skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Regest559 1510 october 16
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende thien sestihien daghe in Octobri.
Voor Willem Boeykens en Hendrik vander Daesdonck, schepenen in Breda, verkoopen Jan en Gielis zonen van Berthelmeeus vander Molen, aan Cornelissen Jacopszoon van Eeters, als rentmeester van St Catharinadal, 15 stuivers erfcijns verpand volgens inhoud van schepenbrief van 9 December 1505 (nr. 557).
NB:
Origineel : Karters, nr. 339, op 7-24 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 9 Dec. 1505.
Op keerzijde : Tgotshuys van de nonnen by Breda. (XVIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest558 1507 december 14
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende seven, veerthien daghe in Decembri.
Voor Cornelis Claeus Laureysz. en Alaert Wouter Dyrvenz., schepenen in Princenhage, verkoopt Cornelia Adriaen Jan Woutersz. dochter, weduwe wijlen Wouter Wouter Henricxz. met haar zoon en voogd Hendrik Woutersz., aan Gorijs Anthonis Conincxz. de 15 stuivers erfcijns, verpand volgens schepenbrief van 18 November 1488 (nr. 523). [zie ook nr. 563]
NB:
Origineel : Karters, nr. 371, op 9-24 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbel strookje, doorgestoken met de akte van 18 Nov. 1488.
Op rugzijde : (Geen aanteekeningen.)
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest557 1505 december 9
Int jaer ons Heeren dusent vyfhondert ende vive neghen daghe in decembri.
Voor Florijs vander Dussen en Godert van Nyspen, schepenen in Breda, verkoopt Jan Wouter Schoenmakers-zoon aan Kathelynen Mieus dochter vander Molen 15 stuivers erfcijns veronderpand naar inhoud der schepenakte van 25 November 1467 (nr. 452). [zie ook nr. 559]
NB:
Origineel : Karters, nr. 338, op 7-23 cM., met twee zegels in groen was op dubbel strookje doorgestoken met de akte van 25 Nov. 1467.
Op rugzijde : J. Hoghe (XVe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest556 1505 april 8
Int jair ons Heeren duysent vyfhondert ende vive, acht dage in Aprille.
Voor de schepenen van Gilze Jans Jans Canterszoon en Gorijs Adriaen Sbeckerszoon, wordt het recht van Willem van Bernagien, als rentmeester van St Catharinadal, erkend op een erfpacht van 13 loop volgens inhoud der schepenbrieven van 26 en 28 Februari 1427 (nr. 281 en 282).
NB:
Origineel : Karters, nr. 218, op 9-20 cM., met 2 zegels in bruin was, doorgestoken met de karters boven aangeduid.
Op rugzijde : De rentmeester vanden clooster van ste Kateline dale by Breda sal vj st.... — Jo. Hoghe (XVIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest555 1503 april 18
Dit is gedaen int jaer ons Heren dusent vyfhondert ende drie, XVIII dage in Aprille.
De priorin en het convent van St. Catharinadal erkennen dat zij ontvangen hebben van Adriaan Ysaac 20 rijnsgulden, ter gedeeltelijke uitvoering van het testament van 10 October 1488 (nr. 522).
NB:
Origineel : Karters, nr. 369, op de keerzijde van het testament.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest554 1503 maart 31
Opten lesten dach van Merte, int jaer ons Heeren dusent vyfhondert en drie.
Voor schepenen van Princenhage wordt getuigd dat op verzoek van Willem van Bernagien, als rentmeester van St. Catharinadal, verscheidene getuigen komen bewijzen dat de opgegeven goederen de onderpanden zijn van 5 sester rogge erfpacht, een sester gerst erfpacht en 4 kapuinen, naar inhoud van de schepenbrieven van 20 April 1372 (nr.123), 25 Aug. 1498 (nr. 541) en 31 Maart 1503 (nr. 553).
NB:
Origineel : Karters nr. 94, op 24-37 cM., met drie zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : De hoeve op de Bye vyf sester rogs j. sester gersten, iiij capuyn (XVIe e.). — Opte Bie vyf sesteren Roggen, iiij veertelen gersten, iiij capuynen (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest553 1503 maart 31
Int jaer ons Heeren dusent vyfhondert ende drie, opten lesten dach van Meerte.
Voor Willem Boeykens en Florijs vander Dussen, schepenen in Breda, erkent Katelijn, weduwe van Sebrecht Mercelyszoon, met Jan Merceliszoon haar voogd, dat zij in handen heeft een erf, 1 bunder groot, gelegen omtrent de Gampelsche Molen, als onderpand van 5 sester rogge, 1 sester gerst en 4 kapuinen. [zie ook nr. 554]
NB:
Origineel : Karters, nr. 93, op 5-26 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook doorgestoken met den brief van 20 April 1372.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest551 1503 februari 1
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende drie opten ersten dach van februario.
Voor de schepenen van Breda, Herman van Zelbach en Adriaan van Eyndmer, verkoopt Adriaan Willem Issacxs. aan Geride vander Strepen een erf gelegen achter het gasthuis. [zie ook nr. 562]
NB:
Origineel : Karters, nr. 392, op 7-29 cM. met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Dit is gecoft metten penningen die gecomen syn met s. Margriet Adriaens. — Geryt Strepen. — Jo. Hoghe (XVIe e.). — van een velde aent gasthuys eynde, — 150. Nu. 2 (XVIIe e.). — G. (XVIIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest550 1503 januari 4
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende drie, vyer dage in Januario.
Voor Daniel Janss. van Leyden en Gerit Janss., schepenen te Terheyden, verkoopt Cornelis Jan Berthelss. aan Jan Ghysbrechtss. van Udendorpe 7 rijnsgulden op een land van één bunder gelegen in de Lake « bynen ende buyten dycx westwaarts neven Peter Damaessoens erfgenamen, oostwaarts neven Jan op Tsants, en noordwaarts neven Jan Daniel Willemss., met verscheidene goederen als onderpand.
NB:
Origineel : Karters, nr. 390, op 12-23 cM., met 2 zegels (één ontbreekt) in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde Jo. Hoghe. — Nel bertels ter heyden (XVIe e.). — xxxv st. (XVIIe e.).
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest548 1501 januari 19
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende een, negenthien dage in Januario.
Voor de schepenen van Ginneken, Jan Lippenss. en Jan Aertss., erkent Gielis Peter Rombout Theeuss. verkocht te hebben aan Willem van Bernagien ten behoeve van St. Catharinadal, een halster rogge, verpand naar inhoud van den schepenbrief van 26 Juni 1499 (nr. 544).
NB:
Origineel : Karters, nr. 384/b, op 6-22 cM., met 2 zegels (verbrokkeld) in groen was op dubbele strookjes doorgestoken met nr. 383.
Op rugzijde : Jo. Hoghe (XVIe e.).
Afschrift : Cart. A. fol. 81 vso ; cart B, fol. 138 ; cart C, fol. 83 vso.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS