Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
3.885 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Schepenakte180 Johannes de Hoog, landbouwer te Wanroij verklaart f 2.300,- schuldig te zijn aan Petrus Victor Sormani, doctor in de letteren en conrector aan het gymnasium te Maastricht. Waarborg: bouwland te Wanroij sectie B 621; bouwland, een tuin, boomgaard, huis, stal en erf, weiland, bouwland en hakhout te Wanroij sectie C 490, 603, 604, 605, 814, 1252, 1253 en 1385.
Datering:
13-05-1895
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Wanroij
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7048
Inventarisnummer:
169
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte157 A. 1 Christiaan kersten, arbeider te Hees bij Nijmegen; 2 Johannes Kersten, arbeider te Nijmegen; 3 Lambertus Kersten, arbeider te Wanroij; B Wijnand van den Hulsbeek, meester ijzersmid te Wanroij laten onroerende goederen verkopen. Verwijzing naar akte van transport van 06-09-1878, naam notaris is niet vermeld. Het betreft: koop 1 een huis met stal, schuur, erf, tuin, bouw- en weiland te Wanroij genaamd “De Nor” sectie C 964 en 1011. De comparanten onder A aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders wijlen de echtelieden Jan Kersten en Christina Abels, beiden te Wanroij overleden. Koop 2 een perceel bouwland te Wanroij nabij “de Nor” sectie C 1266. Voor de helft behorend aan de comparanten onder A en de wederhelft comparant B. Koper van de massa voor f 680,- is Godefridus Niesen, winkelier te Wanroij.
Datering:
13-04-1895
Soort akte:
Transport
Plaats:
Wanroij
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7048
Inventarisnummer:
169
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte156 Lambertus Kersten, akkerman te Wanroij verkoopt roerende goederen, waaronder mest, gereedschap, huisraad een geit en kippen voor f 43,80.
Datering:
13-04-1895
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Wanroij
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7048
Inventarisnummer:
169
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
thumbnail
Schepenakte154 Anna Maria Hoevenaars, landbouwster te Wanroij benoemt haar man Hendrikus Schuurmans tot universeel erfgenaam. Bij zijn vooroverlijden benoemt zij haar zuster Helena Maria Hoevenaars weduwe van Antoon Pittens tot erfgename. Zij herroept eerdere testamenten.
Datering:
13-04-1895
Soort akte:
Testament
Plaats:
Wanroij
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7048
Inventarisnummer:
169
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS