skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Inleiding
Historisch overzicht
Het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Regesten
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
618 1605-03-21.
Maria, dochter van Baudewinus zoon van Gerardus Willegemans, tevens vervangend haar zuster Berta, en Lambertus, zoon van Boudewinus Paymans zoon van meester Ghijsbertus, hebben erkend dat heer Melchior Charles, procurator van de kartuizers, vroeger in Vught, nu in 's-Hertogenbosch wonend, als eigenaars van de te noemde onderpanden, gelost heeft bij Maria de helft van een erfpacht van 3 mud gerst en bij Lambertus het vierde deel van een erfpacht van 3 mud gerst en de helft van 3 steen vlas. Het nog niet geloste kwart van de 3 mud gerst en de helft van de 3 steen vlas worden nog geheven door Lambertus en zijn kinderen. De onderpanden zijn volgens de beschrijving van 1385-01-04 goederen in Kasteren onder Boxtel: twee kampen aan de Dommel, Die Wedehage en Die Nieubuenre geheten; vier stukjes land, waarvan er twee grenzen aan een straat, Die Hoogestraet, daar, en de andere twee aan Die Wedehage; 1½ streep land in Die Nijeubuenre (de hele streep ervan grenst aan voornoemde straat); Die Dorenacker en de wei ernaast aan de Boxtelse kant en de wei aan het eind ervan in westelijke richting; een streep land naast Die Dorenacker, namelijk aan het eind ervan in oostelijke richting; een akker land gelegen Op die Brake aan een gemeenschappelijke steeg; een stuk land geheten Dat Boertken; een stukje roggeland; de helft van reedsgenoemde wei, grenzend aan laatstgenoemd stukje land en de Dommel; en de helft, toebehorend aan Laurentius, zoon van Gijbo de Zandoerle, echtgenoot van Aleydis dochter van Johannes Zelen, in een hoeve in Boxtel in Zavendonk.
622 1612-11-20(?).
Johan Sigismund van Brandenburg, Anna van Pruisen, Ernst van Brandenburg en Wolfgang Willem van Neuburg oorkonden dat ze uitspraak gedaan hebben in het langlopend geschil tussen de kartuizers van Vught, nu in 's-Hertogenbosch wonend, en de inwoners van Velp en Reek in het Land van Ravenstein, omdat de kartuizers de helft van de Padtbroicksche Heyde opeisten krachtens een aankomsttitel van 1464 en betaling van een erfcijns van 4 schelling aan de rentmeester van Ravenstein (hoewel ze de omvang niet konden aantonen), terwijl de inwoners van Velp de gemeint in 1348 gekocht hebben van Walraven van Valkenburg, heer van Herpen en Ravenstein. De inwoners van Velp willen de pachters van de hoeve van de kartuizers Ter Heiden geen gebruik ervan laten maken en schutten hun runderen en schapen. De pachter mag er voortaan 75 of 80 schapen met hun lammeren laten weiden, maar hij mag er geen plaggen meer steken. De kartuizers, de inwoners van Velp en die van Reek moeten ieder een derde deel van de proceskosten betalen. Na deze uitspraak van 1612-10-18 en goedkeuring door frater Joanne Nanningo, procurator van de kartuizers, en de inwoners van Velp bezegelen deze twee partijen de akte mee.
245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653)
Inventaris
Regesten
622 1612-11-20(?).
Johan Sigismund van Brandenburg, Anna van Pruisen, Ernst van Brandenburg en Wolfgang Willem van Neuburg oorkonden dat ze uitspraak gedaan hebben in het langlopend geschil tussen de kartuizers van Vught, nu in 's-Hertogenbosch wonend, en de inwoners van Velp en Reek in het Land van Ravenstein, omdat de kartuizers de helft van de Padtbroicksche Heyde opeisten krachtens een aankomsttitel van 1464 en betaling van een erfcijns van 4 schelling aan de rentmeester van Ravenstein (hoewel ze de omvang niet konden aantonen), terwijl de inwoners van Velp de gemeint in 1348 gekocht hebben van Walraven van Valkenburg, heer van Herpen en Ravenstein. De inwoners van Velp willen de pachters van de hoeve van de kartuizers Ter Heiden geen gebruik ervan laten maken en schutten hun runderen en schapen. De pachter mag er voortaan 75 of 80 schapen met hun lammeren laten weiden, maar hij mag er geen plaggen meer steken. De kartuizers, de inwoners van Velp en die van Reek moeten ieder een derde deel van de proceskosten betalen. Na deze uitspraak van 1612-10-18 en goedkeuring door frater Joanne Nanningo, procurator van de kartuizers, en de inwoners van Velp bezegelen deze twee partijen de akte mee.
Ontwikkelingsstadium:
oorspronkelijk inv.nr. 100
Zie ook
Kenmerken
Datering:
(1303) 1465-1641 (1653)
Vindplaats origineel:
BHIC 's-Hertogenbosch
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS