Archieven

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
 
 
Regest758 1455 december 13.
Schepenen van Buscumducis oorkonden, dat Henricus Bloyman z.v.w. Henricus Bloyman, weduwnaar van Elisabeth dr.v.w. Henricus van Bruessel, heeft overgedragen aan hun zoon Henricus het vruchtgebruik van een stukje erf, dat deel uitmaakt van een erf van wijlen Arnoldus Heym en gelegen is aldaar in de Hynthamerstraat over de Geerlingsebrug (pons domini Goerlaci) aan het water, welk erf nader wordt gesitueerd en gelegen is naast de weg van 56 voet lengte; tevens het gebruiksrecht van deze weg, van de watertrap en het riool bij het water, welk stukje erf en rechten eerstgenoemde Henricus gekocht had van Petrus Hoze, klompenmaker, alsook het vruchtgebruik van de gebouwen op dat stukje erf.
NB:
a. Oorspr. V. D. Charters Fraterhuis, nr.18. Het zegel van Ludolphus Buck is afgevallen; dat van Goeswinus Toelinc is gaaf aanwezig. In dorso: Fratres in hereditate Arnoldi Heym. (Code:) 555555.
b. Getypte tekst in Map-Afschriften.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS