skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Astrid de Beer
Astrid de Beer RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
2 Handrick Evertssen opten Wiel, Michiel Corsten van Hees, Paulus Janssen van der Merendonck, Lenaerdt Jaspars Thonisken weduwe Corstiaen Jan Willems, Jan Arien Rijckaertss, Willem Janssen van der Merendonck, Anneken weduwe Handrickx de Rademaecker, Willem Adamss., Margriet weduwe Handrick Geraertss., Jan Willem Heerse, Willem Willem Heersen, allen inwoners van de dingbank van Sint-Michielsgestel. Joris Daemen uit Schijndel en Goyaert Janssen uit de baanderheerlijkheid Boxtel allen pachters en gebruikers van de landerijen va het beneficie van de Woesterhoeven in de heerlijkheid Sint-Michielsgestel leggen en verklaring af ter instantie van Corstiaen Janssen van Hees dat zij in 1633, toen de Prins van Oranje met zijn leger te Boxtel, Gemonde, Gestel onder de hoek van Schijndel lag, zij niet hebben kunnen profiteren van hun landerijen, maer dat alle ende het geheele gewasch oft schaere van den jaere XVIc ende drijendedartich door het legervolck van sijne genaede vs. alsoo is geruineert ende vernielt affgemeijdt ende vervoedert geweest dat veel daer noyt sicht oft seysie op en mochten brengen 3ende die ietswets over nacht eer tselve rijp was hadden gemeijdt tselve van de ruyters weder genomen hadden, jae soo veel qualijck behouden dat sij die naerschare mochten gebrijcken ende nochtans alle scattingen ende contributien die van dorpswegen seer excessivelijck groot sijn evenwel moeten betaelen, in den vuegen dat die voorgenoemde deponenten alleen egheene prouffijt van hen landerijen en hebben gehadt maer groote schaede door geleden. Allegerende voor zedene van welwetenheijt dat sij den voorgenoemden schaede (thunder grooter droeffheijt) selffs hebben geleeden ende gevoelt ende oversulcx presenteren tselve ten allen tijden met henne eede voor alle gerichte ende hooven te besweiren ende te bevestigen.
Vervolg:
– Ende wandt goddelijck ende rechtveerdick is der waerheijt te getuygen consenteerden sij dese acte hier van te worden gemaeckt ende tselve met henne eijgen handen ondertekent ten daege maendt jaire als boven”. Daarna volgen de handtekeningen of de merktekens van hen die niet konden schrijven.
Datering:
22-02-1635
Pagina:
11
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
11
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS