wie weet iets van frans en wilhelmina teunissen

vertelde op 4 september 2019 om 21:48 uur

Wie kan mij iets vertellen over Frans A. Teunissen die in 1817 in Vierlingsbeek geboren is als zoon van Wilhelmina Gestina Teunissen. De dag en maand van geboorte zijn niet bekend. Deze Frans A. Teunissen werd op 8 jarige leeftijd opgenomen in het derde gesticht in Veenhuizen waar hij op 21 september 1825 werd ingeschreven onder nummer 1753. Ik neem aan dat dit gebeurde omdat zijn (ongehuwde?) moeder was overleden. Op 2 september 1825 kreeg de burgemeester van Vierlingsbeek opdracht om hem naar Veenhuizen te sturen. Ik zou heel graag meer over hem te weten willen komen. Wie zijn vader is is onbekend.

Reacties (43)

Norah zei op 5 september 2019 om 00:11 uur

Willemina Gesina Thunissen werd te Vierlingsbeek gedoopt 10-08-1791.
Ouders waren Jan Henricus Thunissen en Christina Lange.

Haar zoon Frans werd in Veenhuizen ontslagen 14-03-1837. Hij was toen 20 jaar oud, mogelijk is hij in dienst gegaan.

Norah zei op 5 september 2019 om 00:35 uur

De ouders waren afkomstig uit Kleef(D.) Bij de doop van Wiilhelmina stond -clevensis- bij geschreven.

Helena zei op 5 september 2019 om 00:50 uur
Helena zei op 5 september 2019 om 00:59 uur

Zie image 43 van 420 bij die link.
Opvallend bij die geboorte aangifte dat behalve Johannes van Munster, de stads chirurgijn en vroedmeester [ die waarschijnlijk bij bevalling geassisteerd zal hebben] nog als getuigen aanwezig waren: Johannes de Roos (stokmeester) en Hendrik Jan van der Wedden (stokmeesters knegt). Zoek maar even op het beroep 'stokmeester' dan weet je dat dat dit beroep te maken heeeft met gevangenissen [ opziener in gevangenis].

jos verhagen zei op 5 september 2019 om 07:18 uur

Beste Norah,
Dank voor de info. Je hebt me zeer geholpen. Deze Frans is namelijk de enige (vermoedelijke) wees die vanuit de regio Land van Cuijk in Veenhuizen opgenomen is geweest. Dat hij wees is, wordt duidelijk als ik de overlijdensdatum van zijn moeder heb. Ken jij die misschien ook?

jos verhagen zei op 5 september 2019 om 07:23 uur

Beste helena,
Dank voor je informatie en attendering op de aard van de getuigen. Zou dat erop kunnen duiden dat Wilhelmina in het huis van arrest bevallen is? Misschien wijst de aanwezigheid van de stads chirurgijn daar ook op. Nijmegen had in de Nieuwstraat in Nijmegen een huis van arrest met zeventien vertrekken; de mannen op de parterre en de vrouwen op de eerste verdieping.

Helena zei op 5 september 2019 om 07:44 uur

Deze onderstaande Frans Antoon (geb. 20 mei 1794 en daaropvolgende dag gedoopt - zie DTB's Bergen) kan een broer zijn geweest van Willemijna Theunissen? Dan kan haar zoon (*1817) wel eens vernoemd zijn geweest naar deze oom? Hieruit dus verder op te maken dat deze ouders ook in Heijen en Bergen geweest moeten zijn.
Overledene : Frans Antoon Theunissen
Geboorteplaats: Heijen
Leeftijd: 33
Vader: Jan Theunissen
Moeder: Christina Lange
Echtgenoot: Wilhelmina de Jager
Gebeurtenis: Overlijden
Datum: 28-10-1827
Gebeurtenisplaats: Alkmaar

Helena zei op 5 september 2019 om 08:05 uur

correctie: 20 maart 1794 geboren

Helena zei op 5 september 2019 om 09:18 uur

Jos, zoek eens verder bij Drenlias en dan onder Maatschappij van Weldadigheid.
Lees even de ingekomen correspondentie omtrent de twee jonge kinderen waarvan de moeders in het tuchthuis te Arnhem verblijven/ verbleven.
Verkorte link: https://tinyurl.com/y4sy6wo6

Helena zei op 5 september 2019 om 09:32 uur

Las het verkeerd. De twee jonge kinderen vanuit tuchthuis in Arnhem naar een van de kolonien van de Maatschappij van Weldadigheid over te brengen.. Franciscus Antonius Toenissen, oud zes jaar, kind van Willemina Toenissen inderdaad genoteerd als geboren in gevangenis te Nijmegen.

jos verhagen zei op 5 september 2019 om 13:59 uur

Beste helena,

hartelijk dank. Je lost voor mij de puzzle die me al weken bezighoudt in een dag op. Geweldig.
Ik merk dat je heel handig bent in het zoekwerk. Ik heb nog een vraag die ik je misschien langs deze weg ook stellen mag. Vanuit hetzelfde Vierlingsbeek, waarvan de burgemeester opdracht kreeg Frans A. Teunissen/ Theunissen/ Tunnisen/ Toenissen naar veenhuizen over te brengen, was er ook een andere inwoner naar Veenhuizen gegaan. En dat betreft Johan J.C.T Schindler , geboren op 29 april 1799. Hij ging als genees-, heel- en vroedmeester naar Veenhuizen. Hij kwam daar aan op 1 feb 1835 toen hij bij engagement werd aangesteld. Ik vond zijn sollicitatiebrief. Op 1 september van datzelfde jaar is hij ontslagen. Hij heeft er dus maar heel kort gewerkt. Over de reden en aard van zijn ontslag kon ik niets vinden bij de maatschappij van weldadigheid. Was het een ontslag op eigen verzoek of werd hij ontslagen? Misschien dat jij ook daar achter kunt komen.

Helena zei op 6 september 2019 om 02:47 uur

Jos, - voor wat betreft J. C. J. T. Schindler [ met initialen zoals hij zelf noteerde in zijn sollicitatiebrief van 1834) -> ik kan in de online files van de Maatschappij van Weldadigheid ook niet meer over vinden dan hetgene je al weet: zijn sollicitatiebrief van maart 1834 en dan in een naamlijst van 22 maart 1834 Leeuwarden zie je achter zijn naam een aanmerking: 'Is in dienst nr [dr?] is zeker een beletsel'. In de sollicitiebrief is ook een kanttekening: 'Officier van gezondheid nog in dienst'. Zie verkorte link: https://tinyurl.com/y4zkf5pe en ga dan naar de datum 22 maart 1834 en aldaar image 544 van 673. Hij was bij zijn sollicitatie Officier van Gezondheid 2e Klasse Noord Brabandsche Schutterij; afdeling: 1e Bat. 2e Afd

In een ander register van Maatschappij van Weldadigheid (inv. nr. 998) moet zijn naam nog te vinden zijn als ambtenarenvader te Veenhuizen. Ingeschreven op: blz/hoeve 47 (inv.nr. 998). <- voor wat betreft ' het rommeltje' in Inv. nr 998 vind je wel wat extra info in de volgende link: http://www.drentsarchief.nl/zoekwijzer/20personeel.html -> met de opmerking: ' Het kan wel zin hebben om alle registers tijdens iemands carrière in te zien, want soms staat er ineens extra informatie. Bijvoorbeeld 'schrijver belast met het bijhouden van de stamboeken' of iets dergelijks.. ' Daarin verder zoeken zal mij niet lukken, woon te ver van het archief en een bezoek daaraan staat voorlopig nog lang niet in mijn agenda...

Las bij de Memorie van Successie na overlijden van zijn moeder op 22 juni 1842 Doesburg dat hij op dat moment (dus in 1842) als Medicinae Doctor wonende was te Kloosterzande. Zie voor deze Memorie in het Gelders Archief via verkorte link: https://tinyurl.com/y4oz5blz -> ga dan naar Inventaris -> Register IV, akten van het recht van successie en van overgang bij overlijden en stukken betreffende die vaststelling -> Akten, 1841-1845-> 47 1842 eerste halfjaar-> image 588 van 689. Je hebt dan overigens deze familie (van vader's zijde Zwitsere afkomst ) zowat bij elkaar.
We weten dus al dat hij in 1842 te Kloosterzande woonde. [ even terugkijken in zijn solliciatatiebrief van maart 1834 -> daarin kon je al lezen dat hij werk gezocht had in Zeeland of N.-Br., maar o.a. door de politieke toestand van die jaren en al dan niet erkenning van zijn opleiding in Leuven daar nog niet succesvol mee was geweest).
Mogelijk is het hem kort nadat hij in Veenhuizen kwam te werken dan wel gelukt?

Zag verder dat hij op latere leeftijd - op 20 april 1864 te Groenlo - in het huwelijk is getreden. Hij was toen geneesheer te Groenlo. Vanf wanneer? UIt wat er te vinden valt o.a. via huwelijksbijlagen meen ik dat dit zijn eerste huwelijk was? Zie nergens dat hij mogelijk weduwnaar was van.. Zie huwelijksbijlagen vanaf : https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-3G38-2R?i=1997&cc=1949343

Helena zei op 6 september 2019 om 02:54 uur

Gezien je waarschijnlijk met onderzoek in Vierlingsbeek bezig bent..: het loont om de rest van die Memorie van 1842 door te lezen. Ook aangifte van het onroerend goed in Vierlingsbeek en te Sambeek-Mullem.

Helena zei op 6 september 2019 om 03:42 uur

- In de Nederlandsche staatscourant van 24-02-1845 staat een J. Schindler als med. doctor te Hontenisse (Z).

- In 1849 zal hij wrschl. al wel woonachtig zijn geweest in Groenlo. Vond via delpher kranten nl. een advertentie waarin de naam Dr. Schindler te Groenlo en zijn essay/ publicatie De Openbaarheid. Hierbij neem ik weliswaar voorzichtig aan dat om dezelfde Dr Schindler kan gaan die dus wel enigszins politiek geëngageerd was..? Zonder zijn initialen J.C.J.T. is dit met alleen dit gegeven natuurlijk nog niet bevestigd.

- In 1864 ingeschreven in BR van Cuijk, wijk A nr. 22. In dec. 1869 in BR van Cuijk, adres Maastraat nr. 22 [beroep: genees-heel- en verloskundige] -> zie BR hier bij BHIC

- J.C.J.T Schindler op 19 april 1875 overleden te Groenlo. Zie bijv. via FS : https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:2:77JJ-8ZC3?i=272&cc=1949343

jos verhagen zei op 9 september 2019 om 07:25 uur

Beste Helena,
Hartelijk dank voor wat je aandroeg over dokter Schindler. Het verrijkt mijn beeld zeer.
Ik heb toch nog weer een vraag over Frans Antonie Teunissen. Ik weet dat hij in 1837 vanuit Veenhuizen ontslagen is toen hij twintig was, maar ik weet niet of zijn moeder Wilhelmina Gestina Teunissen toen nog leefde. Kennen jullei d eoverlijdensdatum van zijn moeder? Leefde zij nog toen hij ontslagen werd?

Via een oud-collega kon ik achterhalen dat Frans Antonie Teunissen zelf op 15 februari 1845 werd overgenomen door de gevangenis Hoorn omdat hem op 19 december 1844 een gevangenisstraf van 1 jaar was opgelegd wegens diefstal. Aangetekend wordt dat zijn ontslagdatum 31 december 1849 zal zijn. Dat laatste komt mij wat vreemd over als de opgelegde gevangenisstraf 1 jaar bedroeg. Hij zegt daar dat hij in Vierlingsbeek geboren is. Dat klopt niet, want we zagen zijn geboorteacte uit Nijmegen. Schaamte? Ook zegt hij geen lagere school te hebben gehad, terwijl hij van zijn 8e tot zijn 20e in de kolonie in Veenhuizen zat waar men toch zei ook aan onderwijs te doen en waar ook scholen waren. Ook schaamte?
En later in 1848 wordt hij in Amsterdam opgepakt omdat hij bedelde waar hij niet mocht bedelen. Hem wordt dan een gevangenisstraf van 3 maanden opgelegd, waarvan hij 8 dagen feitelijk moet zitten.
Ik zou ook graag willen weten hoe oud deze Frans geworden is. Op welke leeftijd overleed Frans A. Teunissen?

Norah zei op 9 september 2019 om 10:09 uur

Dag Jos,

Je zou de -indexen Amsterdam- van het Stadsarchief kunnen raadplegen. Zelf heb ik vandaag weinig tijd, en mogelijk heeft Helena al de oplossing bemachtigd.
Toevallig ben ik vrijdagmiddag in het museum van de Maatschappij voor Weldadigheid in Frederiksoord geweest, en een paar jaar geleden in Veenhuizen als bezoekster;) Een aanrader!
Mvg.

jos verhagen zei op 9 september 2019 om 16:46 uur

Dag Nora,

Zal ik gaan proberen te doen. Ik moet nog veel leren om goed met die databases te kunnen werken.
Ik heb voor mijn pensionering mijn hele leven bij Justitie gewerkt. Na mijn pensionering heb ik als gastconservator van het gevangenismuseum een tentoonstelling mogen maken. In dat museum van de maatschappij ben ik nog niet geweest, wel in de koloniehof vroeger eens. Als ik in de buurt ben zal ik gaan kijken, maar ik woon erg uit d ebuurt, in Overloon, bij Vielringsbeek waar onze Frans vandaan komt/ zegt te komen.

Norah zei op 9 september 2019 om 20:20 uur

Dag Jos,

Ik heb zo' n vermoeden dat zowel Frans Antoon als zijn moeder een zwervend bestaan leidden, misschien zelfs richting Kleef...?
Het wordt dan wel heel moeilijk, mogelijk dat Helena de oplossing voor je vinden kan.
Hoorde trouwens dat van Ommerschans totaal niets meer over is.
Mvg.

Helena zei op 9 september 2019 om 23:24 uur

@Jos, - Ik vermoed dat Norah gelijk heeft en dat deze twee een zwervend bestaan geleid [en geleden] kunnen hebben. En mogelijk af en toe met justitie in aanraking gekomen zijn. Je zou ze overal en nergens tegen kunnen komen? Mogelijk weer richting Kleef bijv.

Nog eens die correspondentie van 1824 nagelezen vanuit het Tuchthuis te Arnhem
Verkorte link welke ik al eerder gaf: https://tinyurl.com/y4sy6wo6
Vanuit het Tuchthuis in Arnhem in 1824 dus het verzoek om de twee jonge kinderen over te brengen naar de Maatschappij van Weldadigheid. In de brief werd genoteerd dat beide kinderen (Johanna de Jager en Franciscus Antonius Toenissen) daar met hun moeders aangekomen waren en dat er een geschil was over de herkomstplaats van de (moeders). Dat dat de reden was dat de kinderen niet naar 'plaats van herkomst' gestuurd waren. [ daar was nauurlijk geen familie die voor opvang kon zorgen?]. Inmiddels de kinderen op een leeftijd dat ze niet langer in dat Tuchthuis in Arnhem konden verblijven. Brief heeft als notering: Nr 6445, 1e afdeeling - Kinderen van gedetineerden'.

Neem hieruit voorzichtig aan dat de moeders in 1824 nog in dat Tuchthuis (of een ander?) gezeten zullen hebben... Misschien moet je aldaar je zoektocht naar Willemina Gezina Teunissen proberen op te pakken? Wanneer kwam ze in Arnhem terecht en waarvoor? Hoe lang moest ze daar zitten? Was het een vervolg van haar verblijf in 1817 in Nijmegen? Zou er via hist. kranten soms wat te vinden kunnen zijn? (delpher)

Voor wat betreft Hoorn: Mogelijk heeft Frans Teunissen zelf niet eens geweten en/ of gezegd waar hij geboren was? Dat er in Hoorn als zijn geboorteplaats ook Vierlingsbeek genoteerd werd kan vanuit zijn gegevens die al bekend waren bij de Maatschappij van Weldadigheid overgenomen zijn? Of is hem dat ingeprent? Moeder's naam kwamen we tot nog toe niet tegen in de online gegevens van de Maatschappij van Weldadigheid. Om verder te zoeken naar haar omzwervingen-> beginnen in Nijmegen alwaar ze in 1817 haar kind kreeg -> en vandaar op een gegeven moment en rond 1824 toch in Arnhem.

In Hoorn werd in 1845 in het inschrijvingsregister als laatste woonplaats van Frans Teunissen ook Arnhem opgegeven. Verkorte link naar dat register: https://tinyurl.com/y57kszup Zie scan op pag. 13 van 199. Het vonnis geveld op 19 dec 1844 te Arnhem -> 1 jaar voor diefstal. Maar zo te lezen toch van feb 1845 tot dec 1848 daar geweest...Waarom 1 jaar dan bijna 4 jaar is geworden? Misschien is er wat bewaard gebleven van deze archieven in Arnhem van rond die jaren..[ al ben ik bang dat dit pas vanaf ca. 1869 kan zijn. als ik zo vlug even zoek bij het Gelders Archief? ]

@Norah, - had me vorige keer in Nederland ook voorgenomen om daar eens naartoe te gaan (j..ook als 'bezoekster' :-) ], maar ik ben er niet toe gekomen. Wel veel over gelezen.

jos verhagen zei op 11 september 2019 om 07:57 uur

Dag Norah

Zou je svp willen controleren of de link die je gaf https://tinyurl.com/y57kszup volledig is. Mijn PC pakt m niet.
En over die tegenstrijdigheid van de straf van 1 jaar die 4 jaar wordt. De straf van 4 jaar is in 1844 opgelegd en eindigt van in 1848. De straf van 1 jaar is een eerdere straf, ook in 1844 opgelegd. Zo moet ik wat er staat begrijpen, legde mij een oud collega uit. Die straf van 1 jaar staat in kolom 15 waar eerdere straffen staan. Op 18 december 1848 komt Frans vrij en drie dagen later wordt hij in amsterdam gearresteerd omdat hij in de staalstraat aan het bedelen was, terwijl daar een ''voorziening was. Hij wordt weer veroordeeld omdat hij bedelde ''op eene plaats voor welke eene inrigting tegen bedelarij in stand is''. Wat was dat voor iets? Een soort van gebiedsverbod voor bedelaars? Hem wordt een straf van drie maanden opgelegd en na ommekomst daarvan wordt hij in een bedelaarsinrichting geplaatst, volgens het vonnis. Gaat hij dan terug naar veenhuizen of waren er meer bedelaarsinrichtingen. Misschien weet jij dat ook Norah. Zijn leven wordt wel erg cyclisch. Hij verbleef als kind met zijn moeder in het tuchthuis in arnhem en in arnhem, in diezelfde inrichting?, zit hij ook de eerste tijd van die straf van 4 jaar uit die hem op 19 december 1844 is opgelegd. Daarna gaat hij naar Hoorn. Drie dagen na zijn ontslag daar wordt hij opnieuw opgepakt. Wat een triestigheid en ellende.

Helena zei op 11 september 2019 om 08:18 uur

Sorry Jos, - die verkorte link zal niet goed gekopieerd/geplakt zijn..
Nieuwe poging en dan maar met de volledige link en ga dan naar pag. 13 in dat register
https://noord-hollandsarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=236&miadt=236&mizig=59&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mizk_alle=t*nisse*%20fran*

Helena zei op 12 september 2019 om 06:24 uur

@Jos, - zou zo ook niet weten wat er bedoeld kan zijn met ' hij bedelde ''op eene plaats voor welke eene inrigting tegen bedelarij in stand is'' [...Mogelijk zat hij net voor de deur :-) om maar 'opgenomen' te kunnen worden ..] ..Nee, ik weet het echt niet. Zou die inschrijving wel eens willen inzien..maar waar? Waar heb je dat vonnis (van 1848?) gevonden?

Ben even aan het zoeken geweest in de archieven van Amsterdam. Kan alleen maar online zoeken en zag wel dat achter diverse inventarisnummer van het Archief van het Spin- en Nieuwe Werkhuis van Amsterdam genoteerd staat ' wordt verhuisd'. Ik lees daaruit dat je die inventarisnummers momenteel ook niet online kunt inzien. Jammer voor nu.

Beginnend bij: Archiefnummer 347 Het Spin- en Nieuwe Werkhuis en klik door naar Inventaris. Daarna doorklikken naar 1.2.2 BEVOLKING (NIEUWE) WERKHUIS.
Vond daarin wel zijn naam in de Inv. nrs. 56-65 -> Klappers op de Stamboeken 1742 - 1845 en om precies te zijn in -> Inv. nr. 65 (periode 1842-1845) . https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/347.nl.html?p=634&t=634#KLAC03395000051

Daarmee toch even verder gezocht en gezien je dec. 1848 noteerde... Vond de datum dat hij als ingekomen genoteerd werd -> 10 jan 1849 (onder volgnr. 63 / 1411). Zijn beroep werd genoteerd als kledermaker, zijn laatste woonplaats als Arnhem. Naam van zijn moeder ook genoteerd. Zie register van ingekomen mannen en vrouwen (133-147) en ga naar Inv. nr. 149 van dit archief. Link: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/347.nl.html?p=634&t=634#KLAB00859000008

Met diverse inventarisnrs. de notitie 'wordt verhuisd' is het vanachter mijn computer ook moeilijk verder zoeken.. [ Misschien kun je eens informeren bij het Archief van Amsterdam...ofwel mogelijk heeft je oud-collega nog een tip?].

Kan zijn dat moeder Willemijntje Teunissen uiteindelijk ook in een van de tuchthuizen terecht is gekomen.? Gouda? Amsterdam? Zwolle?
Bij het BHIC vind je ook info over gevangenisarchieven , met accent op N-Br. weliswaar.
http://www.bhic.nl/onderzoeken/hulp-bij-onderzoek/gevangenisarchieven

Hopelijk werken de links die ik nu meestuur (zie ik pas zodra het online staat)...enne...je ziet wel...ik luister naar meer namen dan alleen naar Helena. ;-)

Jos verhagen zei op 14 september 2019 om 10:32 uur

Dag Helena
Ik stuurde eerder een reactie maar die is niet geplaatst of niet verzonden. Daarom nog een keer opnieuw.
Allereerst dank weer voor wat je voor me vond en dat terwijl ik je door mijn onzorgvuldigheid niet met je eigen naam aansprak. Excuses!
Ik ga de links die je stuurde bekijken. Maar ik ben er nu een weekje tussenuit. Ik doe dat volgende week.
Mag ik je nog vragen of je het woord kunt lezen in het tweede bestand over Frans Teunissen waarvan je de link stuurde en waarin ook staat dat hij kleermaker is. In een andere kolom staat dat hij armlastig is. En voor dat woord of eigenlijk boven dat woord armlastig staat een woord dat ik niet lezen kan en dat mogelijk ook weer licht kan werpen op zijn persoon. Kun jij dat wel lezen?

Helena zei op 14 september 2019 om 11:07 uur

Vierlingsbeek - in Noord Braband - te Arnhem - armlastig

Vergelijk eens met andere inschrijvingen en wat men in die kolom zoal noteerde (naast de geboorteplaats). Soms zie je 'hier' - 'armlastig' of 'in dit Rijk' - 'armlastig'. Weet niet of het als losse notitie gezien moet worden of dat armlastig toch wel hoort bij de plaatsaanduiding welke er net voor armlastig staat? Probeer een aantal inschrijving te vergelijken en dan voorzichtige conclusie te trekken...
Zelf zou ik hier denken dat hij te Arnhem als armlastig te boek gestaan heeft.

Overigens zag ik vandaag nog een Frans Teunisse genoteerd staan. Het kan zijn dat het dezelfde persoon betreft..., maar kan evengoed een andere Frans geweest zijn? Kan de gegevens niet verder inzien omdat ik geen abonnement heb bij het CBG. Zie via deze link. https://cbg.nl/#q=Frans%20teunisse*
Deze naam komt dus voor in het Algemeen Politieblad in 1890.

Bronvermelding
Registratiecode: RPOLNL373166
Categorie: RPOL
Genre: NL
Volgnummer: 373166
Titel: Algemeen Politieblad
Afbeelding: 1890011498.jpg
Aanwinst: N
Deelbibliotheek: Algemeen Politieblad Koninkrijk der Nederlanden (gedigitaliseerd)
OPC: J
Bron: BPA NL000375
Deel: 1890, 1498
Trefwoord: politieblad
Nummer: RPOLNL373166
Blad: 0000
Volgnummer: 001
Familienaam: Teunisse
Voornaam: Frans
Geboorte exact: N
Datum: 1890
Divers datum exact: J

jos verhagen zei op 20 september 2019 om 07:40 uur

Dag Helena,

Dank wederom.
Of de Frans die je vond ook DE Frans is, is inderdaad de vraag. In 1890 was hij 73 jaar en dat is niet de leeftijd waarop de meeste mensen met de politie in aanraking komen. Als hij het wel is, zou dat dus heel bijzonder zijn. Alleen ook al vanwege het bereiken van die leeftijd tegen de achtergrond van wat hij allemaal meemaakte. Ik ga uitzoeken hoe ik een abonnement kan krijgen om dit gegeven nader in te zien.
En dat TE ARNHEM wat ik niet kon lezen staat misschien voor een eerder in Arnhem afgegeven borgbrief waardoor de kosten van onderstand op de gemeente Anhem kunnen worden verhaald. Ook dat probeer ik verder uit te zoeken.
Ik ga straks naar het BHIC voor een studiemiddag over de archieven van mijn oude werkgever: Justitie.
Ik hoop daar ook weer wat wijzer te worden.

Helena zei op 20 september 2019 om 08:02 uur

@Jos, - veel plezier bij die studiemiddag. Altijd interessant om wat meer te leren.

Voor wat betreft die inschrijving in 1890. ..misschien kan iemand dat wel voor je inzien (scannen) en hoef je voor alleen deze ene scan toch niet meteen 'vriend' te worden van het CBG. Ik noem maar wat.. Ben zelf jaren geleden wel 'betalende vriend' geweest, maar niet meer in die zin tenminste ;-)... Kan je daarmee dus nu niet verder helpen. Vraag anders vandaag eens aan anderen wat je zoal kunt verwachten wat er in zo'n politiblad nog meer genoteerd kan zijn.
https://cbg.nl/bronnen/cbg-verzamelingen/algemeen-politieblad/

Voor wat betreft je opmerking over leeftijd en met politie in aanmerking komen. Je werd in die 19de eeuw voolgens mij voor - wat wij nu als kleine overtredingen zien - al veroordeeld. En was het toen ook niet zo dat wanneer je voor een dubbeltje geboren was..etc.

jos verhagen zei op 21 september 2019 om 21:41 uur

Dag Helena,

Allereerst de groeten van Christiaan v.d. Ven die gisteren een inleiding hield op de studiedag. Die was er ter gelegenheid van de overdracht van archieven van het Huis van bewaring in den Bosch naar BHIC. Hij hield een inspirerend verhaal, op een enthousiaste manier. Hij vertelde me trouwens ook dat jij in Nieuw Zeeland woont/ werkt. Nu begrijp ik beter de tijden waarop je werkt.

Ik volgde je raad op en keek naar wat het politieblad te bieden heeft. Zie de link hieronder
https://cbg.nl/paginas-zoeken/?page-q=frans+antonie+teunissen
Maar ik snap jhet niet helem,aal, want het zou zo zijn dat de naam Frans Teunissen (als je die in het zoekvenster intypt) voorkomt op 10 pagina's, maar de pagina's die worden getoond overtuigen me niet. Wat denk jij? Je ziet die 10 pagina's op de link hierboven

En nog een vraagje.
Via Norah (nu zeg ik het goed) kreeg ik gegevens over de moeder van Frans Teunbissen. Op de link die zij vermoedelijk ook gebruikte staat vermeld dat er ook een scan is van de acte, maar als ik naar die scan kijk is het alleen maar het eerste blad dat gaat over de gebeurtenissen in januari en ik moet augustus hebben, want zij is op 10 augustus gedoopt.. Is het gebruikelijk dat er een voorbeeldscan wordt verstrekt of moet ik op de een of andere manier verder scrollen. Ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. Jij misschien wel


groeten

Jos Verhagen

Helena zei op 22 september 2019 om 01:03 uur

@Jos, - zoek via -> https://cbg.nl/ en aldaar in het zoekvenste bij 'doorzoek alles' -> de naam intypen (eventueel met *). Dus bijv. : https://cbg.nl/#q=Frans%20teunisse*
Dat geeft dan slechts 1 resultaat in 11 verzamelingen (van de digitaal ontsloten bronnen) ...en dat is alleen in het Algemeen Politieblad. Het andere via jouw zoekmethode snap ik ook niet. Die resultaten hebben niets te maken met de persoon die je zoekt.

Betreffende je andere vraag: je bedoelt de doopinschrijving van de moeder?
Verkorte link naar die doop op 10 aug 1791 in de index bij BHIC: https://tinyurl.com/y24sfylu
Dan naar de scans. Er staat bij de info dat de doop te vinden is op blad 139. Let op: dit is niet altijd gelijk aan nummer van de image/scan, maar slaat meestal (niet altijd) op het folionummer in het register zelf. Soms zijn er zelfs meerdere folionummers op dezelfde pagina genoteerd in de loop der jaren. In dit voorbeeld moet het echter zijn blad 319 i.p.v. 139 en dat is dan image 323 van 368 images. Je kunt ook bladeren totdat je aan het jaar 1791 bent..al doende leer je wel hoeveel pagina's je kunt skippen tot je ongeveer bij het gezochte jaar bent. [In plaatsen met een klein aantal inwoners werden natuurlijk mindere kinderen geboren dan in grote steden]. Ook zie je wel eens dat alleen het nummer van het eerste blad waar dan bijv. de doop- of trouwinschrijvingen beginnen genoteerd staat bij de info in de index. Beetje bladeren kan leerzaam zijn...soms kom je wel eens interessante inschrijvingen of andere notities tegen en bovendien wen je aan een oud handschrift en aan de manier waarop een pastoor noteerde.

jos verhagen zei op 22 september 2019 om 06:47 uur

Dag Helena

Hartelijk dank

Het vinden van de juiste scan is me gelukt.
Als ik hoe en waar dan ook nog iets over deze frans (die mij intussen heel lief geworden is) vind, laat ik het weten

Helena zei op 22 september 2019 om 08:28 uur

Ok. Graag gedaan.

jos verhagen zei op 26 september 2019 om 20:51 uur

Dag Helena

Daar ben ik weer. De overlijdensdata van moeder en zoon Teunissen houden me goed dbezig!
Ik heb een vraag naar aanleiding van wat ik bij STAMBOOM van BHIC vond. Bij de memories van successie vond ik een viertal overleden Wilhelmina’s Teunissen, maar ik vond ook een WILLEMINA Teunissen. Zij overleed op 9 april 1858 in Vierlingsbeek, dezelfde plaats als waar zij (als ze het is) in 1791 gedoopt was. Er is een scan te raadplegen, zie je op onderstaande link

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/persons?f=%7B%22search_s_deed_type_title%22:%7B%22v%22:%22memorie%20van%20successie%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22teunissen%22%7D&page=2

maar ik kan met die te raadplegen scan niet zo goed uit de voeten. Kun jij zien of daaruit blijkt dat de overledene wel of niet de door mij gezochte willemina gesina teunissen (bij haar doop thunissen) is?

Jos verhagen

Helena zei op 26 september 2019 om 22:50 uur

Vreemd, deze naam komt zo niet voor hier in de index van BS Overlijdensaklte van Vierlingsbeek. Mogelijk niet te Vierlingsbeek overleden? Even verder zoeken dan.

Vond haar overlijdensakte onder gemeente Maashees en Overloon. Hier in de index bij BHIC staat haar achternaam als Theunessen. (die 'h' zie ik er echter niet tussen staan in de scan). Altijd beter om met * te zoeken, dus in dit voorbeels bijv. met de naam T*n*sse* ...dat dekt een aantal spellings opties die dicht bij de gezochte naam zullen liggen.

Bij de info van deze Memories van Successie staat: aktenummer 118, dus even bladeren tot je aan deze akte komt. Je vindt je deze memorie dan op scan 185 van 868. Daarin te lezen dat het inderdaad gaat om een zevenjarig kind uit Holthees gaat, dochter van Christiaan Teunissen en Johanna Peters. Niet de gezochte. Jammer.

jos verhagen zei op 27 september 2019 om 06:05 uur

Inderdaad jammer, Helena, maar niettemin dank voor de ontknoping.

jos verhagen zei op 22 november 2019 om 09:05 uur

Misschien dat iemand me helpen kan nu ik weer wat meer en ook nadere informatie heb over Willemina Gesina Teunissen. Zij is de moeder van Frans Antonie Teunissen wiens leven ik probeer te reconstrueren. Ik ontdekte dat de moeder van Frans op 12 december 1817 is veroordeeld tot geseling aan de galg met de strop om de hals, tot het brandmerk TP op de schouder en tot 10 jaar tuchtthuis. Dat allemaal vanwege betrokkenheid bij kerkroof. Die straf is haar opgelegd door het hof van assisen in Arnhem. Tijdens haar detentie wordt haar zoon geboren wiens leven ik in beeld probeer te brengen.
Ik kan niets over haar vinden in de tijd NA haar veroordeling.
Als zij veroordeeld wordt geeft zij op woonachtig te zijn in Nuys. Dat is een oude schrijfwijze voor de Duitse plaats Neuss. Willemina was afkomstig van Cleve zoals op haar doopbewijs al wordt vermeld. Als ze haar 10 jaar tuchthuis erop heeft zitten is het intussen 1828. Het kan zijn dat zij naar Duitsland is teruggekeerd waar zij woonde toen ze werd veroordeeld. Maar hoe zoek ik in Duitsland verder? Weet iemand dat? Ik wil zo graag weten wanneer en waar zij overleden is.

Helena zei op 22 november 2019 om 21:57 uur

Mooi dat je toch nog wat meer hebt kunnen vinden al is het wel een triest verhaal..
Waar vond deze kerkroof plaats? En heb je bewijs van haar vrijlating na 10 jaar tuchthuis?
Heb je nog wat meer [ dan hetgeen we al weten] kunnen vinden over haar zoon? Zou ze hem soms daarna gezocht hebben..? [ heb je nog iets kunnen vinden in dat Algemeen Politieblad in 1890?]

Volgens de doopinschrijving van Willemina Gesina Teunissen in 1791 in Vierlingsbeek waren haar ouders afkomstig van Cleve. Willemina noemt bij haar veroordeling in 1817 dat ze te Neuss woonachtig was. Denk dat de familie een zwervend bestaan leidde. Indien ze rond die jaren in Neuss woonachtig was dan kan haar naam (of die van haar ouders?) in een van de oude Bevölkerungslisten genoteerd staan? Al kan ik me evengoed indenken dat vele zwervenden zich nooit hebben laten opnemen in dergelijke registers..en zeker niet in de Franse tijd begin 19de eeuw. Misschien vind je wat tips voor verder zoeken via deze links?
http://wiki-de.genealogy.net/Kreisarchiv_Neuss/Bev%C3%B6lkerungslisten_1794-1815
http://www.stadtarchiv-neuss.de/b01-amtsbuecher.html
https://www.neuss.de/archiv/2019/mai/familien-und-ahnenforschung-leicht-gemacht
http://gov.genealogy.net/search/name

Zou ook proberen te zoeken waar haar ouders gebleven zijn. Jan Henricus Thunissen en Christina Lange. En of er soms meer kinderen waren uit deze relatie en waar die gebleven kunnen zijn? Mogelijk dat ze haar familie daarna heeft gezocht? Haar broer Frans overleed in 1827 te Alkmaar [ aangifte o.a. door een cipier] en hierbij werd vermeld dat Frans Antoon te Heijen was geboren. Vond zijn geboorte / doop aldaar op 20 / 21-03-1794.

Maar verder denk ik dat je die hooiberg in moet duiken om die speld te kunnen vinden.

Jos Verhagen zei op 23 november 2019 om 14:34 uur

Dag Jelena
En weer ben ik je dankbaar.
Ik zal eerst mijn verhaal doen.
Via moeder en zoon zocht ik vooral naar de zoon. Frans a Antonie. Het laatste wat ik wist en je meen ik ook vertelde was dat hij in 1849 dre dagen na zijn vrijlating opnieuw werd opgepakt. Hij kwam terecht in Ommerschans en werd vandaaruit doorgeplaatst naar venhuizen. Naar daar waar hij tot zijn 20e verbleven had. Daar werd hij in 1853 ontslagen. Ik heb de ontslagpapieren gezien. Hij wil bij boeren in de omtrek van Arnhem de kost van verdienen, staat er in het ontslagschrift. Daarna raakte ik het spoor bijster. Ik weet niet waar hij is aangekomen en hoelang hij geleefd heeft.
Dat politiebaas van 1i90 zou iem and voor me nakijken die lid is an CBG. Maar daar doet hij wel lang over. Ik zal hem weer eens bellen.
Ja, die kerkroof is een apart verhaal.
Ik zag bij de zaken van de vrederechter no meer dat verzocht werd om aanhouding van den jood Levy Cohen. Zo stond het er. Hij werd gezocht in verband met de kerkroof in kekerdom en maashees waaraan de familie thunissen schuld bekend had. Dat werd mijn ingang. Uiteindelijk vond ik bij het hof van assisen in het gelders archief het vonnis.
Willemina werd veroordeeld samen met haar vader, broer Frans antonie en (ik neem aan ) een tweede broer die Johannes was genaamd. Vader was 51 jaar, Johannes 31, Willemijn 26 en Frans Antonie meen ik 23. Dat was de broer die in Hijen geboren was. Die andere broer johannes is nieuw voor me. Hij was geboren in calcar als ik me niet vergis. Als het anders is, corrigeer ik dat vanavond nog even . Ik heb de spullen niet bij de hand nu. In theorie zou die johannes ook een broer van de vader kunnen zijn. De straffen tegen vader en de twee zoons werden nog in december 2017 tenuitvoer gelegd. Die van willemina niet. Zij tekende appel aan bij de hoge raad,maar dat werd verworpen omdat ze verzuimd had gronden aan te voeren. Zij ging na de geseling en brandmerken in april 1818 ook 10 jaar bet tuchthuis in. Ik heb geen ontslagbewijs. Dat zou op 1827 moeten staan. In 1825 ging haar zoon vanuit tuchthuis Arnhem waar zij toen zat naar Veenhuizen.
Zou je mij willen zeggen waar je zag dat de aangifte van overlijden van moeders broer door een cipier werd gedaan? Ook de triest leven dus.
Zijn Eef wordt in de bajes geboren. Hijzelf overlijdt dus in de bajes.

Ik ga dit weekeinde verder zoeken.

Hartelijke groet

Jos Verhagen

Jos verhagen zei op 23 november 2019 om 14:35 uur

Eef = neef

Helena zei op 24 november 2019 om 03:15 uur

Re: je vraag naar overlijden in 1827 in Alkmaar. Weet niet of hij in het gevang is overleden. Voor scan van overlijden Frans Antoon Theunissen zie bijv. bij Wiewaswie of zoeken via Openarchieven. https://www.openarch.nl/nha:185a033f-a0bb-4e3e-a408-05af7086e89a
Overledende Frans Antoon Theunissen
Geboorteplaats Heijen
Geslacht Man
Leeftijd 33
Vader Jan Theunissen
Moeder Christina Lange
Echtgenoot Wilhelmina de Jager
Geslacht Vrouw
Gebeurtenis Overlijden
Datum 28-10-1827
Gebeurtenisplaats Alkmaar

Je kunt vandaar doorklikken naar de scan. De akte doorlezend, o.a.: ...overleden in de wijk A nr. 478, van beroep 'smit' etc. etc. Op verklaring van 2 getuigen waaronder Bastiaan Cornelis Vermijne, bekende van de overledene, oud 37 jaar, wonende in de wijk A nr. 478, van beroep Cipier. Zoek je nog op deze laatste naam dan vind je Bastiaan Cornelis Vermijne(n) o.a. in BR van Zutphen en mogelijk meer plaatsen en genoteerd als Cipier.
Nu dus de vraag wat er op adres in Alkmaar in de wijk A nr. 478 gelegen was...was het een huis van bewaring? Of woonde de cipier toevallig op datzelfde adres als waar de overledene woonde? Dat zoeken hiernaar laat ik aan jou over.

Nog wat gevonden. Gezien je voor een van de kinderen de plaats Calcar (Kalkar) noemde... de ouders zijn aldaar gehuwd (r.k.) : Joannes Henricus Tönissen (17 jaar) met Christina Langen (30 jaar) , 3 mei 1785 te Kalkar . Bij haar staat nog 'virgine' [ (maagd).. zal hier bedoeld zijn als niet eerder gehuwd geweest]. Zie link waarin huwelijken in Kalkar: http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/kalkar-st-nicolai/KB009/?pg=7

Volgens index bij FS is de zoon Jonnes gedoopt (r.k.) te Kalkar op 19 juni 1786.
https://www.familysearch.org/search/record/results?givenname=christina&surname=langen&film_number=174478&count=20&offset=0
De moeder als Anna Christina Langen. Deze doop is niet in te zien via de andere site http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/kalkar-st-nicolai/?by_type=Taufen&year_from=1633&year_to=1963#register-header
Zie de opmerking daarbij: Die Kirchenbücher 5 und 6, die die Taufen von 1674 bis 1798, die Heiraten von 1697 bis 1798 und die Sterbeeinträge von 1716 bis 1798 umfassen, liegen im Personenstandsarchiv Rheinland und dürfen hier nicht gezeigt werden

jos verhagen zei op 24 november 2019 om 07:50 uur

Dankjewel, Helena.
Nog een persoonlijke vraag. Ik zou je ook in mijn boek graag dank zeggen, want je hebt me zeer op weg geholpen. Ik kan dan zeggen dat ik in het bijzonder Helena dank van het forum van het BHIC. Liever zou ik ook je familienaam noemen. Vind je dat goed? En hou luidt die? Ik wil je tzt ook graag het boek sturen. Als je dat op prijs stelt heb ik ook een adres nodig.
Je kunt dat ook via mijn emailadres laten weten.

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 26 november 2019 om 10:04 uur

Wat leuk dat je Helena in je boek wilt bedanken, Jos! Ik heb hierboven je e-mailadres even verwijderd om te voorkomen dat je misschien ongewenste mailtjes zult ontvangen.

Wij willen achter de schermen altijd e-mailadressen van forumgebruikers met elkaar uitwisselen, zodat ze op die manier contact met elkaar op kunnen nemen. Als we hierin iets voor jullie kunnen betekenen, dan horen we dat natuurlijk graag!

Helena zei op 26 november 2019 om 22:23 uur

Dag Jos, - iedereen in dit BHIC-forum die wel eens kan helpen ( weet waar te zoeken en tijd hiervoor kan maken) doet zijn of haar best. Het is ook een hobby.
Uiteindelijk heb je zelf het meeste uitgezocht en gevonden en hebben wij je via dit forum alleen wat verdere richtlijnen kunnen geven. Waardeer het wel wat je schreef. Mocht je meer hulp zoeken vraag gerust.

jos verhagen zei op 29 november 2019 om 06:35 uur

Toch nog een vraag Helena.
Over de broer Frans Antonie.
Overleden op 29 oktober 1827 in Alkmaar, gehuwd met Wilhelmina de Jager. Een van de getuigen was cipier. Hij noemde hetzelfde adres als waar de overledene woonde. Op die plek zou dus een huis van bewaring gestaan kunnen hebben. Ik heb dat niet kunnen vaststellen. In het proefschrift van Marinus Petersen (gedetineerden onder dak) staan zo goed als alle bajessen die ons land ooit gekend heeft en daar staat over wijk A in Alkmaar niets in.
Mijn vraag was Frans Antonie al getrouwd toen hij veroordeeld werd? Weet jij dat ? Hij zat immers nog in de 10 jaar tuchthuisstraf die hem 0- 12 december 1817 was opgelegd. Die straf eindigt dan op 12 december 1827. En op 29 oktober 1827 overleed hij. In detentie, neem ik aan, als hij ten minste in 1817 al getrouwd was. Hij was toen 23. Zij vader trouwde op zijn 17e.
Wat denk je? Of wat weet je?

Helena zei op 1 december 2019 om 03:52 uur

de broer - Frans Antonie Teunissen (*1794)- werd bij overlijden in 1827 genoteerd met beroep 'smid' . Dat wijst er toch op dat hij wel een ambacht geleerd zal hebben.
Het adres waar hij in 1827 woonde was 'Wijk A nr. 478" in Alkmaar.

Wijknummers begon je in de 19e eeuw te zien n.a.v de tienjaarlijkse volkstellingen. Je vindt wel wat adresboeken van Alkmaar op het internet, maar deze dateren van veel later (ca. 1876).
Vanaf ca. 1827 tot aan ca. 1876 kunnen inmiddels meerdere wijkindelingen en/of vernummeringen plaats gevonden hebben. Je moet dus zoeken in de oudere Volkstellingen. Deze oudere Volkstellingen / Bevolkingsregisters staan nog niet allemaal geindexeerd online, maar wel kun je de registers inzien. Je kunt erdoorheen bladeren. Vergt tijd en wat geduld. Zie via link welke beschikbaar zijn:
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/personen-zoeken/zoeken-in-bronnen/registers?sa=%7B%22search_s_gemeente%22:%22Alkmaar%22,%22search_s_type_title%22:%5B%22bevolkingsregister%22%5D%7D&sort=%7B%22order_i_periode%22:%22asc%22%7D

Zie bijv. Bevolkingsregister wijk A in de periode 1849-1860, zie onder inventarisnummer 6.
Ga dan naar scan op pagina 424 van 632 daar vind je Wijk A nr 478 en een pagina verder nr. 478a. Buurt 13.
Weliswaar de periode 1849-1860, maar mogelijk was dit in 1827 toch ook hetzelfde adres?
In Buurt 13 op adres Wijk A nr 478 en 478a staat dan -> Het Klooster (Huis van Arrest-Bewaring).
-- In Volkstelling van 1830 en werd dit Heul genoemd i.p.v. Het Klooster. Zie Volkstelling van bijv. 1830 , Inv. nr. 3 -> daar vind je de bewoners van het Tuchthuis vanaf scan op pagina 63 van 326.
-- In Volkstelling periode 1822-1828, Inv. Nr 2, vind je op adres Wijk A, Heul nr 478 alleen een cipier (een zekere Conod) met zijn kinderen en een nicht. [ zie scan op pagina 71 van 358].
Laat het verder doorbladeren van dit register aan jou over. Maar hierin zou je anders de naam van Frans Antonie Teunissen kunnen vinden...? Maar deze personen werden mogelijk niet genoteerd in dit register?
-- In het BR periode 1839 , Inv. nr. 4 begint dit adres op scan 92 van 503, maar toen was deze Frans al overleden.

Voor wat betreft je vraag over Wilhelmina de Jager het volgende -> Heb even teruggezocht via een van de links welke ik al eerder stuurde. Meen me te herinneren dat daarin n.l. ook de naam 'De Jager' voor kwam.
Nu via deze verkorte link: https://tinyurl.com/so3f943 en klik op de naam van Wilhelmina de Jager.
Daarin de brief waarin de naam van Willemina de Jager, moeder van het 'onecht' kind Johanna de Jager, geboren te Utrecht (8 jaar oud). Moeder geboren te Amersfoort aldus deze verklaring en op dat moment ook in het Tuchthuis te Arnhem. De twee jonge kinderen van resp. De Jager en Teunissen (8 en 6 jaar oud) werden in 1824 vanuit Tuchthuis in Arnhem naar de Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid gestuurd. De andere link hierbij behorend: https://tinyurl.com/tk3gxyh

Verder in deze zelfde database onder Veenhuizen en Ommerschans het volgende te vinden:
Bevolkingsregister van arbeidershuisgezinnen en wezen in het derde gesticht te Veenhuizen, 1820-1827 (toeg. 0186; nr. 1572), nummer 1561. Geregistreerde: Johanna de Jager, geboren op 00-00-1816; aangekomen op 01-08-1825 uit Amersfoort.
NB: de Jager overleden 9 mei 1826.
Nummer designatielijst: 16/5; de designatielijsten kunt u inzien op de studiezaal van het Drents Archief onder nummers 1420-1423 van het archief van de Maatschappij van Weldadigheid.

Wilhelmina de Jager die dan in 1824 nog in tuchthuis in Arnhem gezeten zal hebben nog niet verder gevonden.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: