Regesten

 Samenvattingen van oude akten
 
 
 
 
 
10.773 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
RegestOmschrijving: Poorterslijst
Rekeningen van de laagschout van 's-Hertogenbosch over 1404-1615, met verificatiestukken (bijlagen) en enige lacunes. Gerubriceerd naar fiche en fotonr; 1 pagina per foto, 60 foto's per fiche.
Willem Hinkaart, onderschout, Iwaan van Molle Ridder Heer tot Sint-Ulriks Capelle, hoogschout van 's-Hertogenbosch. Rekeningen van 25 december 1463 tot 23 juni 1464.
Poorterslijst van 1463-1464; Poortersgeld 1 Pond: 50 schellingen Hertog, 50 schellingen Stad.
Poorters: Jan Henrik Benaertsen; Nijs van Lijmpendocnk; Aarnt Arnt Reinerssen de Cremer; Mattheus Klaas Nollenssen; Klaas Klaas Jan Rutgerssen; Otto Jansz de Stout; Wouter van Essche Andriessen; Dirk Jansen van den Beink; Goijart van Hukelhove de Verwer; Goetschalk Gijsbrecht; Petersz de Slootmaker; Jan de Gruijter Zijbrechtssen; Dirk de Rover van Tefelen
Folionummer:
47
NB:
Zie fiche 4.
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest1732 1511-07-14.
1511 juli 14
Schepenen van Heusden geven vidimus van akten van 1505 maart 18 en 1458 juli 1 (regestnrs 1677, 1032
Origineel (inventarisnr 150)
Schepenzegels Hugo Spierinck van Veen en Aarnt Spierink van Ailburch zijn afgevallen
Gehecht aan akte van 1458 juli 1 (regestnr 1032)
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest50 1453-10-30.
1453 oktober 30
Jacob, heer van Gaasbeek, Abcoude, Putten en Strijen, oorkondt dat hij kwijtscheldt aan kinderen wijlen Lodewijk, heer van Moerkerken en van de Merwede: som geld
Kopie van vidimus inventarisnr 2, 1e deel, folio 82v, M 39
Zie ook regestnr 992
Zie ook
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest73 22 oktober 1515.
Jan van Wemeldinge, doctor in beide rechten, deken van de collegiale Sint-Goedelekerk te Brussel, beschermer van de pauselijke privileges die aan de bestuurders van de minderbroeders en de zusters van de orde van Sint-Clara verleend zijn, in het bijzonder voor abdis en convent van Sint-Clara te Boxtel, maakt door middel van een notariële akte bekend dat hij een transumpt ontvangen heeft van pauselijke oorkonden, waarna hij ten behoeve van de abdis en het convent van Sint-Clara te Boxtel, onder de zorg van de minderbroeders staande, verzoekt te eisen om zowel leken als geestelijken en alle andere ongehoorzamen en weerspannigen zijn oorkonde laten zien en hen te vragen op te houden met inbreuken en alle legaten, inkomsten en goederen van het klooster die geüsurpeerd zijn of de geldbedragen of schulden die ze in naam van het klooster hebben geheven, zouden teruggeven en beveelt diegene die inbreuk plegen, te beboeten en gerechtelijk te vervolgen.
Beschrijving zegel:
één uithangend bevestigd zegel van Jan van Wemeldinge, met tegenzegel.
Notarissignet van Jan van Mera, apostolisch en keizerlijk notaris.
Namen:
bisdom Kamerijk
bisdom Luik
bisdom Utrecht
Leuven
Erhard Boppenberger, minderbroeder
paus Eugenius IV
Willem van Casali, algemeen bestuurder
Petrus de Vincentia, bisschop van Cesena, pauselijk kamerheer paus Sixtus IV
paus Clemens IV
paus Bonifatius VIII
paus Calixtus III
Engeland
Rome
Sint-Pieter te Rome
heilige Petrus
Thomas van Aquino
heilige Vincentius
heilige Catharina van Senis
Antonius van Padua
Lodewijk, bisschop
Bernard
heilige Clara
heilige Elisabeth
heilige Franciscus
paus Alexander VI
meester Jan Desiderii, getuige, schrijver van de pauselijke curie
Anthonius Castelli, getuige, schrijver van de pauselijke curie
Oud nummer:
48
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest66 23 januari 1511.
Paus Julius II beveelt de bisschop van Luik, de abt van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen en de deken van het kapittel te Boxtel de vier weerspannige zusters, die blijkens het aan hem gerichte verzoekschrift van moeder-overste en de zusters van het klooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel van de derde orde van Sint-Franciscus niet instemmen met de verheffing en overgang van de derde orde van Sint-Franciscus naar de orde van Sint-Clara, waardoor de vereiste unanimiteit ontbreekt, te doen wonen binnen de clausuur van het klooster onder de regel van de derde orde, of indien zij daar niet willen blijven, dat de vicaris-provinciaal hen naar andere huizen van de derde orde overplaatst met hun goederen. Indien er echter zusters zijn die ingestemd hebben met de overgang en de clausuur, maar de strengheid van de regel van de orde van Sint-Clara door ouderdom of ziekte niet kunnen volhouden, dan zullen zij hen toestaan onder de regel van de derde orde van Sint-Franciscus in de clausuur te blijven en vervolgens alles in het werk stellen om de verheffing te bewerkstelligen.
Beschrijving zegel:
bul van paus Julius II
Dorsaal:
kanselarijaantekeningen en eigendomsdorsaal
NB:
Op de pliek rechts: A. de Castillo
Onder de pliek staan nog een aantal namen
Namen:
bisdom Kamerijk
bisdom Luik
paus Urbanus IV
Rome, Sint-Pieter
Oud nummer:
43
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest55 22 augustus 1500.
Notaris Jan, zoon van Jan Willelmi van Balen, instrumenteert het testament van Jan Schilder, zoon van wijlen Godfried Schilder, raadsman en burger van ’s-Hertogenbosch, waarin deze onder meer aan Barbara, dochter van wijlen Willem van Goerle, een jaarlijkse erfpacht nalaat van een mud rogge uit een jaarlijkse erfpacht van twee mud rogge uit erfgoederen van wijlen Jan Keymp, gelegen te Middelrode, op de plaats ‘Zellesat’. De andere helft schenkt hij aan Elisabeth Marcolfs, zijn huidige meid, op voorwaarde dat deze erfpacht van een mud rogge na haar dood naar het nonnenklooster te Boxtel zal gaan. Daarnaast ontvangt het klooster ook nog een erfcijns van vijf pond.
Beschrijving zegel:
Notarissignet
NB:
Beschadigd door blauwe reagens
Namen:
Paus Alexander VI
kerkfabriek van Sint-Lambert te Luik
kerkfabriek van Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch
veld binnen de vrijheid van ’s-Hertogenbosch op de plaats Petteler
klooster van de zusters van Orthen
Sint-Brigittaklooster Mariënwater te Rosmalen
zusterklooster van de derde regel van Sint-Franciscus op de Uilenburg (Mariënburg) te ’s-Hertogenbosch
woonhuis van Jan Schilder op de Uilenburg te ’s-Hertogenbosch
Jan van Best alias van Arennest, beneficiant van de Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, inwoner van ‘s-Hertogenbosch
Jan, zoon van Dirk Schoenmaker, van Boxtel, openbaar notaris, beneficiant van de Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, inwoner van ‘s-Hertogenbosch
Reinier Tempeler van Mierlo, beneficiant van de Sint-Janskerk te ’s-Hertogenbosch, inwoner van ‘s-Hertogenbosch
Oud nummer:
32
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest190 25 januari 1718.
Inwoners van de baronie van Boxtel verklaren dat het Clarissenklooster (te Boxtel) de gemeente nooit benadeeld heeft of tot last is geweest, maar dat het vertrek van de zusters uit het klooster nadelig was.
NB:
Afschrift door Hugo Mineurs, apostolisch notaris (naar een authentiek afschrift door F.M. Wielemans, apostolisch notaris)
Jan Moors is niet bekend als schepen in Boxtel, wel Jan van Noort, zie s-Hertogenbosch, BHIC, Dorpsbestuur Boxtel 1554 - 1810, toegangsnr. 1791, Register van ordonnantiën, uitgevaardigd door drossaard en schepenen, inv. nr. B 009, 1715 - 1728, folio 95 r.
Namen:
[bij geen functie: inwoner van Boxtel]
H(uibert) Iecke (lees Fecke), stadhouder
Jan Moors, schepen
S(alomon) Bell, schepen
N(icolaas) de Cort, schepen
B. van Roon, schepen (lees Nicolaas van Roon)
G(erard) van Santvoort, rentmeester van de baron van Boxtel
B(oudewijn) van Santvoort
J(acob) van Kessel
Anselm van de Wijngaart
Willem van den Broek
Bartholomeus Marijnen
Maarten Beekmans
Levard van Duyssen (lees van Duyssel)
Jan Joost Goossens
Anselm Verbeeck
Simon van Oers
Willem van Luijck, armmeester (lees van Tuyl)
Frank (lees Frans) van Dijk
Gerard Goossens, oud-negenman
Willem van Otten
Jan Nuyens, kerkmeester
Nicolaas van Kryndhoven, taxateur (lees van Eindhoven)
Adriaan Letters (lees Adriaan Bessers)
Cornelis van de Ven
Maarten van den Broek, oud-borgemeester
Michiel Slegers, landmeter, oud-borgemeester en schepen
Nicolaas Goossens
Dielis van Cleinenbreugel, belastinginner
Goyart Hautegodts, oud-borgemeester en oud-schepen (lees Santegoets)
Jan Joost Wrijlle, oud-borgemeester (lees Waalen)
Jan van Bresse[.] (lees Jan van Breugel)
Gijsbert van den Weghe
Antoon van Mol
Peter de Lavigne
Jan van Hees, armmeester
Laurens van Heeswijk
Bartholomeus Overs (aldus, lees Bartholomeus Oers)
Simon van Oers
Jan van den Weghe
Gerard van den Bichelaar
Dirk Beekmans
Gijsbert van den Boer
Hendrik van de Mosselaar (lees Hendrik van de Morselaar)
Hendrik van Santvoort
Simon Tobias, inwoner
Hendrik van de Fleur
Dirk Cornelissen van Lint (lees van Liempt)
Hendrik van de Weijer, borgemeester
Maurinus van der Voort, borgemeester
Jan Maarten van de Loo
Hendrik Jansen
Jan van de Sande
Gerard Pennincx
Adriaan Wostenborgh (lees Vorstenbosch)
Arnoud Bedicx
Adriaan Coppens
Gijsbert van de Mosselaer (lees van de Morselaar)
Jan Bancken, oud-borgemeester en schepen
Rombout Suys, oud-borgemeester
Oud nummer:
165
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest34 16 november 1480.
Notaris Jacobus de Fine oorkondt dat meester Jan Schut, priester, een weiland in de parochie van Boxtel achter de kerk, naast het erfgoed of hoeve van de heer van Boxtel enerzijds en tussen de gemene gracht anderzijds, strekkend vanaf het erfgoed van Aleid Schut, zijn zuster, naar het erfgoed van Mechteld Schut, zijn zuster, heeft overgedragen aan Francisca, dochter van Maarten Thijsmans, geprofeste zuster van de derde regel van Sint-Franciscus te Boxtel, ten behoeve van de zusters aldaar en heeft beloofd het meerdere dan de grondcijns en een erfcijns van vier pond uit het weiland voor de zusters te voldoen.
Beschrijving zegel:
Notarissignet
Namen:
paus Sixtus IV
bisdom Kamerijk
Verwerstraat ‘s-Hertogenbosch
broeder Jan van Peer, minister van het Franciscanenklooster van de bogarden te ‘s-Hertogenbosch
Arnoud, zoon van wijlen Willem Heymans, burger van ‘s-Hertogenbosch
Jan Oems, burger van ‘s-Hertogenbosch
Oud nummer:
12
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest58 27 mei 1503.
Schepenen van Boxtel oorkonden dat Jan Lucas, man van de wettige dochter van Willem Henrixszn., aan het klooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel de beemd de ‘Hagheacker’ verkocht heeft, gelegen tussen het erfgoed van meester Aart van den Cluytte enerzijds en het klooster anderzijds, strekkend van de weg die over de ‘Hagheacker’ loopt tot het erfgoed van wijlen Agnes Aerts Huben. Jan Lucas heeft beloofd elke verplichting af te doen, behalve voor de grondcijns van de heer, een-tiende loop hooiland en het recht van overpad op deze beemd.
Beschrijving zegel:
één uithangend, verloren zegel van de schepenbank van Boxtel.
NB:
Beschadigd door blauwe reagens met tekstverlies. Het regest is gemaakt op basis van de transcriptie door D. de Kok, 'Bijdragen tot de geschiedenis van klooster St. Elisabethsdal te Boxtel', in: Taxandria (1934-1935) 24-25, toen het origineel nog leesbaar was.
Notitie van H. de Visser:
Deze beemd de ‘Hagheacker’ lag aan de noordzijde van de weg van Boxtel naar Schijndel, later Nieuwstraat genoemd. Tot 31 mei 2007 stond op deze plek het binnenbad ‘Den Haagakker’. Later verandert de naam van deze beemd in ‘Visschers-Beemt’. Zie: H. de Visser, “Boxtel: Van Brabantse Baronie naar Groene Gemeente“, blz. 203 t/m 205.
Namen:
Engelbrecht van den Berselaer, schepen van Boxtel
Dirk de Visser, schepen van Boxtel
Peter van de Loo, schepen van Boxtel
Hendrik van de Zande, schepen van Boxtel
Gerrit Coppens, schepen van Boxtel
Willem Laurenszn., schepen van Boxtel
Willem Andrieszn., schepen van Boxtel
Oud nummer:
35
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest156 28 oktober 1671.
Jan Roeffens, gemachtigd door meester Pieter Jansenius, advocaat bij de provinciale Raad van Vlaanderen te Gent, vader en voogd van de minderjarige kinderen van hem en zijn vrouw Lucretia de Graeff, testamentaire erfgenamen van doctor Johan van der Weghe, aangesteld en gemachtigd als hun voogd op 4 juli 1671 door de rector magnificus van de universiteit van Leuven, met instemming van de schepenen van ’s-Hertogenbosch op 29 augustus 1671 zoals staat in een lastbrief die is opgemaakt door Hendrik van Deursen, openbaar notaris,
heeft in bijzijn en met toestemming van Jan Jacobs Lavigne een hof in de baronie van Boxtel, naast het kerkhof enerzijds en naast de dorpsgracht anderzijds, strekkend van het erfgoed van Willem van Haren tot aan de school daar, overgedragen aan Antoon de Velle, notaris en klerk van de secretarie van ’s-Hertogenbosch, waarna Antoon deze hof heeft overgedragen aan Jan Roeffens.
Getuigen: schepenen van ’s-Hertogenbosch: Hendrik Copes en Jan Davids van Oerle.
Beschrijving zegel:
twee uithangend bevestigde schepenzegels.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS