skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
265 Jan Tyssen, aan de ene zijde, met Huijbert Geryts, 'inwoonder tot Erp', en Lysken weduwe van Peter Willem Aerts, aan de andere zijde, hebben 'van alle geschillen, questien, protesten ende debatten als sij tegens malkanderen gestustineert hebben gehadt voor heere schepenen in der stadt Shertogenbossche, als voor heeren schepenen van Vechel', een accoord gesloten.
* Lijsken zal 95 gulden geven 'aen haer parthijen' 'ter oorsaecke van seeckere testament aen henlieden gemaeckt ofte haerder voorsaetten', op 16-05-1628
* als ze dat niet betaald doet ze afstand van het goed waarmee deze 95 gulden belast is
* 'verders dat de comparanten elcx henne gedebourseerde penningen aen de bancke tot Vechel sal quijt sijn ende daer van niet meer te pretenderen behoudelyck alle verteringen hier ten secretarije gedaen, ende van dese comparitie met het schryven des accoorts parthyen contragentten malkanderen egalyck te helpen drage, onder dese restrictie nochtans dat de comparantte aleenich dal moetten af doen de geresende costen gepasseert ende geschiet tot Shertogenbossche', zonder dat in mindering te mogen brengen op de 95 gulden
* Jan Tijssen en Huijbert Gerijts beloven de comparante niet meer met deze kwestie lastig te vallen
Getuigen: Jan Roelofs van Kilsdonck, Adrij Hendricx Smidts en Jacop van der Hagen, schepenen
Datering:
21-11-1671
Pagina:
342-343
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS