkomsten.
Ontwikkelingsstadium:
origineel
NB:
Omdat het stuk gehavend is, is de dagaanduiding niet meer te lezen.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest42 1479-06-17.
Louis de Bourbon, bisschop van Luik, geeft zusters te Achel verlof tot verplaatsing van het altaar. Met in dorso bevestiging door bisschop Jan van Hoerne uit 1494.
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. 36
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest598 1558 december 21
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert achtenvyftich eenentwintich dagen in Decembri.
Voor Bartholomeus Cornelis Laureysszoon en Boudewijn Wytman Dorenzoon, schepenen in de palen van de hoeven van Etten, verkoopt Cornelis Janszoon Ypelaer van Breda, aan Jan van Esch, rentmeester van St. Catharinadal, een erfcijns van 9 gulden te innen naar inhoud van de schepenbrief van 20 October 1511 [1541] (nr. 579).
NB:
Origineel : Karters, nr. 465, op 11-26 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rugzijde : Tconvent van sinte Kathelynen dale tot Breda.
Afschrift : Cart. B, fol. 111 vso ; cart. C, fol. 45 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest591 1554 juni 18
Int jaer ons Heeren duysent vyfhondert vierenvyftich, achthien daghe in Junio.
Voor Gooswijn Buyten en Adriaan Schoyte, schepenen van Breda, neemt Peter Aert Schuermanszoon van Andiesen Claes Adriaenszoon, rentmeester van St. Catharinadal, een erf van 27 roeden gelegen op het Nonnenvelt « inde nyeuwe strate aldaer gemaect om te gaen vande nyeuwe veemerckt ter ackerstrate waert, westwaert ende noortwaert aen sheeren strate, oostwaert aen Willem Mathys Dyrven zoons, Kerstyne Bernaert de Loeckers wedue, Margriet Cooman Jans wedue ende wylen Lodewyck Dyrcx zoons des tymmermans wedue ende erfgenamen hoven ende erven, ende zuytwaert aen Jan Lodewycx des gareelmaekers ende Anthonis Cornelis Anthonis zoons Vos des tenghieters hoven ende erven, behoudelyck dat de voorgen. Jan Lodewycx met synen hoff ende erve over dit vercofle erve eenen wech van vyer voeten ende eenen halvenvoet wyt hebben moet, ende de poorte daer moet voorgen. Peter Aert Schuermans zone onderhouden », voor 6 kar. gulden en 15 stuivers erfcijns.
NB:
Origineel : Karters, nr. 484. a, op 18-33 cm., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Clooster van Sinte Cathelynendale te Breda. — Peter Aert
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS