Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
 
 
Schepenakte746 Peter soone Roeff Janssoon inden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (dochter van Hanricken en wijlen zijn vrouw Baten dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese en wijlen zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals) heeft een erfcijns van 8 Carolus gulden verkocht aan Jasparen Surmonts soene wylen Jans, ‘onse mede scepene’. De erfcijns wordt betaald uit ‘eenen huyse, hostat ende hoff’ met toebehoren, groot omtrent 1 ‘sesterze’, gelegen aent Vranckevoirt int Davelair
- e.z.: Jan Peter Dircxs
- a.z.: ‘die gemeynt’
- e.e.: Jan Aertss van Hilvoert
- a.e.: Elysabeth dochter wylen Lambert Thonissoon

Ook uit ‘eenen stuck lants’ groot omtrent 1 ‘sesterze’, gelegen aldaar
- e.z. en e.e.: Gerit Lambert Thonis
- a.z.: ‘die gemeyne straet’
- a.e.: Rombout Hanricx Lamberts

Ook uit ‘eenen stuck lants genoemt die Keris streep’, groot omt
Ent 1 ‘Bosch sesterze, mit eenen stuck hoeyvels genoemt die Ryt, groot een dachmaet’, bij elkaar gelegen in die Nederboechse thiende
- e.z.: de erfgenamen van h(eer) Danels die Lew met anderen
- a.z.: Jan Loeyen hanricx en de erfgenamen van Hanricx Wouters en Ariaen dochter Seger Hanricx met anderen
- e.e. en a.e.: ‘die gemeyn straet’
Getuigen: Peter Hanricx Heymans en Jan van Tillair, ‘scepenen’.

In marge: ‘Joncker Joost Surmont ende Jan Christiaen van Stock(..) bekennen eerlijck voldaen te wesen voor eene helft deser erffelijcke renthe vuijt handen Handrick Lambertsse, waar mede dese helfte deser renthe is gecasseert ende annulleert in presentie van schepenen desen ondertekent desen (..) maij anno 1653’.
Getuigen: Peter Claessen en (met een merkteken) Daniel Jan Thonis, ‘schepenen’.
Datering:
27-1-1556 (=1557)
Pagina:
527-528
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
26
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS