skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
88 'Erfscheijdinge ende deijling tusschen Jan, Jacob ende Jan Thyssen, Teunis hendrick Lamberts als man en momboir van Mechtelt Thijssen, Claes Jacobs als in huwelijck gehadt hebbende Willemken Thijssen, geassisteert met Jan Thijssen en Jan Claessen van Uden, als momboiren over syne kinderen, Ariaen Ariaens van Vugt als man ende momboir van Heilken Thijssen, Lambert Meeuwissen als in huwelijck gehadt hebbende Teunisken Tijssen, ende Aart Jacobs als man ende momboir van Jenneken Tijssen, alle kinderen ende erfgenaemen van Thijs Jan Thijssen, verweckt bij Catalijn Jan Roelofs Olislagers, ende dat van de goederen haerder voorschreven ouders'.
Jacob Tijssen krijgt toebedeeld 'het huijs, hoff, boomgaert, gelegen aen de Heij'
* e.z.: de weduwe van Aart Reijnders
* a.z.: de condividenten en Peter Driessen cum ceteris
* e.e.: de Straat
* a.e.: de loop
Ook 'eenen acker lants', groot 5 loopens, gelegen aan de Heij
* e.z.: de weduwe van Aart Reijnders
* a.z.: de erfgenamen van Claes Gerits van Soest
* e.e.: de gemeinte
* a.e.: de weduwe van Aert Reijndes cum suis
Ook 'eenen halven hoijcamp genaemt Proostcamp, groot eenen halven buunder', gelegen aant Hintelt, 'volgens de afpaeling de condividenten te wegen'
* e.z.: het goed van Marten Jan Tyssen
* a.z.: Dries Lamberts van den Boogaert
* e.e.: de gemeinte
* a.e.: de condividenten
Ook 'een seste gedeelte hoijwas genaemt Lambert Aarts beent, groot twee karren hoijwas', gelegen agter Ham, neffens de condividenten en anderen, hooiende met Huijbert Aarts, Teunis Hendrick Lamberts en Hendrick Jan Hendricks cum suis, rijdende met de erfgenamen van Gielen Donckers.

Jan Tijssen den Oude krijgt toebedeeld 'de schuur gelegen aen de Heij bij het huijs vermelt int eerste lot'.
Ook 'drie stucken teulant gelegen aant Heij Ackers Hecken', groot ontrent 2 1/2 loopens
* e.z.,: de erfgenamen van Claes Gerrits van Zoest
* a.z.: de condividenten
* e.e.: de gemeinte
Vervolg:
* a.e.: de weduwe van Aart Reijnders
Ook 'een weijvelt genaemt de Rijt', groot 4 loopens, gelegen aen de Heij
* e,z,: het goed van de weduwe vam Aart Reijnders
* a.z.: Teunis Peters
* e.e.: de loop
* a.e.: de condividenten en anderen
ook 'het lant met den boogaert genaemt Suurmonts Kamp, gelegen aen de Heij', groot 5 loopens
* e.z.: het eerste lot
* a.z.: Peter Driessen cum suis
* e.e.: de loop
* a.e.: de gemeinte
Ook 'het nieuwe lant, groot ontrent twee loopens', gelegen aen de Heij
* e.z.: de condividenten
* a.z. en e.e.: de gemeinte
* a.e.: Peter Hendrick Rutten cum suis
Ook 'een hoijveltie genaemt den Proostkamp, gelijck het gepaalt is, groot eenen halven buunder'
* e.z.: het eerste lot
* a.z.: Dries Lamberts
* e.e.: Huijgembos
* a.e.: Marten Jan Thijssen
Ook 'een vierde part hoijvelts, gelegen in Lambert Aarts Beemt agter Ham, hoijende ende reijende ende gelegen gelijck int eerste lot is vermelt'.
Ook 100 gulden die wordt betaald uit het lot van Claes Jacobs.
Dit lot is belast met een cijns van 2 1/2 oort te betalen uit het voorschreven nieuw lant.

Claes Jacobs van Uden, getrouwd geweest met Willemke Tijssen krijgt toebedeeld 'het huijs op Ham met de schuur ende aengelegen landerien', groot 4 1/2 loopens, gelegen op Ham
* e.z.: de gemeine straat
* a.z.: de condividenten
* e.e.: Hendrick Gielen Donckers
* a.e.: Jan Dielis cum suis
Ook 'eenen eijckenboom staande op de steeg'.
Dit lot is belast met:
* een cijns van 3 gulden aan den heer Donder als rentmeester
* een cijns van 2 gulden en 2 stuivers aan het groot gasthuijs tos 's Hertogenbosch
* een cijns van 2 stuivers en 1 oort 'in drie perceelen' aan de heer van Helmond
Dit lot moet 25 gulden betalen aan het vierde lot, en 25 gulden aan het vijfde lot.

Ariaen Ariens van Boermans als man van Heilken Tijssen krijgt toebedeeld 'twee deelen teulants', groot int geheel 4 loopens, gelegen op Ham
Vervolg 2:
* e.z.: het goed van Hendrick Gielems emn de condividenten
* a.z.: de gemeine steeg
* e.e.: Hendrick Gielens
* a.e.: de condividenten
Ook 'een hoijbeemt genaemt Willem Thomas Beemt, groot ontrent drie karren hoij, gelegen agter Ham, hoijende met Nelis Arien Boermans, reijende met de erfgenaemen van Lenart Penninx'
* e.z.: Huijbert Aarts en de erfgenamen van Jan Thijs Daendels cum suis
* e.e.: de erfgenamen van Gielen Donckers
* a.e.: Lambert Jan Dircks cum suis
Dit lot krijgt 25 gulden van het derde lot.

Lambert Meeuwis als man van Teunisken Tijssen krijgt toebedeeld 'een stuck lants, het derde part inHendrick Deenen acker, soo ende gelijck het afgepaelt is', groot ontrent 1 1/2 loopens, gelegen op Ham
* e.z., a.z. en e.e.: de condividenten
* a.e.: de steeg
Ook 'eenen acker teulants', groot 2 loopens, gelegen in de Langveltse thiende
* e.z.: Huijbert Aarts
* a.z.: de steeg
* e.e.: Arien Jan Tijss Deenen
* a.e.: de condividenten
Ook 'een stuck teulants' gekomen van Hendrick Ariens en Huijbert Aarts
* e.z. en a.z.: de condividenten
* e.e.: Hendrick Gielens
* a.e.: Huijbert Aarts
Ook 'een buunder hoijvelts gelegen aen de Watersteeg'
* e.z.: het goed van Peter Roelofs cum suis
* a.z.: mevrou van Erp
* e.e.: Dielis Willems cum suis
* a.e.: Frens Peters cum suis
Dit lot krijgt 25 gulden van het derde lot.

Aart Jacobs als man van Jenneken Tijssen krijgt toebedeeld 'een huijs met de schop en het vierde part van de est ende oven met den horst, gelegen aent Beuckelaer'
* e.z.: Arien Goossens
* a.z.: de condividenten, 'tot de gestelde paelen'
'Ende sal dit lot de wech moeten houden'.
Ook 'het kerc streeptie daer neffens gelegen'.
Ook 'twee stucken teulants gelegen op den Voorsten Acker', groot 1 1/2 loopens
* e.z.: het goed van Arien Goossens
* a.z.: Lambert Zimons
* e.e.: Jan Jansen
* a.e.: de condivident
Datering:
11-01-1681
Pagina:
158-166
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
57
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS