skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Jean Samuel de Martines in garnizoen

vertelde op 1 januari 2018 om 16:47 uur
Onze voorouder, Jean Samuel de Martines, kwam in 1786 als officier in dienst van het Staatse leger en wel in de lichte troepen van de Franse generaal De Maillebois. Deze lichte troepen werden in 1787 al weer opgeheven. Onduidelijk is waar Jean Samuel de Martines daarna in garnizoen gelegen heeft. Wel weten we dat hij in 1796 met pensioen ging toen het Staatse leger werd opgeheven. Het is mogelijk dat hij na opheffing van de lichte troepen in het regiment van generaal De Maillebois bleef en dus onderdeel was van het regiment Nationalen De Petit Nr. 15 (Petit nam de leiding van dit regiment over van De Maillebois in 1791 na het overlijden van De Maillebois). Dit regiment was in 1794 gelegerd in Den Bosch.
Zou iemand mij kunnen helpen met het vinden van bewijs dat Jean Samuel inderdaad in dit regiment in 1794 in Den Bosch was gelegerd?
Het officiersboekje van Jean Samuel de Martines geeft alleen informatie over zijn pensioen (is al opgevraagd bij het militair museum in Soest).
Ik hoop dat het gaat lukken!
Groeten,
Annemarie

Reacties (54)

Michiel zei op 1 januari 2018 om 18:35
De commissieboeken van de Raad van State (gahetna.nl) vermelden de Martines niet. Besluiten van officiële overheidsorganen uit de jaren 90 -Google Books- vermelden alleen dat hij gepensioneerd was als luitenant van de lichte troupen Maillebois. Er is een stamboek De Petit 1793-1796 in het archief van de Raad van State in het Nationaal Archief; of dit ook officieren bevat, kan ik uit de inventaris niet afleiden.
Michiel zei op 1 januari 2018 om 18:39
Precisering: volgens de genoemde inventaris gaat het om stukken (zonder nadere aanduiding) infanterie De Petit 1793-1795. Wat het inhoudt, wordt niet vermeld.
Michiel zei op 1 januari 2018 om 23:20
@Annemarie
genoemde overheidspublicaties op Google Books vermelden ook gepensioneerde officieren met toevoeging "Inf. Petit". Als de Martines in De Petit had gediend bij zijn pensionering, zou dat toch wel in de lijsten zijn vermeld. Het lijkt er dus vooralsnog op dat hij de dienst met de Maillebois heeft verlaten.
Annemarie de Martines zei op 1 januari 2018 om 23:41
Hoi Michiel,
Dat is wel een interessante gedachte. Inderdaad staan in alle stukken die ik ben tegen gekomen dat hij van de lichte troepen van Maillebois was. Ik weet ook dat de officieren een aantrekkelijke financiële regeling kregen (jaarlijks een half jaar salaris als ze in de Republiek bleven) bij de opheffing in 1787. Het zou kunnen dat dat in 1796 omgezet is in een pensioen.
Komt bij mij wel de vraag naar boven wat je als 32-jarige Zwitser dan in Nederland gaat doen. Wellicht voor Zwitserse families werken? (Ik heb stukken waarin hij als getuige wordt genoemd in een zaak bij de familie De Sturler)
Hij trouwt overigens pas in 1805 op 50-jarige leeftijd.
Michiel zei op 2 januari 2018 om 14:09
Ik hoi pas in juli Annemarie. Als je van boerenafkomst ben dan weet je dat.
Loslopende vrijgezellen zijn in genealogisch opzicht moeilijk traceerbaar, tenzij ze bijv. als getuige in notariële akten optreden. Je zou eens kunnen kijken in de online index op de notariële akten van Amsterdam (database in opbouw).
Annemarie de Martines zei op 2 januari 2018 om 22:03
Dank voor je tip over de notariële akten van Amsterdam. Ik ga eens kijken of ik daar iets vid.
Michiel zei op 2 januari 2018 om 23:11
Zoeken door de website van het Nationaal Archief op 'Maillebois' levert nog een lijst van officieren op van zijn regiment uit 1785. Als er jaarlijkse betalingen zijn verricht aan de officieren ná 1787, is dat ergens geregistreerd (maar bewaard gebleven?) en zou dat een verblijfplaats kunnen opleveren. Je zou weer aan het Nationaal Archief kunnen vragen welke overheidsinstanties die uitbetalingen deed; stond het regiment De Maillebois ter repartitie van een bepaald gewest?
Annemarie de Martines zei op 3 januari 2018 om 16:42
Via de chat van het Nationaal Archief heb ik wel een aantal pensioenstaten waarin Jean Samuel de Martines voorkomt, gekregen. Alleen had ik die zelf al gevonden een paar maanden terug. Dus geen specifiek antwoord over de periode 1787 - 1796. Ik ga het de komende dagen nog eens proberen.

De notariële akten van Amsterdam leveren ook geen informatie op. Evenals alle online indexen van de andere archieven van Amsterdam.

Ik heb mijn vraag nu ook uitgezet bij het Militair Museum in Soest. Hopelijk kunnen zij mij verder helpen
Helena zei op 5 januari 2018 om 08:09
Annemarie, - bij een eerdere vraag over je voorvader hadden we al de notering dat Jan Samuel de Martines sedert 6 april 1786 als 1e luitenant in dienst van het Rijk was. Gevonden bij DocuDataDeuren (jou ook wel bekend). Er zal dan toch meer hiervan te vinden moeten zijn?

http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/huwelijk-joannis-samuel-de-martines-en-maria-louisa-jansen

8-11-1838 Nieuw adm. archief Deurne inv.nr. 19/13 corr. reg. burgemeester brief nr 363 aan de gouverneur.
Maria Ludovica Janssen, weduwe van de gepensionneerde 1e luitenant Jan Samuel de Martines heeft bij zijne majesteit een rekwest ingediend. De Martines was sedert 6 april 1786 als 1e luitenant in dienst van dit Rijk en heeft tot aan diens overlijden op 3-5-1835 een jaarlijks pensioen genoten van 350 gulden. Door zijn overlijden werd ze daardoor ook beroofd van 'een voornaam middel van bestaan'. Ze heeft daarnaast slechts een jaarlijks inkomens wegens verhuur van een huis met enige percelen land van 120 gulden.

Via delpher boeken vonden we ook nog dat hij in maart 1805 woonachtig geweest moet zijn in Amsterdam [ zie link en ga dan naar pagina (51)
https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22s+de+martines%22&page=1&coll=boeken1&identifier=891XAAAAcAAJ
Annemarie de Martines zei op 5 januari 2018 om 09:25
Hoi Helena,
Ondanks de informatie die we al hadden, ben ik niet verder gekomen. Zelfs het officiersboekje geeft geen verdere informatie, behalve dan de hoogte van de pensioenuitkering en dat zijn regiment de lichte troepen van De Maillebois was. Dit regiment werd in 1787 opgeheven.
Vandaar dat ik wil uitvinden wat hij heeft gedaan van 1787 tot 1796 (opheffing staatse leger en start pensioen voorouder). Tot nu toe ben k niet veel wijzer geworden, vandaar dat ik de hulp van het forum opnieuw heb ingeschakeld.
Groeten,
Annemarie
Michiel zei op 5 januari 2018 om 15:11
Volgens milwiki werd het Legioen de Maillebois op 12 april 1786 opgeheven.
De brief van de burgemeester van Deurne (zie hierboven) vermeldt dat de Martines 1e luitenant was sinds 6 april 1786. Het rekest van de weduwe aan de Koning moet te vinden zijn in het archief van de Staatssecretarie (berustend bij het Nationaal Archief), dat o.a. als taak had de behandeling van rekesten. Misschien geeft het dossier in het archief van de Staatssecretarie meer details.
De commissieboeken van de Raad van State geven alleen de aanstelling van officieren vanaf de rang van kapitein; dat de Martines daarin niet wordt aangetroffen (index op site gahetna.nl) bewijst dat hij het niet verder bracht dan luitenant.
Michiel zei op 5 januari 2018 om 18:15
Op een genealogische site vond ik het volgende:

Enige opheldering wordt verschaft misschien door het volgende uit het Nederlands Jaarboek deel 21 waarin staat:
Den 11 april (1786) besloten de Algemeende Staten de nieuw opgerigte ligte krygsbenden als van den Grave de Maillebois, van Mattha, van Hessendarmstad, van Steenbach, af te danken, zodat na den 15 april geene verdere betalinge aan dezelven zou mogen geschieden.
De opgerigte krygsbenden van den Rhyngrave van Salm zouden voor eerst nog niet worden afgedankt.

En iets verderop:
Het Corps van den Rhyngrave van Salm (welke Graaf binnen korten uit Parys terug wordt verwagt) is naar 's Hertogenbosch vertrokken om daar in de plaats van het afgedankte Legioen van den Grave de Maillebois bezetting te houden.
Den 14 april was in 's Hertogenbosch van wegens den Hoogschout, Schepenen, Gezwoorene en Raden der Stad afgekondigd dat de Onderofficieren en Gemeenen van het Corps van den Grave de Maillebois mits gaders derzelver Vrouwen, Kinderen en aanhorigen binnen drie dagen na de afdanking die stad moesten verlaten, teffens met verbod aan de Burgers en Ingezeetenen, om dezelven te huisvesten, of wooningen aan dezelven te verhuuren, alles met een oogmerk om de beletten dat die lieden niet tot bezwaar der Armenfondsen aldaar mogten blijven.
Michiel zei op 5 januari 2018 om 18:28
Komt de Martines niet in deze lijst voor, aanwezig bij het Nationaal Archief?
Aamwinsten Eerste Afdeling, invnr 293
293 Lijst van officieren van het legioen van de generaal De Maillebois en condities waarop dit regiment in dienst van de Staten-Generaal was genomen 1785 2 stukken
Michiel zei op 5 januari 2018 om 18:44
Woelderink vermeldt in zijn Inventaris van de archieven van stadhouder Willem V (archieven aanwezig bij het Koninklijk Huisarchief) als inventarisnr 2059 een pak stukken uit 1784-85 over de troepenvermeerdering en oprichten van lichte troepen van Maillebois, met de aantekening: brieven van militairen die zich aanbieden aan Willem V.
Te vinden via Google Books zoeken op 'lichte troepen Maillebois'.
Annemarie de Martines zei op 5 januari 2018 om 19:59
Dank voor je speurwerk, Michiel.

Ik beschik al over de info die je op de genealogische site gevonden hebt; op zich geeft dit geen nadere informatie over waar Jean Samuel de Martines na 1786 verbleef en waar hij de kost mee verdiende.

Je suggestie over het Koninklijk Huisarchief leveren potentieel 6 interessante dossiers op. Ik zal bij de directeur ervan een verzoek tot inzage indienen.

Zou je willen aangeven waar je de invnr 293 hebt gevonden op de site van het Nationaal Archief? Ik kan 'm nl. niet vinden.

Nogmaals dank, ik waardeer je tijd en hulp zeer!
Michiel zei op 5 januari 2018 om 22:26
Je kunt 'Archiefinventarissen' doorzoeken op de site van gahetna Annemarie.
Typ 'Maillebois' en je krijgt de inventarissen waar het woord in voorkomt, klik op de inventaris en het juiste tabblad. Maar als ik jou was zou ik het originele rekest zoeken in het archief van de Staatssecretarie 1813-1840. Er werden dossiertjes gevormd in dit archief en behalve het rekest kunnen nog andere stukken daarbij behorend bewaard zijn. Elk jaar (vermoedelijk is het jaar 1838) zijn er indices die naar datum en nummer besluit (per dag) verwijzen. Met een beetje geluk tref je meer details bij het KB aan. Ik acht het niet onmogelijk dat de Martines in zijn leven rekesten heeft gestuurd naar de Koning. Ook zou ik een kopie van de originele brief van de burgemeester van Deurne opvragen. Zoals je al zal hebben gezien, lijkt het nu alsof de Martines maar 6 dagen luitenant onder de Maillebois is geweest...
Helena zei op 5 januari 2018 om 22:35
interssante zoektocht...bekende naam [ ..woonde jaren terug zeer nabij in de Veldstraat..]
Helena zei op 5 januari 2018 om 22:40
27-2-1836 Nieuw adm. arch. Deurne inv.nr. 19/2 brief nr. 5
Missive van de gouverneur houdende verzoek om inlichting en uiterste wilsbeschikking van de goederen van de Heer I.S. de Martines, overleden; aan z.e. opgegeven dat dezelve een vrouw en een kind in 't leven heeft.
(bron: DDD)
Annemarie de Martines zei op 5 januari 2018 om 22:48
Grappig dat je zo dicht bij het Haageind hebt gewoond. En ja, De Martines is/was een bekende naam in Deurne.

Dank voor het traceren van bovengenoemde missive.
Annemarie de Martines zei op 5 januari 2018 om 22:50
Hoe kom je zo tot de conclusie dat J.S. de Martines slechts 6 dagen gediend heeft onder De Maillebois, Michiel?
Helena zei op 5 januari 2018 om 22:58
9-5-1835 Nieuw adm. archief Deurne inv.nr. 19/13 corr. reg. burgemeester brief nr 300
aan de gouverneur
Medegedeeld wordt dat Jan Samuel de Martines, gepensionneerd eerste luitenant in Nederlandsche dienst, geboren te Genthod bij Geneve in Zwitserland en wonend te Deurne, alhier is overleden op 4 mei 1835. Hij genoot een jaarlijks militair pensioen van 350 gulden (certificaat van inschrijving nr 3097). [ bron: DDD]
Helena zei op 5 januari 2018 om 22:59
26-2-1836 Nieuw adm. archief Deurne inv.nr. 19/13 corr. reg. burgemeester brief nr 324
aan de gouverneur
De op 4-5-1835 te Deurne overleden Jan Samuel de Martines laat een zoon Gabriel Frederik na die 29 jaar oud is. De overledene heeft geen wilsbeschikking gemaakt voor zover bekend. [ DDD]
Annemarie de Martines zei op 5 januari 2018 om 23:09
Dank! De bron DDD staat waarvoor?
Helena zei op 6 januari 2018 om 00:24
DocuDataDeurne. http://www.docudatadeurne.nl/DocuDeurne/index.php?title=Hoofdpagina
Tot voor enkele jaren terug was dit digitaal historich archief toegankelijk voor iedereen. Nu moet je lid van de Heemkring zijn; inloggen. Heb de files- voor zover ze toen online stonden- kunnen opslaan, maar sindsdien dus geen updates meer. (ben geen lid van de Heemkring in Deurne).
Michiel zei op 6 januari 2018 om 00:24
Het Naamregister der heeren officieren...1785 vermeldt bij de Maillebois sous-lieut. de Martines en datum 25 Februari 1785. Dit moet de datum van zijn aanstelling van sous-lieutenant zijn. De Martines was blijkens de brief van de burgemeester van Deurne sedert 6 april 1786 1e luitenant in dienst van (toendertijd) de Republiek. Hij is gepensioneerd als luitenant effectief lichte troepen Maillebois. Google Books vermeldt een hoge officier van Maillebois die bij licentiatie van dat legioen op grond der aangegane caputilatie op pensioen is gesteld. Dat wil zeggen dat bij opheffing (=licentiatie) van het legioen die officier op grond van een caputilatie (daarmee is hier niet overgave bedoeld, maar een overeenkomst tussen regeringen met de voorwaarden waarop een regiment in dienst werd genomen) op pensioen werd gesteld. Later, toen de Republiek ten onder was gegaan, werd blijkbaar dit of deze pensioenen ter discussie gesteld en moest een beslissing genomen worden om dit pensioen van Maillebois (weer) op de pensioenlijst te plaatsen. Wat ik denk (met onderzoek aan te vullen). De Martines is benoemd tot sous-lieutenant onder De Maillebois op 25 februari 1785. Hij werd bevorderd tot 1e luitenant in diens legioen op 6 april 1786. Zes dagen vóórdat het legioen werd opgeheven, dus ik vermoed (maar zeker weten doe ik het niet) dat men hem een hoger pensioen heeft gegund door hem op de valreep tot eerste luitenant te bevorderen. Toen het legioen werd opgeheven is op grond van de caputilatie hem een bepaald pensioen toegekend. Zie de Aanwinsten 1e afdeling invnr 293, want daarin staan de condities waarmee dit regiment in dienst kwam van de Staten-Generaal, de Republiek dus. De Martines zal vermoedelijk in dit invnr 293 genoemd zijn. Ik krijg de indruk dat de f 350,- zijn enige militair pensioen vormde en dat hij dus ná 1786 andere dan militaire activiteiten heeft gehad. Of hij verplicht was in de Republiek te verblijven vanwege het pensioen dat hij kreeg weet ik niet, maar misschien zeggen de condities in invnr 293 daar iets over. Opheldering over zijn leven tussen 1786 en 1805 is er nog niet, maar misschien zegt het rekest aan de Koning en eventuele bijlagen daar nog iets over.
Hij was dus 6 dagen 1e luitenant om precies te zijn, maar misschien heeft hij daar nog jarenlang profijt van getrokken door zijn pensioen van 350 gulden.
Michiel zei op 6 januari 2018 om 01:06
Het enige officierenboekje (tot 1810 verschenen) waarin J.S. de Martines wordt vermeld, is dat van 1785. Zie http://www.nederlandsmilitairerfgoed.nl/nl/projecten/22-officiersnamen
Het is dus wel uitgesloten dat hij in de periode 1786-1805 nog officier in het Staatse/Nederlandse leger is geweest.
De vermelding 1e luitenant in Deurne na zijn dood komt op losse schroeven te staan door een vermelding in de Decreeten van het Intermediair Wetgeevend lichaam des Bataafschen Volks 1e deel 1798, p. 145 d.d. Juny 1798, waarin sprake is van requesten van een aantal officieren, waaronder "J.S. de Martines, gepensioneerd Sous-Lieutenant."
Die Decreeten zijn te vinden bij www.delpher.nl , waar de Martines behalve op "Jean Samuel de Martines" ook tweemaal te vinden is als "J.S. de Martines" (in 1807 solliciteert hij naar de vacante post van plaats-majoor van Harlingen).
Michiel zei op 6 januari 2018 om 01:09
Geen officier in Nederlandse leger periode 1785-1805 moet 1786-1810 zijn.
Michiel zei op 6 januari 2018 om 16:11
Een schijnbare tegenstrijdigheid die ik hierboven signaleerde, kan ik wel oplossen. Uit de Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, bijlage A bij besluiten 17 juli 1799 blijkt dat de 'luitenanten effectief' 400 gulden pensioen genoten en de sous-lieutenanten en cornets 350 gulden (p. 24 e.v.). De Martines wordt onder de luitenanten genoemd, maar genoot -in tegenstelling tot bijna allen van hen- geen 400 maar 350 gulden pensioen. Dat laat zich als volgt verklaren. Hij moet inderdaad op 6 april 1786 tot 1e luitenant zijn benoemd, maar verkreeg het pensioen van een sous-lieutenant. Het grootste deel van zijn diensttijd bij het Legioen van Maillebois is hij sous-lieutenant geweest, pas 6 dagen voor het definitieve einde van deze eenheid is hij bevorderd tot eerste luitenant. Nu wordt ook begrijpelijk waarom hij in een decreet uit juni 1798 gepensioneerd sous-lieutenant wordt genoemd (zie mijn bericht van 6 januari om 01:06 uur).
Annemarie de Martines zei op 6 januari 2018 om 20:01
Hoi Helena, dank voor de info omtrent DocuDataDeurne. Ik heb problemen met mijn wachtwoord, nieuwe aangevraagd, nog niet ontvangen, dus ik kan er nu even niet in.
Annemarie de Martines zei op 6 januari 2018 om 20:16
Zo, die onduidelijkheid heb je mooi opgelost. Ik vroeg me al af waarom iedereen in die lijst 400 florijnen kreeg en Jean Samuel de Martines maar 350. Niet helemaal onbegrijpelijk dat hij nog een keer een verzoek heeft ingediend tot verhoging van zijn pensioen (wat werd afgewezen).
Binnenkort toch maar eens een dagje Nationaal Archief in Den Haag plannen. Jouw suggesties van invnr. 293 en het archief van de Staatssecretarie lijken mij interessant genoeg om daarvan de dossiers eens in te zien.

Overigens stuitte ik gisteren op een interessant verhaal van ene Jean Ternant. Ook hij diende in het regiment van Maillebois, maar dan in een hogere rang (ik meen kolonel) en bleef na ontbinding van het regiment ook in Nederland. Al snel werd hij door de patriotten ingehuurd om de vrijkorpsen/exercitie-genootschappen op poten te zetten. Het zou zo maar kunnen dat Jean Samuel de Martines door deze Jean Ternant gevraagd is om hem hierbij te helpen. Hij zal ongetwijfeld mensen nodig hebben gehad om de burgers die zich aanmeldden voor de vrijkorpsen, enige militaire vaardigheden bij te brengen. Het zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor zijn activiteiten in de periode na opheffing van het regiment van De Maillebois. Deze activiteiten moeten hem in Amsterdam gebracht hebben. Ternant voerde de troepen aan in deze stad en Amsterdam was het laatste bolwerk dat nog niet gevallen was voor het Pruisische leger dat op verzoek van de stadhouder de orde kwam herstellen in het najaar van 1787. De patriotten verloren uiteindelijk de strijd en velen vluchtten naar Frankrijk. Ternant week ook uit naar Parijs. Mogelijk is Jean Samuel de Martines in Amsterdam blijven hangen; wellicht wilde of kon hij niet vluchten (laag in officiersrang?). Het zou kunnen verklaren waarom hij in 1805 in Amsterdam woonachtig was.
Michiel zei op 6 januari 2018 om 22:09
Als je naar het Nationaal Archief gaat, zou het volgende document ook nog interessant kunnen zijn (o.a. vanwege de brieven van Maillebois aan de thesaurier, die over financiële zaken zullen gaan):

1.01.19 Inventaris archief Raad van State 1581-1795, invnr 2484

2484 Defensieplan naar aanleiding van de geschillen met de keizer over het openen van de Schelde, 1784-1786


NB:


- Resoluties van de Staten-Generaal en de Raad van State, en conferenties met generaal graaf De Maillebois over een defensieplan, 1784-1785

- Onderhandelingen met graaf De Maillebois over zijn aanstelling tot generaal van de Republiek en over het aanwerven en de afdanking van zijn legioen, 1785-1786

- Ontwerpen en voordrachten tot hervorming van het leger van de Republiek met beschouwingen daarover van graaf De Mailebois en anderen, 1785-1786

In deze pakketten liggen verscheidene brieven van graaf De Maillebois aan de thesaurier-generaal Bisdom
Michiel zei op 8 januari 2018 om 17:24
Vandaag kwam mij de in druk uitgegeven autobiografie van Adriaan van der Willigen (1766-1841) onder ogen (gepubliceerd door Verloren in 2010). Van der Willigen was enkele jaren officier in het regiment-Douglas dat in voorjaar 1786 van Arnhem naar 's-Hertogenbosch werd verplaatst. Hij maakt daar kennis met het korps Maillebois, dat bij hem een weinig positieve indruk achterlaat (p.82):
"Wij bevonden ons hierin guarnisoen met de nieuw opgeworven vrijcorpsen van Mailbois en Salm.(...)Het corps van Mailbois bijzonder had een zeer goede bende muzikanten en dit, geloof ik, was wel het beste van het geheele corps.(...)Voor mijn vertrek wierd het corps van Mailbois, dat men nauwlijks een jaar geleeden had beginnen op te richten en dat nog niet eens compleet was, gereduceert. Aan ijder man een ducaat reijsgeld en aan de officieren pensioen toegelegd, kogt men [hen] uit met drie jaren pensioen, ineens te betalen. Dit corps heeft den Lande zeer veel geld gekost. Er was nog [=noch] administratie, nog [=noch] discipline onder hetzelve. Ik heb ook de paarden van de cavallerie etc. , die zeer slegt waren, op de wal zien verkopen. Men verkogt er onder anderen zes voor f 25.- ."
Natuurlijk hetgeen Van der Willigen beweert, door eigen onderzoek nog wel te bevestigen dan wel te ontkrachten...
Annemarie de Martines zei op 8 januari 2018 om 19:54
Wauw, dat is een interessante bevinding van deze meneer Van der Willigen. Hij zal het toch niet voor niets opschrijven.....
Ik ga eens kijken of ik deze autobiografie via de bibliotheek kan opvragen. Erg bedankt voor je speurwerk!
Ook bedankt voor het noemen van het archiefnummer 1.01.19.
Geraldine zei op 10 januari 2018 om 18:21
Dag Annemarie,
op 21 juni 2017 om 15:45 uur schreef je bij je eerste vraag van 21 juni 2017:
In het archief van de gemeente Lausanne ligt een compleet uitgeschreven stamboom van het geslacht De Martines met alle takken. Mijn man Peter heeft 30 jaar geleden daarvan kopieën gemaakt, alleen zijn die nu niet meer leesbaar.

Wel, ik ben in Lausanne en naar het gemeente archief geweest en kan je zeggen waar de stukken over de familie zich bevinden.
Dat is niet in het gemeente archief maar in Les Archives cantonales vaudoises bij Lausanne
Archives cantonales vaudoises, Rue de la Mouline 32, CH-1022 Chavannes-près-Renens
http://www.patrimoine.vd.ch/fr/archives-cantonales/accueil/
De ingang on-line is:
http://www.davel.etat-de-vaud.ch/detail.aspx?ID=165853
Famille de Martines.
11/9/1561 - 3/22/1823 Dossier P Joffrey 89-90 Localizes the unit of description in the archive plan 14
Contient également un très beau registre colorié, le "Livre armoisrialle et genealogique de la Maison De Martine", daté de 1689. Contient en outre de très nombreuses reconnaissances de biens, certificats militaires, lettres de bourgeoisies, testaments, contrats de mariage, actes de naissances et de décès, actes attestant de transactions, ainsi que des "notices historiques" sur la famille.


Dan een andere bijdrage
BHIC archieven, Notaris-, schepen- en andere akten, 6 juli1805 Sambeek
76 Schoolmeester Hermanus Rijnen, Predikant Wilhelmus Maas met volmacht van de Eerw: Heer Joannes Maas predicant te Grijpskerken en zijn zus Adriana Margaritha Maas weduwe van wijlen eerw: Johan Hendrik Holsappel (Midelburg Zeeland d.d. 8 april 1805) dragen op aan Samuel de Martines gepensioneerd Luitenant ten Diensten der Bataafsche Republicq & Maria Louisa Janssen e.l. een hof, huis met de halve put en schouw, groot 26 roeden aan de Vrijthof en de Pastorijen hof, belast met 2 sester rogge geestelijke pagt en 1 kan oly aan de kerk alhier. Coopspenning: 650 – 0 – 0; 2 sester rogge 35 – 0 – 0; 1 kan oly 10 – 0 – 0; 695 – 0 – 0. 40ste penning: 17 gulden 7 stuiver 8 penning, d.d. 19 juni 1805.

Veel succes met je zoektocht en groeten uit Lausanne
Annemarie de Martines zei op 12 januari 2018 om 10:45
Dag Geraldine,
Jeetje, dit vind ik wel heel bijzonder. Dat je die moeite voor mij genomen hebt! Heel hartelijk dank. Fijn dat je ook het adres uitgeschreven hebt, dan heb ik dat meteen paraat als ik er heen ga: ik zie een korte vakantie naar Zwitserland wel in de planning passen dit jaar.
Ik heb op Davel meteen nog verder gezocht op 'Familie de Martines' en er zijn nog meer dossiers die helemaal of gedeeltelijk over de familie gaan.

Dank voor je andere bijdrage uit de BHIC archieven. Deze had ik ook al gevonden. Het zou nog wel interessant zijn om uit te vinden of Jean Samuel het huis en perceel weer verkocht heeft toen hij in 1810 naar Deurne vertrok of dat hij het in bezit gehouden heeft en dus verhuurd/verpacht heeft. Ik heb daar geen gegevens over kunnen vinden.

Een plezierig verblijf nog in Lausanne!!
Arno zei op 12 januari 2018 om 12:55
Beste Annemarie de Martines,
Misschien zijn de hiernavolgende gegevens een oplossing:
Onderzoek naar militairen in Nederland door Hendrik Jan Wolters (geb.16 juni 1926 – overl. 30 november 2010)
Zijn Collectie Wolters is een monument
Op 30 november 2010 overleed op 84-jarige leeftijd Hendrik Jan Wolters.
Hendrik Jan Wolters is de samensteller en naamgever van de zogenaamde Collectie Wolters. Deze collectie (berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag) bestaat uit een serie van vele tientallen banden met daarin opgenomen aantekeningen van huwelijken van militairen ten tijde van de Republiek. De gehele collectie is geografisch georganiseerd. Aan deze collectie heeft Wolters meer dan veertig jaar gewerkt. De genealoog H.J. Wolters maakte uittreksels op de ondertrouwregisters uit de periode 1648-1811 uit een groot aantal garnizoensplaatsen betreffende militairen. Hij voorzag de uittreksels van indices op alle in de registers voorkomende namen.
Het onderzoek van de heer Wolters leverde huwelijksinschrijvingen van ruim 300.000 soldaten op in ruim 60 boekbanden. De huwelijksinschrijvingen zijn per regio of plaats in chronologische volgorde getypt. Elke band bevat indices op bruidegoms, bruiden en regiments- en compagnies-commandanten.
Afdrukken van zijn verzameling zijn ook te raadplegen bij de meeste Regionale Historische Centra. En natuurlijk ook bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
Veel succes.
Michiel zei op 12 januari 2018 om 14:46
Altijd goed om nog eens de aandacht te vestigen op deze voortreffelijke bron! Het CBvG zou eigenlijk de collectie-Wolters eens via het internet toegankelijk moeten maken.
Datum en plaats van het huwelijk van de Martines is door een eerdere vraag op dit forum al gevonden, zijn kinderen zijn groot geworden na 1811 en hij was geen officier meer in het Staatse-Nederlandse leger ná 1786, zoals ik hierboven heb beargumenteerd.
Michiel zei op 12 januari 2018 om 14:48
De Martines had zelfs maar één kind, geboren in 1806.
Annemarie de Martines zei op 17 januari 2018 om 15:15
Het lijkt erop dat er duidelijkheid is over de militaire carrière van Jean Samuel de Martines. Zoals Michiel al beargumenteerde, was deze van korte duur in Nederland (1785-1786 in het legioen van Maillebois). Alle officieren voor dit legioen werden door de Franse generaal in Frankrijk gerecruteerd.
Na lang zoeken heb ik de Franse stamlijsten van officieren op jaartal gevonden (l'état militaire de France pour l'anée ....). Van daaruit heb ik terug kunnen vinden dat Jean Samuel de Martines diende in het Régiment Royal Deux-Ponts. In 1784 in garnizoen in Landau (Elzas), maar in 1781 gelegerd in Amerika, strijdend met de revolutionairen aldaar tegen de Engelsen in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Hij heeft dus nergens in een Zwitsers regiment gezeten, zoals ik voorheen dacht.
Maakt mijn theorie nog weer aannemelijker dat hij na het ontslag van het legioen van Maillebois hij voor de Nederlandse patriotten gewerkt zal hebben, zoals ik eerder aangaf en inmiddels ook weer gelezen heb, waren Franse officieren die in de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd gestreden hadden gewild bij de Nederlandse revolutionairen om hen te helpen de vrijcorpsen op poten en getraind te krijgen. De eerder genoemde Ternant moet hij naar alle waarschijnlijkheid wel gekend hebben.
De informatie leek me interessant genoeg om met jullie te delen.
Groeten, Annemarie
Helena zei op 17 januari 2018 om 22:43
Jazeker interessant. Dank voor de update.
Geraldine zei op 19 januari 2018 om 17:59
Een reaktie op je eerst gestelde vraag
Helena zei op 19 juni 2017 om 23:08 uur:
23-7-1825 Notarieel Archief Deurne repertoire [nr.327] 23 juli 1825 procuratie
Jan Samuel de Martines wonende te Deurne geeft volmacht aan de heer Gaspard Borssat d’Hauterive wonende te Villar paijs de gox(?) -- Denk dat dit laatste als 'Pays de Gex' gelezen kan worden; is grens Frankrijk / Zwitserland.

Dat hebben ze destijds goed gelezen in Deurne
Maria Gaspar Borssat Dhauterive, geb . te Gex 1773
Hier de stappen om de doopakte te vinden:
archives-departementales.com/index.php?article2/archives-en-ligne-de-l-ain
kies
archives départementales de l'Ain (département 01)
plan du site (rechtsonder)
Etat civil (juist onder Archives numérisées)
Commune kies Gex
Baptème exacte 1773, bevestig, kies VUES
pag. 29 van 58, linksonder

Ook bezocht ik het archief cantonale bij Lausanne. Indien je wenst kun je mijn e-mail adres opvragen bij BHIC.
Geraldine zei op 19 januari 2018 om 19:13
Hier de stappen voor de akte van overlijden van Aimée Demartine, Genève, 3 apr. 1830, zus van Jean Samuel.
ge.ch/archives/effectuer-recherches/genealogie
kies Effectuer des recherches
kies Généalogie
kies consultables sur Adhémar sous la rubrique «Répertoires de l'état civil»
Recherche de documents numérisés
Sélectionnez une catégorie
Selekteer Registres de l’état civil
Bevestig Rechercher
Zoek en kies E.C. Genève décès 33, Registre d'état civil des décès de la Ville de Genève contenant un répertoire alphabétique (lecture parfois difficile au niveau de la reliure), 1830
Kies Affichage des images
Kies E.C. Genève décès 33, Image 68 rechtsboven. Akte 193
Werk met de schermbalken rechts en onder,
Annemarie de Martines zei op 21 januari 2018 om 12:16
Hoi Geraldine,
Dat is interessante informatie over Gaspar Borssat Dhauterive. Zeker omdat het archiefstuk [nr. 327] in het fysieke archief in Eindhoven ontbreekt.

Ik had al de overlijdensakte van Jean Samuel's vader gevonden, maar met jouw informatie over het Departement de l'Ain heb ik 'm nogmaals terug kunnen vinden.

Ik zal je e-mailadres opvragen. Ben nieuwsgierig wat jouw bezoek aan het archief cantonale bij Lausanne heeft opgeleverd.

Dank voor de informatie omtrent het overlijden van Aimée Demartines. Ik heb al eens in het archief van Genève rondgeneusd en heb zo de geboorteakten van zijn andere zus, Jeanne Françoise, gevonden en halfzus Claudine Marie (ze hebben dezelfde moeder). Ook de overlijdensakte van zijn moeder, Marie Benedicte (24-12-1797) heb ik daar gevonden.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 22 januari 2018 om 09:13
@Annemarie en @Geraldine, met toestemming van Geraldine heb ik haar e-mailadres naar Annemarie gestuurd. Veel plezier bij de uitwisseling van jullie gegevens.
Annemarie de Martines zei op 28 januari 2018 om 12:14
Geen goed nieuws: de sous-lieutenant De Martines die als Franse militair in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog heeft gevochten, blijkt niet 'onze' Jean Samuel te zijn, maar iemand anders uit het geslacht De Martines. Dit blijkt uit een boek dat ik aangeschaft had over de zeereis van Frankrijk naar Amerika. Achterin het boek is een overzicht van alle officieren opgenomen. Iets te voorbarig geconcludeerd dus. Helaas terug bij af voor wat betreft zijn militaire carrière in Franse dienst.
Richard zei op 27 maart 2021 om 17:51
Hoi Annemarie,

Een van mijn voorouders was ook een officier in het leger van Maillebois.
Je had geschreven, dat ze jaarlijks een half jaar salaris kregen als ze in de Republiek bleven, kun je me vertellen waar je dat gevonden had?
Ik had in
https://www.google.de/books/edition/Nederlandsche_jaerboeken_inhoudende_een/C1gVAAAAQAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=ligte%20krygsbenden%20Grave%20de%20Maillebois%2C&pg=PA202&printsec=frontcover&bsq=toegelegde

dit gevonden (pagina 202):
Het Corps van den Graaf van Maillebois is afgeschaft. De Officieren hebben de keuze of om 4 jaren Jaarweddens in eens te ontvangen en te gaan werwaards zy willen of zullen gehouden zyn de toegelegde Jaarweddens hier in het Land te verteeren.
maar het is voor mij niet duidelijk met “toegelegd” bedoeld wordt.

In december 1791 werden de officieren opgeroepen naar Nederland terug te keren totdat Nederland zou capituleren, anders zouden ze hun pensioen verliezen. Een alternatief was om in dienst te nemen in het zogenaamde Prinsenleger (armée d’émigrés). Mijn voorvader is daarna ook nog in dienst van een Nederlands leger geweest, misschien ook in het regiment Petit, maar daar kan ik niets over vinden, dus ik wilde vragen of jij daar meer geluk gehad hebt en mij misschien kunt zegen waar ik het beste kan kijken?

Ik vraag mij ook af wanneer die officieren recht hadden op hun pensioen. Kregen ze dit meteen nadat het leger was opgeheven of moesten ze eerst een bepaalde leeftijd bereiken? In geval van het leger van Maillebois is het toch eigenlijk raar dat ze na 1 jaar dienst al recht op pensioen hebben?

Heb jij hier nog iets kunnen vinden en is dit ook op internet in te zien?
Eerste Afdeling, invnr 293
293 Lijst van officieren van het legioen van de generaal De Maillebois en condities waarop dit regiment in dienst van de Staten-Generaal was genomen 1785 2 stukken
ademartines zei op 30 maart 2021 om 17:32
Hoi Richard,

Wat interessant dat je reageert en dat jouw voorvader en de voorvader van mijn echtgenoot onder De Maillebois hebben gediend. Grote kans dat ze elkaar gekend hebben. Mag ik vragen wat jouw achternaam is?

Jouw vraag over de salarissen moet ik ergens opduiken, heb ik zo niet paraat. Wel kun je via onderstaande link vanaf pagina 1605 verschillende zaken lezen, waaronder inkomen en pensioenregeling bij voortijdige opheffing:
https://books.google.nl/books?id=laQDhlBWkgkC&pg=PA880&lpg=PA880&dq=capitulatie+Maillebois&source=bl&ots=l_zY_tV2-5&sig=ACfU3U3nuREOEIgR9FoDGk4AEKPxWF66Fg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjrgaHwtrnuAhWSC-wKHbAKDsoQ6AEwAnoECAUQAg#v=onepage&q=capitulatie%20Maillebois&f=false
Officieren kregen direct hun pensioen als dat zo in de capitulatie was afgesproken. Het is algemeen bekend dat het leger van De Maillebois de Nederlandse provincies heel veel geld heeft gekost. De Fransen hadden kennelijk goede voorwaarden uit onderhandeld. Logisch wel dat toen de oorlogsdreiging met keizer Jozef van de Oostenrijkse Nederlanden was afgewend, dat dat het begin van het einde van het elitecorps van De Maillebois inluidde.

Jean Samuel de Martines heeft meerdere pogingen gedaan om na 1795 een positie in het Nederlandse leger te bemachtigen, maar zonder succes. Via via heeft het Ministerie van Defensie daarover het volgende gezegd: waarschijnlijk stond De Martines als uitgesproken organist te boek (wat niet vreemd zou zijn, want de meeste Zwitserse troepen hadden deze reputatie en werden na de Bataafse Revolutie met argusogen bekeken). Het nieuwe bewind van na 1795 heeft schoon schip willen maken door zoveel mogelijk orangistische officieren de wacht aan te zeggen. Dat is hoogstwaarschijnlijk de reden dat hij nooit meer een vaste betrekking heeft gekregen.

In 2018 niet meer toegekomen aan bezoeken in archieven in Nederland. In 2019 wel naar het archief in Lausanne geweest. 2020-2021 was er corona, dus ik heb nogal wat losse eindjes nog liggen.
Richard zei op 31 maart 2021 om 20:41
Hoi Annemarie

Mijn voorvader heette de Guenon, in dit boek staat hij op dezelfde bladzijde als mijnheer de Martines:
https://books.google.de/books?id=jvpcAAAAcAAJ&pg=PA158&lpg=PA158&dq=maillebois+guernon&source=bl&ots=XPYBFa5Iot&sig=ACfU3U13lRqPSRAJ0ZwA9vKI02HNduOu_Q&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjEj-Hviq_pAhUEGuwKHYrrBCkQ6AEwAnoECAQQAQ#v=onepage&q=maillebois%20guernon&f=false

Als we nog een paar afstammelingen vinden kunnen we een reunie organiseren :-)

Bedankt voor je reactie maar hoe dat met die pensioenen zit begrijp ik nog niet helemaal.
1. Eind 1791 werden de officieren uit het leger van Maillebois naar Nederland terug geroepen met de dreiging dat ze anders hun pernsioen zouden verliezen. Ongeveer vanaf die tijd tot 1795 wordt er tegen de Fransen gevochten. Dan zou men toch niet die mensen die teruggeroepen waren om de Republiek te verdedigen lekker thuis laten zitten, zonder te moeten mee vechten? Ik heb in ieder geval geen pensioengegevens voor 1795 gevonden.

2. Van mijn voorvader heb ik in een boek gevonden dat hij vanaf 1793-1795 in een nederlands leger was en daar aan vier „campagnes“ deelnam. In een boek met alle officieren uit 1794 kann ik hem echter niet vinden (overigens wel een M. Martines). Maar als hij in die tijd in een leger had gezeten, zou ik verwachten dat hij dan daarvoor extra pensioen zou moeten krijgen.

3. Dat men aan het begin van de Bataafse Republiek de ex-officieren van Maillebois kwijt zou willen raken zou best kunnen, maar waarom krijgt mijn voorvader al pensioen vanaf augustus 1795 en De Martines pas een jaar later? Aan de leeftijd ligt het geloof ik niet, mijn voorvader was toen ongeveer 45.

Ik ben benieuwd of jij of iemand anders in dit forum hier meer van begrijpt
Annemarie de Martines zei op 2 april 2021 om 16:59
Hoi Richard,

Ik heb de stapels papieren in mijn kast nog eens doorgespit en kwam een tekst tegen (helaas zonder bronvermelding) waarin staat:

'Officieren werd de keuze gelaten, om viermaal de jaarwedde op ééns te ontvangen, en te gaan werwaarts zij wilden, of de toegelegde jaargelden hier te Lande te verteren. Verre de meesten kozen het laatste.'

Als ik dit taalkundig goed lees, betekent het volgens mij dat als je jaarlijks uitbetaald wilde krijgen, je in de Republiek moest verblijven. Het lijkt erop dat jouw tekst dezelfde strekking heeft.

1. Waar heb jij gevonden dat officieren in 1791 werden teruggeroepen? Ik denk dat er niet veel Franse officieren gehoor hebben gegeven aan deze oproep. Als de oproep hen al bereikte. De chaos in Frankrijk was groot na de Revolutie. Het lijkt mij waarschijnlijker dat ze al weer in het Franse leger opgenomen waren en daar hun geld verdienden.

2. Ik weet te weinig van hoe de regelingen van de verschillende legers in elkaar zaten destijds.
M. Martines kan kloppen. Een achterneef van onze voorvader zat in die tijd ook in het Staatse leger.

3. Het was een roerige tijd met de bezetting door de Fransen. Het fijne weet ik er ook niet van. Ik weet wel dat onze voorvader later herstelbetalingen heeft ontvangen. Of dat met pensioenbetalingen te maken heeft, weet ik niet precies.
Richard zei op 3 april 2021 om 19:29
Hoi Annemarie,

Ik heb verschillende dokumenten van mijn voorvader waarin hij schrijft dat hij in 1791 naar Nederland terug moest, omdat hij anders zijn pensioen kwijt zou raken. Maar hier wordt het in de eerste paragraaf ook beschreven:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58095117/f363.item

Ik wacht noch op een scan van het nationaal archief over de periode tot 1792 om te zien of hij inderdaad voor die periode pensioen ontvangen heeft.
Daarna is volgens een ander boek mijn voorvader eerst in het prinsenleger en toen in het nederlands leger geweest, waar hij of augustus of eind 1794 uit ging. Hij komt echter net als De Martines niet voor in deze naamlijst van officieren in dienst der „Vereenigde Provintien“ uit 1794:
https://books.google.de/books?id=bgpdAAAAcAAJ&pg=PA1&hl=de&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false

Maar omdat hij pas vanaf augustus 1795 pensioen heeft ontvangen, denk ik toch dat mijn voorvader in de jaren 1792, 1793 en 1794 in een leger was dat voor Nederland heeft gevochten. Ik neem aan dat De Martines tot 1796 in een Nederlands leger was (of in een leger dat aan de zijde van Nederland heeft gevochten, zo was het met het prinsenleger), omdat hij pas een jaar later dan mijn voorvader zijn pensioen krijgt.

Ik zal het eens bij het Nationaal Militair Museum proberen. Kun je mij een link of e-mail adres voor het ministerie van defensie geven, dan kan ik het daar ook proberen.
Helena zei op 3 april 2021 om 23:27
Waarschijnlijk weet je dit al wel? Anders toch beter dubbele info dan geen info...
In de index bij het Nationaal Archief vind je o.a. de namen van François Rogier Barnabé de Guernon en Victor Edmond Barnabé de Guernon. Zij komen o.a. voor in:
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00243?searchTerm=guernon
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=nt_legacy&searchTerm=guernon

Je kunt doorklikken naar de links en de scans online inzien. Let op het folionummer bij bladeren door de registers. Folionummer is niet gelijk aan pagina waarop je de scans kunt inzien.
Richard zei op 4 april 2021 om 21:53
Hoi Annemarie,

Hartelijk dank voor de link. Die informatie had ik inderdaad al (afgezien van een scan die ik hopelijk deze week krijg) maar ik ik ben dankbaar voor alles wat je over de Guernons vindt. Het waren twee broers die uit Frankrijk naar Nederland waren gekomen. Als je schrijft "o.a." bedoel je dat je nog meer informatie had gevonden?

Wat voor jouw misschien nog interessant is is deze link:
https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/bestanden/uitgaven/1837/1837-0001-01-0004.PDF

In deze krant worden alle “legers” genoemd op een of andere manier voor 1795 tot het “nederlandse” leger hoorden

Zou het misschien kunnen dat De Martines van 1786 tot 1792 bij een zwitsers leger was die onder franse vlag tegen de franse revolutionairen vochten?
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Truppen_in_franz%C3%B6sischen_Diensten_f%C3%BCr_das_K%C3%B6nigshaus_der_Bourbonen_1589%E2%80%931792
Uit de dokumenten van de Guernon heb ik het zo begrepen, dat je in 1791 werd opgeroepen om of naar Nederland te gaan of in een leger te gaan dat tegen de franse revolutionairen vocht als je je pensioen niet wilde verliezen en als je De Martines niet in een “echt” Nederlands leger vindt is dat misschien nog een mogelijkheid.

Kun je mij nog een link of e-mail adres voor het ministerie van defensie sturen?
Helena zei op 5 april 2021 om 05:44
Hi Richard, - Heb geen connecties met De Martines anders dan dat ik wel op de hoogte ben van deze vragen van Annemarie en dat haar (son mari) voorvader J. S. de Martines begin 19e eeuw woonachtig was in hetzelfde dorp waarin ik een aantal generaties later, in 20e eeuw, ook enige jaren gewoond heb en de naam er nog bekend is. Zie topic: http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/huwelijk-joannis-samuel-de-martines-en-maria-louisa-jansen

Neemt niet weg dat ik de link die je voor Annemarie bedoeld hebt wel interessant vind. Dank je wel!

Volgend ken je waarschijnlijk al wel? [ komt de naam de Guernon in voor]. Weet niet of je er online nog verder mee kunt komen.? https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/notices_files/FRSHD_INV_GR_01YE_01YF_003_G-LAR.pdf

https://fr.geneawiki.com/index.php?title=SHD_/_Terre_-_S%C3%A9rie_Y&mobileaction=toggle_view_desktop#Sous-s.C3.A9rie_Ye_:_n_Dossiers_de_carri.C3.A8re_des_officiers_sup.C3.A9rieurs_et_subalternes

En in de volgende link weliswaar geen Jean Samuel de Martines, maar wel een Gabriel François (de?) Martines de Pally ( et sa veuve..) . Was hij en zijn weduwe soms verwant aan Jean Samuel de Martines?
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/notices_files/FRSHD_INV_GR_01YE_01YF_004_M_Q.pdf
Richard zei op 5 april 2021 om 21:34
Hi Helena,

Hartelijk dank voor die link. Ik had die een paar weken geleden ook al gevonden, maar niet helemaal begrepen hoe ik daar mee verder kwam. Omdat jij die nu gestuurd had heb ik nu vastgesteld, dat je je daar eerst moet registreren, wat ik dan ook vandaag gedaan heb. Helaas kan ik daar op het moment niets bestellen vanwege Corona, maar dat komt wel weer dus nogmaals hartelijk dank!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: