skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte5 Machgescheijt vande erffgenaemen van Gijs Ariens.
Voor Jan Derick Rutten presedent ende Jan Franssen, schepenen van Oijen, zijn verschenen Arien Gijssen soone van Gijs Ariens zaliger ter eendere ende Derick Janssen Fredrickxs als man van Marijcken Gijssen dochtere van Gijs Ariens ter andere zijden. Dezen hebben gemaeckt erffmachgescheijt van alle de erffgoederen die Gijs Ariens zaliger en Heijlken Pauwelsen echtte luijden vader ende moeder vande voors comparanten hebben achtter gelaeten.
(1) Derick Janssen Fredrickx als man van Marijcken Gijssen is te deel gevallen: een huijs metten bergh groot 2 hont landts in Oijen in het groot geheuft daer Gijs Ariens in ende vijt gestorven is; item alnoch de helft van 10 hont landts inde heuffvel meer deijlende met het 2e lott; item alnoch 3½ hont landts in gelenburghs geheuft; item alnoch eenen halven mergen op de hooge olloffden; item alnoch eenen hont landts in Oijen inde overackers thiende; item alle de kercken en armen renten en de chinssen sullen op een ijder gedeijlt lot vijtgaende verblijven; dit lot moet dese naervolgende beswarenisse van maesdijcken onder houden ende maecken; item het benedenste tweede vack maesdijcken inden meulenwiel; item alnoch 5 voeten maesdijck tegens Jan Janssen Frenssen hoff; item alnoch 7 voeten met het lingsel maesdijck inden neijen wiel; item alnoch een halve roeije maesdijck inden hoogendijck tegens Joost Janssen de Lithts overackers; item alnoch 6 voeten maesdijck beneden Jan van Lents huijs; item alnoch een roeije maesdijck tegens de wevers hoff; item alnoch een roeije maesdijck tegens de haer; item alnoch de helft van 6 roeijen maesdijck tegens de neijen wiel; item alnoch de helft van 20 voeten maesdijck aende afschouwe van Oijen.
Vervolg:
(2) Arien Gijssen soone van Gijs Ariens voors is te deel gevallen: eenen mergen landts in Oijen inde overackers thiende aenden heuffvel; belendingen: Marijcken Vijlen; Jan Pauw en de weduwe van Berent Janssen de Lith; de gemeijne straet; item 3½ hont in dullekens camp; de helft van 10 hont landts inde heuffvel meer deijlende met het voors eerste lott; 4½ hont landts in hesten cempken; 4 hont landts op de emtuijnen; een werffken soo groot ende klijn gelegen aende zeedijck tegens de wiel; 3 kalver schaer weijen aende bronckxen dijck; item alle de kercken en armen renten en de chinsen vijt een ijder sijn lott vijt gaende verblijven op een ijder sijn gedeijlt lott; item moet dit lott de beswarenissen van maesdijcken onderhouden: het bovenste vack maesdijck gelegen tegens de meulen wiel; 12 voeten maesdijck beneden de meulen; 10 voeten maesdijck met het lingsel inden neijen wiel gelegen; 5 voeten maesdijck tegens den tol hoff; 5 voeten maesdijck inden hoogen dijck tegens Joost Janssen de Lithts oven ackers; een halve roeije maesdijcken tegens belle cempken; een roeije maesdijck tegens de haer; 6 voeten maesdijck tegens Roeloff Theunissen huijs; de helft van 6 roeijen maesdijck tegens den neijen wiel; de helft van 20 voeten maesdijck aende afschouwe van Oijen.
Datering:
19-4-1697
Pagina:
5-6
Plaats:
Oijen
Toegangsnummer:
7326
Inventarisnummer:
28
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS