Archieven

 Kranten
 
 
 
 
 
42 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaGraafsche Courant, 1861-02-23; 2
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
2
Datum:
1861-02-23
Jaargang:
1861
VAN DER HEIJDEN, NoiiFiTtTiwSZ stem, IS van meening, om, namens de Kinderen WIT BOOGAARDT te dingsdag den 5S6 Fehruanj 1861, 'smorgens om 9 ure ten huize van verkoopers, tij inzet, en 14 dagen daar- na, ter zelyer «ur eo^laafe, fiaaal te terkoopen i KRvTen'vOFTVP^R® bijbehoorende ERVE en yOETVEER over de Maas, genaamd Staaij of Neerloon's Veerhuis, staande en eele^i Neerloon, bij het kadaster bekend in : ° Sectie A, No. 134, Huis en Erf, groot 0,10 40- » » » 133, Tuin, » '.0,13,80. » » » 132, Boomgaard. » 0,03,08. , ** , * I^egt van Overvaart en Voetveer ^ijBiJe sedert onheugelijke tijden. de herberg in de nuizmg met goed succ^s uitgeoefend. Te aanvaardcM WJ den tocsliiff. p. VAN DER HEIJDEN, Notaris te Raven- stem , zal op maandag den 4 Maart 1861 , 's moreen om 9 ure^ ten huize van verkooper, bij inzet 60^14 dagen daarna, ter zelver ure cn plaalse, bij toes'lae, pu bhek verkoopen : ' Ee^na^NIEUWE WELDOORTIMMERDE HUIZING en ERVE, staande en gelegen te Ravenstein Strang of Haven, sectie A, Ntf^371, groot zeer geschikt tot allerhande bedrijf. _In gebruik te aanvaarden 1 Mei 1861. Mr A. C. SNOECS, NotiTrirircii^z'ir^D verzoek van BAROU VAN SASSE VAN YSSELT op don^rdag jen 28 Febrmrij 1861, des voormiddags ten 10 ure, op den Grobten Padbroek, onder Cuvk' publiek verkoopen : ^ "P®" V ♦'en voet OMGEHAKT DEN- NENHOUr, geschikt tot ribben, opieggers, gelintslieten of heinmgssparren, daklatten, enz., ter lengte van 23 k dO voet, hggende op den Grooten Padbroek voormeld van de rivier de Maas. ' LAATSTE TIJDlNGEir HetSard.Ministerie heeftin den Senaat een wets-ontwern voorgedragen, waardoor aan Victor-Emmanuel en zijne on- volgers den litel van Koning van Italie verleend wordt Lord Russell heeft in het Lagerhuis gezegd, dat de Sard. Koning verlangt.dat de oorlog met menschlievendheid in het kon/n"- ri|k Napels geyoerd wordt, en dat in Z. Italie dezelfde orde heerschtegehjkm N. Italie. De dames uit de voorstad St Germam te Panjs hebben besloten de Nap.Koningin een ee- schenk a
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaGraafsche Courant, 1880-05-15; 4
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
4
Datum:
1880-05-15
Jaargang:
1880
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS