Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte168 De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschen is Jan Symonss vander Vest en Ruth Peter Tyelenss, inwoners van Veghel, gedaagd door Dircx soene wylen Dircx van Bel. Zij hebben een eed afgelegd aan Goerts Jans Willem Goertss, 'vorstere tot Vechel', die daartoe gemachtigd is door Danelden van Eyndthouts, schout van Pedelant. Ze verklaren onder ede dat zij – als 'nabueren van Dircken soe(ne) wylen Dircx van Bel wonende tot Vechel' – weten dat deze Dirck is 'een scamel huysman genyetende de elmoesen der tafelen des Heiligen Geest, hebbende drie moederloese ende onmundige kynderen, dair hy egeen erffguet toe en heeft dan alleen anderhalff loepense lants, weert wesende omtr(ent) tsiaers vier vaeten roggen, Vechelsen maten boven die lasten dair vuyt gaende, ende dat dese selve Dirck is een tochter int voirs(eyt) guet gecoemen vanden moeder wegen van synen drie kynderen voirs(eyt), ende dat dese Dirck voel sculdich is.' Als er niets gebeurt dan zal 'hy vanden erve d(aer) hy op woent moeten varen ende syn kynderkens sullen voer der goeder luyden doeren om hare broet moeten gaen'. Getuigen: Aernt Hanricxs, Hanricix Hanricxs, Willem Hanricxs, Wouter Willems, Jan hanricx en Thonis Hanricxs, schepenen.
Datering:
12-03-1545 (=1546)
Pagina:
133-134
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
25
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS