skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

xSamenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

Samenvattingen van oude akten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
12.417 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Regest
492 1478 september 25
Int jaer ons Heeren duysent vyerhondert acht ende tseventich, vive ende twintich dage in September.
Voor Engbrecht vanden Houte en Jan Hey, schepenen te Breda, verkoopt Anthonis Rombouts Boutszoon aan Hendrik Geritszoon, genoemd Hendrik Michielszoon 23 stuivers en drie oort in afkorting van 31 1/2 stuiver erfcijns uit den schepenbrief van 20 April 1465 (nr. 441).
NB:
Origineel Karters, nr. 330 op 10-27 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 20 April 1465.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
 
 
 
 
 
Regest
485 1478 februari 18
Int jaer ons Heeren dusent vierhondert acht ende tseventich, achthien daghe in februario.
Voor Hendrik Peterszoon en Lambrecht Peter Oemenzoon, schepenen te Dongen verkoopt Lambrecht Hulshoutszoon aan Peter van Gagheldonck, als voogd en rentmeester van St. Catharinadal, 4 loop rogge erfpacht, naar inhoud van den rentbrief van 10 Januari 1450 (nr. 389).
NB:
Origineel : Karters, nr. 289, op 14-20 cM., met nog één der twee zegels op dubbele strook doorgestoken met de akte van 10 Jan. 1450.
Geen aanteekeningen op de rugzijde.
Afschrift : Cart. B, fol. 181 vso ; cart. C, fol. 133 vso.
 
 
 
 
 
Regest
484 1478 januari 14
Ghegheven int jaer ons Heeren duysent vierhondert ende achtentseventich, veertien daghen in Januario.
Voor Ancem Jan Gheertsszoon en Willem Pieter Norijszoon, schepenen « in 't lant van Berghen dat leyt boven den nieuwen barch », erkent Pieter Lambrecht Lonckenszoon schuldig te zijn aan Jacob Scadtszoon 11 gouden stuivers 's jaars, veronderpand op 2 gemet, gelegen zuid aan meester Aerts van Overhof, west aan Adriaan Joes Munten, noord aan de kinderen van Pieter voorz., oost aan den Spikevaartschen weg. [zie ook nr. 510]
NB:
Origineel : Karters, nr. 357, op 11-25 cM., met nog één der twee zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Here Cornelis Lambrechts (XVIe e.). — xj st... — 1478, 14 Jan. 1483, 27 Jan. (XVIIe e.). — 1482. — P (XVIIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 19.
 
 
 
 
 
Regest
480 1476 april 30
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert sesse ende tseventich, opten lesten dach van Aprelle.
Voor Jan Buyckx en Jan Lemmens, schepenen in Ginneken, verkoopt Jan Aertszoon vander Voort aan Godert Peterszoon van Houtvoort, 10 loop rogge erfpacht, naar voorwaarden van den schepenbrief van 3 December 1400 (nr. 170).
NB:
Origineel : Karters, nr. 133, op 8-22 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 9 Dec. 1427.
Op rugzijde : J. Hoghe (XVe e.). — Jan Aerts... (XVIIe e.).
 
 
 
 
 
Regest
477 1475 april 4
Int jair ons Heren duysent vyerhondert viventseventich, vier daghe in Aprille.
Voor Huibrecht Peter Janniszoon van Ouera, en Jan Aertszoon, schepenen in Princenhage, heeft Peter Jan Willem Elensoenszoon verkocht aan Anthonis en Willem zonen van Roelof Schoendonck 2 1/2 Arnoldusgulden, naar inhoud van den schepenbrief van 6 Maart 1472 (nr. 468). [zie ook nr. 501]
NB:
Origineel: Karters, nr. 350, op 8-21 cM., met 2 zegels in groen was, op dubbele strook doorgestoken met den schepenbrief van 6 Maart 1472.
Op rugzijde : Ja. p, Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 112 vso ; cart. C, fol. 49.
 
 
 
 
 
Regest
473 1473 februari 23
Int jair ons Heren duysent vyerhondert drye ende tseventich, drye ende twintich daghe in Februario.
Voor de schepenen van Breda, Floris van Nyspen en Gerijt Cristus, verkoopt Lijsbet Wijtman Brantsdochter, met haar voogd Engbrecht Gieliszoon, bij consent van haar man Lambrecht Hammoer, aan Lysbet Jan Reynerszoondochter, vander Byestraten, weduwe van Willem Aart Willem Noydenssoenszoon, 51 schelling groote erfcijns, naar inhoud van de schepenbrief van 8 Mei 1430 (nr. 306).
NB:
Origineel : Karters, nr. 235, op 8-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbel strook, doorgestoken met de akte van 5 Mei 1430.
Op rugzijde : Lysbet van Reyns. Ja. per Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 60 vso ; cart. C, fol. 21.
 
 
 
 
 
Regest
470 1473 februari 12
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert drye ende tseventich, twelf dage in februario.
Voor de schepen van Terheijden, Adriaan Boent en Jacob Willems sBrouwerszoon, heeft Claas Roelof Claeussoenszoon verkocht aan Peter van Gageldonck, tot behoef van St. Catharinadal, 3 bunder beemd te Zonzeel, naar inhoud van den schepenbrief van 18 December 1464 (nr. 437).
NB:
Origineel : Karters, nr. 326, op 8-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 18 Dec. 1464.
Op rugzijde : Geen aanteekeningen.
Afschrift : Cart. B, fol. 101.
 
 
 
 
 
Regest
468 1472 maart 6
Int jaer ons Heren duysent vyerhondert twee ende tseventich, sesse daghe in Meerte.
Voor Huibrecht Peter Jannissoen van Ouera en Jan Aertszoon, schepenen van Princenhage, heeft Dierk Hendrik Tsjongenzoon gepacht van Peter Jan Willem Eelenszoon de rechte helftscheiding van 2 bunder weide, gelegen in Botlants Hoeve, voor 2 1/2 Arnoldusgulden, van 10 st. elk, met als medepand de hoeve Botlantshoeve genaamd. [zie ook nrs. 477, 501]
NB:
Origineel : Karters, nr. 349, op 12-22 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.). — Peter Jan Willems. — xxv st. in de Hage (XVIe e.). — Cornelis Adriaen Gyben ; te voeren Adriaens van Tuernout (XVIIe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 49.
 
 
 
 
 
Regest
464 1471 januari 23.
Voor de schepenen van Breda, Floris van Nyspen en Robbrecht van Drongelen, verkoopt Cornelis Berthelmeeus Rijkenzoon aan St. Catharinadal langs bemiddeling van Peter van Gageldonck, een land naar inhoud van schepenbrief van 14 Maart 1403 (nr. 181).
NB:
Origineel : Karters, nr. 146, op 7-25 cM., met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met den brief van 21 November 1444.
Op rugzijde : Ja. p. Goessen (XVe e.).
Afschrift : Cart. B, fol. 54 vso.
 
 
 
 
 
Regest
463 1470 juli 31
Int jaer ons Heren duysent vierhondert ende seventich, een ende dertich daghe in Julio.
Voor Robbrecht van Drongelen en Wijtman van Meer, schepenen in Breda, verkoopt Adriaan Gerijtszoon van Wijck aan Goessen van Riven, voor St. Catharinadal een huis met toebehoorten, naar inhoud van den schepenbrief van 8 Juni 1469 (nr. 460).
NB:
Origineel : Karters, nr. 315, op 7-23, met 2 zegels in groen was op dubbele strook, doorgestoken met de akte van 8 Juni 1469.
Geen aanteekeningen op rugzijde.
Afschrift : Cart. B, fol. 52 vso.
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS