skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

xSamenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

Samenvattingen van oude akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
548 1501 januari 19
Int jair ons Heeren dusent vyfhondert ende een, negenthien dage in Januario.
Voor de schepenen van Ginneken, Jan Lippenss. en Jan Aertss., erkent Gielis Peter Rombout Theeuss. verkocht te hebben aan Willem van Bernagien ten behoeve van St. Catharinadal, een halster rogge, verpand naar inhoud van den schepenbrief van 26 Juni 1499 (nr. 544).
NB:
Origineel : Karters, nr. 384/b, op 6-22 cM., met 2 zegels (verbrokkeld) in groen was op dubbele strookjes doorgestoken met nr. 383.
Op rugzijde : Jo. Hoghe (XVIe e.).
Afschrift : Cart. A. fol. 81 vso ; cart B, fol. 138 ; cart C, fol. 83 vso.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
545 1499 december 31
Int jair ons Heeren m.cccc negenendetnegentich den lesten dach in decembri.
Voor Laureys Janszoon en Bouden Henricxzoon, schepenen « in de palen vanden Hoeven, » tot Etten, verkoopt Jacob Andrieszoon de Tymmerman aan Willem van Barnaedzoon vijf gulden erfcijns op 2 gemet land, gelegen « in pieteren Straetken, oost aan Thoen Brabaer, zuid aan Willem Jan Clauszoon, west aan Cornelis Jans Hoonenzoon, noord aan Vrerick Vrericxzoon. [zie ook nr. 552]
NB:
Origineel : Karters, nr. 385, op 11-22 cM., met nog één zegel der 2 in groen was op dubbele strook.
Op keerzijde : Willem van Bernargien Cor. Koeck tot behoeff Claus Adriaen Scutszone. — Overgevest tot behoef der jouff. nonnen van sinte Katharina clooster buten Breda (XVIe e.). — ij — x st. Modo Peter Cornelis Urmar (XVIIe e.). — Q (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 110 vso ; cart. C, fol. 44.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
544 1499 juni 26
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert negen ende tnegentich sessentwintich dage in Junio.
Voor de schepenen van Ginneken, Gielis Jan Lippenszoon en Jan Aertszoon, verkoopt Anthonis Adriaen Gielissoen zoon van Bernagien aan Gielis Peterszoen 1 halster rogge, uit 1 sester erfpacht, volgens den schepenbrief van 17 Mei 1457 (nr. 409). [zie ook nr. 548]
NB:
Origineel : Karters, nr. 384/a, op 19-27 cM., vroeger met 2 zegels op dubbel strookje.
Op keerzijde : Jo. Hoghe. — ij veertel rogs (XVIe e.). — Cornelis Janss. Vosken (XVIe e.). — G... Vos. — Erf. nu. 14. — by pas ghecocht a° 1501, 19 Januarii (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. A, fol. 81 ; cart. B, fol. 137 ; cart. C, fol. 83 vso.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
542 1499 mei 24
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert ende negenentnegentich, opten vyerentwintichsten dach van Meye.
Voor Anthonijs van Nispen en Simon Heinrycxzoon, schepenen van Roosendaal, bekent Pieter van Lyere Metser, schuldig te zijn aan Jan vander Dong, Lambrechtszoon 9 stuivers, veronderpand op 13 roeden erf en het huis dat hij er op bouwen sal, gelegen in de Ooststraat van het dorp. [zie ook nrs. 561, 574]
NB:
Origineel : Karters, nr. 383/a, op 14-28 cM., met 2 zegels in bruin was op dubbele strook.
Op rigzijde : Claustrum 9 st (XVIe e.). — ix st. tsjaers, op Geerit Stoeldreyers buys tot Rozendael, op die selve erve gaet noch uut aen ons xiij st. ij oort bij ons opgewonnen. — Nu gelost. — 1499, 24 Maii ; komt aen het clooster 1518 1 martii (XVIIe e.). — L (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 20, en fol 20 vso ; cart. C. Fol. 228 vso.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
541 1498 augustus 25
Opten viventwintichsten dagh van Augusto int jaer ons Heeren dusent vyerhondert acht ende negentich.
Gijsbrecht Henrixzoon en Bartholomeus Peter Janszoon schepenen te Prinsenhage, getuigen op verzoek van Willem van Bernagien, als rentmeester van St. Catharinadal, dat het erf, waarvan in erfbrief van 20 April 1372, gelegen is « achter den hovel geheyten die Enge, houdende omtrent een buynder luttel min of meer, gelegen neven Cornelis Meeuszoons erve oistwert, westwert neven Jan Maes soens erfgenamen erve westwert ende suytoistwert neven desa persoens erve vanden Haghe ». [zie ook nr. 554]
NB:
Origineel : Karters, nr. 92, op 7-27 cM., met twee zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 20 April 1372.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
539 1494 december 16
Int jaer ons Heeren dusent vyerhondert vier ende tnegentich, sesthien dage in December.
Voor Sweer Gorijszoon en Domaas Mertens-zoon, schepenen te Ter Heyden, heeft Jan Clercuszoon verkocht aan Kathelijn Michiel Ghybensoensdochter 4 gouden Arnoldus geldersche gulden erfcijns uit 8 gulden, naar inhoud van den schepenbrief van 10 Juni 1438 (nr. 342).
NB:
Origineel : Karters, nr. 267, op 9-24 cM., met 2 zegels in bruin was doorgestoken met de charters van 11 Juli 1452 en 10 Juni 1438.
Op rugzijde : Jo. Hoghe (XVe e.).
Geen afschrift in cartularium.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
538 1494 october 4
Int jair ons Heeren dusent vyerhondert vier ende tegentich, vyer dage in october.
Voor Herman van Zelbach en Jan van Megen Janszoon, schepenen te Breda, heeft Jan Peter Peter Faytmanszoon een schuld bekend van 10 gulden van 20 grooten Vlaamsch, aan zijn moeder Hildegonde, Weduwe van Peter Faytmanszoon, op huis met bijgaande op den Haagdijk te Breda. [zie ook nr. 570]
NB:
Origineel : Karters, nr. 380, op 6-26 cM., met 2 zegels in groene was op dubbele strook.
Op rugzijde : Van ons bruer (XVe e.).
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
536 1493 april 29
Int jaer ons Heeren M.CCCC. dryentneghentich, opten neghenentwintichsten dach in Aprille.
Voor dezelfde schepenen te Rosendaal, maakt dezelfde Cornelis Joeszoon onder dezelfde voorwaarden over aan St. Catharinadal een erfbrief van 27 1/2 stuivers naar inhoud van 1 schepenbrief van 29 Dec. 1480 (nr. 499).
NB:
Origineel : Karters, nr. 362/e, op 8-16 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 20 Oct. 1481.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. B, fol. 17 vso ; cart. C. fol. 226 vso.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
534 1493 april 29
Int jaer ons Heeren M CCCC dryentnegentich, opten neghenentwintichsten dach van Aprille.
Voor Herman Willemszoon en Ghysbrecht Dierixzoon, schepenen te Roosendaal, heeft Cornelis Jooszoon, erfgenaam van Janne Jan Smitsdochter, opgedragen aan St. Catharinadal een erfbrief van 3 gulden 's jaars.
NB:
Origineel : Karters, nr. 334/c, op 6-20 cM., met 2 zegels in groen was doorgestoken met den brief van 8 Februari 1466.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. C, fol. 227.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
533 1492 augustus 6
Gescreven inden jaer M CCCC xcij der vjsten dach in Augusto.
Priorin Vander Veken van St. Catharinadal verkoopt 2 sester rogge onder Roosendaal, naar inhoud van schepenbrief van 10 Juni 1459 (nr. 415 ) [?].
NB:
Akte genoteerd op rugzijde van de notarisakte van 10 Juni 1459.
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS